ባንኪ ኮመንወልዝ ኣውስትራልያ ሓበሬታ ናይ 20 ሚልዮን ዓማዊሉ ጠፊእዎ

ኣርማ ባንኪ ኮመንወልዝ Image copyright Getty Images

ባንኪ ኮመንወልዝ ኣውስትራልያ ናይ ኣስታት 20 ሚልዮን ሰባት ናይ ባንኪ ሓበሬታ ዝሓዘ መዝገብ ከምዝጠፍኦ ኣሚኑ።

ኣሽማት፣ ኣድራሻ፣ ናይ ባንኪ ቁፅሪ ሒሳብ ከምኡ ድማ መግለፂ አታውን ወፃእን ዝሓዘ መዝገብ ኣብ ክልተ ማግኔታዊ ክሪታት ተኸዚኑ ዝፀንሐ እንትኾን ኣብ 2016 ሓደ ናይ ደገ ትካል ኣዕንዩ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ክገብሮ እዩ ተሓሲቡ ነይሩ።

ግን ከኣ እቶም ሓበሬታ ዝተኸዘነሎም ክሪታት ብክውንነት ክዓንዩ ከምዝተገበረ ዘረድእ መረጋገፂ ዘይምቕባሉ ጥራይ ከይኮነስ፤ እቲ ባንኪ ስግኣት ምህላዉ ንዓማዊሉ ኣይተዛረበን።

እቲ ባንኪ ናብ ዕዳጋ ኣክስዮን ኣውስትራልያ ኣብ ዝፀሓፎ መግለፂ፤ እቶም ናይ 15 ዓመታት መረዳእታ ዝተኸዘነሎም ክርታት ውሑስ ብዝኾነ መገዲ ምዕናዮም ከረጋግፅ ከምዘይከኣለ ገሊፁ።

ግን ከኣ ይብል እቲ ባንኪ፤ "ገለልተኛ ብዝኾነ ኣካል ብዝተገበረ ረቂቕ ምርመራ" እቶም ሓበሬታ ዝኸዘኑ ክሪታት ክውገዱ ከምዝተገበረ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ።

ብተወሳኺ ድማ ኣብቶም ክሪታት መፍትሕ፣ ፒን ወይ ከኣ ካልእ ቁፅሪ ሒሳብ ዓማዊል ናብ ሓደጋ ዘእቱ ምስጥራዊ ሓበሬታ ከምዘይተኸዘነ ገሊፁ።

ሕዚ እውን እንተኾነ ቁፅፅር ይገብር ብምህላዉ፤ ኣብ ልዕሊ ናይ ዓማዊሉ ሓበሬታ ግህሰት ከምዝተፈፀመ ዘረጋግፅ ዋላ ሓደ መረዳእታ ከምዘየለ ኣስሚሩሉ።

'ቅቡል ዘይኮነ'

ኣብ ባንኪ ኮመንወልዝ ተጠባባቒ ሓላፊ መሰረታዊ አገልግሎታት ባንኪ ዝኾነ አንገስ ሱሊቫን ነቲ ፍፃመ "ቅቡል ዘይኮነ" ክብል ዝገለፆ እንትኾን፤ እቲ ፍፃመ ኣብ ልዕሊ ዓማዊል ንዝፈጠሮ ዝኾነ ዓይነት "ምትእጉጓልን ሻቕሎትን" ከኣ ይቕረታ ሓቲቱ።

እዚ ብምሽጥር ክተሓዝ ናይ ዝነበሮ ሓበሬታ ግህሰት ዝተቓልሐ፤ ባንክታት ኣውስትራልያ ጥቡቕ ዝኾነ ምርመራ ይግበረለን ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ።

ዝሓለፈ ወርሒ፤ እቲ መርማሪ ኣካል ባንኪ ኮመንወልዝ ካብ ዝሞቱ ዓማዊሉ ምሟቶም ፈሊጡ እናሃለወ ክፍሊት ይእክብ ነይሩ ዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ነይሩ።

ሚኒስትር ፋይናንስ ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን ሓለፍቲ ባንኪታት ኣብቲ ምርመራ ብዝቐርቦም መረዳእታ ክሳብ ማእሰርቲ ዝበፅሕ ሓያል መቕፃእቲ ክስዕቦም ከምዝኽእል ኣጠንቂቑ።