“ሓረጉ ኣብ እንዳ መሸታ እትሰርሕ እሞ ብፍቕሪ ዝፈልጣ ሰብ እያ"

Image copyright Facebook/Solomon Yikunoamlak
ናይ ምስሊ መግለጺ ድምፃዊ ሰለሙን ይኩኖኣምላክ

ቆልዑ ትግራይ፣ ዘይትሙኖ፣ ሙለይን ለሚነየን ብዝብላ ደርፍታቱ ቀልቢ ብዙሓት ፈተውቲ ሙዚቃ ትግርኛ ክስሕብ ክኢሉ። ድምፃዊ ሰለሙን ይኩኖኣምላክ፤ ብዝተፈላለየ ቅዲ ሙዚቃ እናተቐልቀለ ናእዳ ብዙሓት ረኺቡ እዩ።

ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንሰማዕቲ ዝዘርገሓ "ሓረጉ" እትብል ሓዳሽ ደርፉ ድማ መዘራረቢ ብዙሓት ኮይና ቀንያ። ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ፤ ሰባት ኣብታ ደርፊ ነናይ ባዕሎም ርኢቶ ኣቐሚጦም እዮም። ኣብታ ደርፊ ዘለዎም ስምዒት ዋላኳ ዝተፈላለየ እንተኾነ፤ ኣብ ትርጓመ መልእኽቲ እታ ደርፊ ግን መብዛሕተኦም ኣይተፈላለዩን።

እታ ደርፊ ንህልዉ ኩነታት ትግራይን ውድብ ህወሓትን ንምንፅብራቕ እያ ተደሪፋ ዝብል ርኢቶ ዓብላላይ ነይሩ። ኣብቲ ደርፊ ዝተገለፀት "ሓረጉ" ተምሳሌት ህወሓት እያ ዝብሉ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሓት እዮም።

ካብዚ ትርጓመ ተበጊሶም፤ ኣብቲ ደርፊ ዝተገለፀ ብልሹው ባህሪ "ሓረጉ" ንህወሓት ዝገልፃ ኣይኮነን ኢሎም ዝካትዑ ተጠቀምቲ ፌስቡክ እውን ነይሮም።

Image copyright Facebook/tsegay.haddsh

ድምፃዊ ሰለሙን ይኩኖኣምላክ ከ ደርፉ "ሓረጉ" ብዝምልከት እንታይ ኢሉ?

ሰለሙን ኣብቲ ደርፊ ዝተገለፀት "ኣብሻይ" ተምሳሌት ኣዲኡ ምዃና ይዛረብ።

"ሓረጉ ኣብ እንዳ መሸታ እትሰርሕ እሞ ብፍቕሪ ዝፈልጣ ሰብ እያ። ድሕሪ ግዜ ኣብ ዝመፃእናሉ መገዲ እናተቐየረትኒ ዝመፀት ሰብ እያ። እዚ ድማ ንዓይ ውሽጠይ ይነኽኣኒ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ብዙሕ ግዘይ እየ ኣጥፊአላ፤ ነደይ ክገብሮ ዝግበአኒ ዝነበረ የጣዕሰኒ። ምኽንያቱ ናይ ገንዘብ ሰብ ክትከውን ከላ፤ ጭራሽ ድማ ብናየ ኣብኡ ምግናይ እንተድኣ ትሓፍር ኮይና ለዛልቕ ኣይኾነይ ኒኦ እቲ ጉዕዞና ማለት እዩ" ብምባል ይብርህ።

"ኣይትጸወጊ ለለ፣

ከይፍሰሐልኪ ከም ማይ መቐለ" ዝብሉ ብግልፂ ፀገም እቲ ኸባቢ ዘንፀባርቑ እዮም ዝተብሃሉ ግጥምታት ብዝምልከት ከ ርድኢት እቲ ድምፃዊ እንታይ እዩ?

ሰለሙን ነዚ ግጥሚ እዚ ምስታ ጓል ኣብ ዝነበሮ ርክብ ከም ናይ መወዳእታ መግለፂ ውሳንኡ ገይሩ ክጥቀመሉ ዘእተዎ ምዃኑ ይዛረብሞ፤ ሰባት ነዚ ትርጉም እዚ ወሲዶም እቲ ናይ ማይ ፀገም ክፍታሕ ከምዝተውሃበ መልእኽቲ እንተወሲዶምዎ "ዝኣምነሉ ነገር እውን ስለዝኾነ" ሕጉስ ከምዝኾነ ይገልፅ።

ሰለሙን ገለገለ ሰባት ነታ ደርፉ ናይ ባዕሎም ትርጓመ ሂቦም ኣንፈታ ኣቐይሮምዋ እዮም ዝብል እምነት ኣለዎ፤ ንሱ ግን ከምቲ ቅድም ኢሉ ዘብርሆ "ንፍቕራዊ" ጉዳይ ዝደረፎ ምዃኑ የረድእ።