ትዊተር ን 330 ሚልዮን ተጠቀምቱ መፍትሖም ክቕይሩ ሓቲቱ

ኣርማ ትዊተር Image copyright Getty Images

ኣብቲ ናይቲ ኩባንያ ውሽጣዊ መርበብ ብዘጋጠመ ሃንደበታዊ ኣበር ገለ መፍትሕ (ፓስዋርድ) ናይ ተጠቀምቲ ብግልፂ ተፃሒፉ ንሰራሕተኛታት ስለዝተርኣዮም፤ ትዊተር ን 330 ሚልዮን ተጠቀምቱ መፍትሖም ክቕይሩ ሓቲቱ።

እቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዘካየዶ ውሽጣዊ ምርመራ መፍትሕ ተጠቀምቲ ብፈለጥቲ ውሽጢ እቲ ኩባንያ ከምእተሰርቀ ወይ ከኣ ንዘይግቡእ ኣገልግሎት ከምዝወዓለ ዘርኢ ምልክት ግና ኣይረኸብኩን ኢሉ ኣሎ።

ግን ከኣ፤ ስግኣት ንምቕናስ ኣድላይ ኮይኑ ስለዝረኸቦ ኩሎም ተጠቀምቱ ናይ ትዊተር መፍትሖም ክቕይሩ ሓቲቱ።

ክንደይ ዝኣክል መፍትሕ ናይ ተጠቀምቲ ትዊተር በዚ ኣበር ከምእተፀልወ እቲ ኩባንያ ዝበሎ ነገር የለን።

ግን ከኣ ናይቶም ተፀለውቲ ቁፅሪ "ብዙሕ" ከምዝኾነን "ብርክት ንዝበለ ኣዋርሕ" ድማ ተቓሊዖም ከምዝፀንሑን ምርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ።

ትዊተር እዚ ኣበር ከምዘጋጠመ ዝተገንዘበ ቅድሚ ውሑዳት ሰሙናት ምዃኑ ፈላጢ ውሽጢ ንወኪል ዜና ሮይተርስ ተዛሪቡ።

ትዊተር ከምዝብሎ እንተደኣኾይኑ፤ እቲ ኣበር ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብቲ "ሃሺንግ" ዝብልዎ ኣሰራርሕኡ እዩ፤ እዚ ድማ ተጠቀምቲ ትዊተር መፍትሕ ቃሎም እንተእትዉ ብኻልእ ቁፅርታትን ፊደላትን ብምትካእ ነቲ መፍትሕ ዝሓብእ ኣሰራርሓ እዩ ነይሩ።

እቲ ዝተፈጠረ ኣበር ግን እቲ ናይ ምሕባእ ከይዲ ዘይተፈፀመ እናሃለወ መፍትሕ ትዊተር ኣብ ውሽጣዊ መዝገብ ኮምፒተር ክኽዘን እናገበረ ፀኒሑ።

ትዊተር "እዚ ብምፍጣሩ ኣዚና ንሓዝን" ክብል ኣብ ድረገፁ ኣስፊሩ።

ናይ ትዊተር ዋና መካየዲ ስራሕ ዘፈር ቴክኖሎጂ ፓራግ አገርዋል እቲ ኩባንያ ዋላኳ ነዚ ሓበሬታ ከቃልዕ ግድነት ዘይብሉ እንተኾነ፤ ቅድሚ ነዚ "ጌጋ" ምዕራዩ "ክገብሮ ይግበኣኒ እዩ" ኢሉ ስለዝኣመነ እዩ ነቲ ዝተፈጠረ ኣበር ኣቃሊዑ ዘሎ ኢሉ።