ፀገም ተመዛበልቲ ሓረስቶት ቤንሻንጉል ጉሙዝ

ካብ ቤንሻንጉል ዝተመዛበሉ ሓረስቶት

ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ፡ ሓቢሮም ኣብ ሞንጎ ዝነብሩ ህዝብታት ዘጋጥሙ ጎንፅታትን መጥቃዕትታትን፡ ሞት ዕንወትን ኣስዒቦም እዮም።

ቁፅሪ ተመዛበልቲ ልዑል ብምዃኑ ድማ፡ ንዘጋጠመ ፀገም መፍትሒ ንምሃብ ዝግበር ፃዕሪ ዘኽበዶ ይመስል።

ጎንፅታት ዝተፈጠረሎም ከባብታት ንምህዳእ ካብ ዝግበር ፃዕሪ ብተወሳኺ፡ ንተመዛበልቲ ዳግማይ ንምጥያሽ ዝግበር ስራሕ ድማ ካልእ ነታ ሃገር ርእሲ ሕማም ዝኾና ጉዳይ እዩ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ዝተመዛበሉ ሓረስቶት፡ ዛጊድ ዝረኸብዎ መፍትሒ ከምዘየለ ይዛረቡ።

ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዞባ ካማሼ፡ ኣብ ሞንጎ ተወለድቲ እቲ ከባብን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ሃገር ናብቲ ከባቢ ዝመፅኡን ሓረስቶት ጎንፂ ተፈጢሩ፡ ሞትን ዕንወትን ኣስዒቡ።

እቲ ጎንፂ ካብ ሞንጎ ዘመዛበሎም ስድራ፡ ልዕሊ 5 ሚኢቲ ሓረስቶት ኣብ ከተማ ባህርዳር ተዓቑቦም ይርከቡ።

እቶም ተመዛበልቲ ፀገሞም ንክፍተሐሎም ንዝተፈላለዩ ቤት ፅሕፈታት እቲ ክልል ሕቶ ምቕራቦም ይዛረቡ።

ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ምስ ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣእተ ገዱኡ ኣንዳርጋቸው ተራኪቦም ከምዝዘተዩ ይገልፁ።

ይኹን'ምበር እቲ ክልላዊ መንግስቲ ዘቕረበሎም ናብቲ ዝተመዛበልሉ ከባቢ ዞባ ካሚሼ ክምለሱ ወይከኣ ናብ ናይ ቀደም መንበሪኦም ክምለሱ ዝብሉ ክልተ መማረፅታት ኣይተቐበሉዎን።

"ድሕሪ እዚ መንግስቲ ፌደራል እንታይ ከምዝብለና ክንሰምዕ እሞ እግዚኣብሄር ኣብ ዘቕመጠና ክንነብር'ምበር ካኢእ ኣማረፂ የብልናን" ይብሉ ንቢቢሲ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት