ናይዚ ሰሙን ብሉፃት ዓሰርተ ሓደ ተፃወትቲ

ኣሰልጣኒ ጋንታ ኣርሰናል ኣርሰን ቬንገር ንመወዳእታ እዋን መረባ ኦልድ ትራፎርድ ኣብ ዝረገፀሉ ከምኡ ድማ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ቅድሚ ዓሚ ዋንጫ ንዘልዓለት ጋንታ ሌይስተር ሓሙሽተ ንባዶ ኣብ ዝረትዕሉ ግጥም ፕሊምየር ሊግ እንግሊዝ በዓል መን ኣብ ናይ ጋርዝ ክሩክስ ዝርዝር ብሉፃት ዓሰርተ ሓደ ተኻቲቶም? . . . ብሓባር ንርኣዮ።

ሓላዊ ልዳት

ቤን ፎስተር (ዌስትብሮም)

Image copyright Reuters

ካብ ቀረባ ግዜ ንደሓር ዌስትብሮም ተርእዮ ንዘላ ምዕባለ ሓደ ምኽንያት ቤን ፎስተር ናብ ንቡር ብቕዓቱ ስለዝተመልሰ እዩ። ተፃዋታይ ኒውካስል ድዋይት ጌይል ዝቐልዓ ሽቶ ከመይ ከምዝመከታን ከመይ ናብ ድሕሪት ደፊኡ ከምዘውፀኣን ኣነ ኣይተረዳኣንን።

ምስጋና ንቤን ፎስትር፤ ዌስትብሮም ኣብ 13 ፀወታታት ንኻልኣይ ግዘ ዋላ ሓንቲ ሽቶ ከይኣተዎ ክወፅእ ክኢሉ ኣሎ።

ተኸላኸልቲ

ዋርድአንሆልት (ክሪስታል ፓላስ)፣ አዝፕሊክዌታ (ቼልሲ)፣ ዶውሰን (ዌስትብሮም)

Image copyright BBC Sport

ጆዌል ዋርድ ጋንትኡ ክሪስታል ፓላስ ምስ ሌይሰተር ኣብ ዝነበሮ ግጥም ዘርኣዮ ብቕዓት ዘስደምም ነይሩ። ካብ ጄሚ ቫርዲን ኩዕሶ ከድሕን ዝገበሮ ፈተነ ኣይነበረን። ነዚ ድማ እዩ ኣብ ናይዚ ሰሙን ብሉፃት ዓሰርተ ሓደ ተጻወትቲ ከካትቶ ግድን ኮይኑኒ ዘሎ።

ብተመሳሳሊ ወዲ ጋንትኡ ፓትሪክ ቫን አንሆልት ተፃወቲ ሌይስተር ሽቶ ከቑፅሩሉ ናብ ዝኽእሉ ክሊ ከይኣትዉ ዝከኣሎ ኩሉ ብምግባር ሽቶ ከይኣተዎ ክወጽእ ክኢሉ'ሎ።

ሴዛር አዝፕሊክዌታ ኣብ ቼልሲ ንዘለዎ ግደ ክብ ብምባል ዘደንቕ ምዃኑ ምምስካር ቀፂልሉ ኣሎ። ዘድሕኖም ኩዕሶታት ዘስደምሙ ነይሮም። እዚ ናይ ውድድር ዓመት ዋላኳ ንቼልሲ ፅቡቕ ዝበሃል እንተዘይኮነ፤ አዝፕሊክዌታ ዘርኣዮ ብቕዓት ግን ፅኑዕ ነይሩ።

ተፃዋታይ ዌስትብሮም ክሬግ ዶውሰን ኣብ ናይዚ ሰሙን ብሉፃት ተኸላኸልቲ ክካተት ዝገበሮ ብቕዓት ዘርኣየሉ ሰሙን ነይሩ።

መስመር ማእኸል

ፈርናንዲንሆ (ሲቲ)፣ ኢድሪሳ ጋና (ኤቨርተን)፣ ሩበን ሎፍተስ ቺክ (ክሪስታል ፓላስ)

Image copyright BBC Sport

ተፃዋታይ ማንችስተር ሲቲ ፈርናንዲንሆ ተፃዋታይ ዩናይትድ ዝኾነ ፖል ፖግባ ክኾኖ ዝግባእ ዝነበሮ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ተፃዋታይ እዩ። ዋላኳ ብዝሓለፈ ፖግባ ንሲቲ ጉድ እንተገበሮም፤ ሙሉእ ዓመት ተመሳሳሊ ብቕዓት ኣርእዩ እንተዝኸውን ነገራት ብግልባጡ እዮም ክኾኑ ነይሮም።

ተፃዋታይ ኤቨርተን ኢድሪሳ ጋና ኣብ ዝርዝር ዓሰርተ ሓደ ብሉፃት ተፃወትቲ ክካተት ዝኸኣለ ንሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ። ሓንቲ ሽቶ ኣብ ልዕሊ ምቑፃሩ ካብ መስመር ምክልኻል ብፍጥነት ብምውፃእ ዘብፀሖም መጥቃዕትታት ኣዝዮም ሰሓብቲ ነይሮም።

ሩበን ሎፍተስ ቺክ ኣብ ክሪስታል ፓላስ የሪኦ ዘሎ ብቕዓት እንተድኣ ቀፂልሉ ምስ ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ናብ ሩስያ ክኸይድ ከምዝኽእል ይሓስብ።

ኣጥቃዕቲ

ዱሳን ታዲች (ሳውዝሃምፕተን)፣ ስተርሊንግ (ሲቲ)፣ ዛሃ (ክሪስታል ፓላስ)

Image copyright BBC Sport

ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ መጀመርታ ሽቶ ዘቑፀረ ተፃዋታይ ሳውዝሃምፕተን ዱሳን ታዲች ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዝተገበሩ ፀወታታት እቲ ሊግ ካብ ዝኾነ ተፃዋታይ ንላዕሊ ናይ ሽቶ ዕድላት ክፈጥር ክኢሉ እዩ።

ተፃዋታይ ሲቲ ራሂም ስተርሊንግ ዋላኳ ኣብዚ ዓመት እዚ 23 ሽቶታት ምስ መርበብ እንተራኸበ፤ ዝተረኸበ ዕድል ብኣግባቡ ምጥቃም እንተዝኽእል፤ ክሳብ ሕዚ ኣስታት 40 ሽቶታት ብሽሙ ከመዝግብ ምኸኣለ። ንሽቶ ኣመቻቺኡ ዘቐበሎም ሰለስተ ኩዕሶታት እውን ናይቲ ተፃዋታይ ደረጃ ብቕዓት ዝዛረቡ እዮም።

ዊልፍሬድ ዛሃ ምስ ሌይስተር አኣብ ዝነበሮ ፀወታ ገለ ሓይሊ ተላቢሱ ነይሩ። ዛሃ ነዚ ብቕዓቱ ሒዙ ክቅፅል እውን ክምዕዶ ይደሊ።