ፑቲን ፕረዚደንት ሩሲያ ኮይኑ ንራብዓይ ግዘ ቃለ መሓላ ፈጺሙ

ቭላድሚር ፑቲን Image copyright Reuters

ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ መረጻ ዝተዓወተ ቭላድሚር ፑቲን፡ ሎም መዓልቲ ንራብዓይ ግዘ ፕዘሪደንት ኮይኑ ቃለ መሓላ ፈጺሙ።

ንዝሓለፉ 18 ዓመታት፡ ኣብ ሓደ እዋን ቐዳማይ ሚኒስትር ካልእ እዋን ድማ ፕረዚደንት ብምዃን ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ቭላድሚር ፑቲን፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዳግም ንፕረዚደንት ኣብዝተኻየደ መረጻ ተዓዊቱ'ዩ።

ኣብቲ ዝሓለፈ ቐዳም ፖሊስ፡ ኣብ ሞስኮን ካልኦት ከተማታት ሩሲያን ኣንጻር መሪሕነት ፕረዚደንት ፑቲን ዝተኻየዱ ተቓዉሞታት ክብትን ዉዒሉ'ዩ።

ልዕሊ 1000 ሰባት ኣብ 19 ከተማታት ተኣሲሮም'ዮም።

ዉጽኢት መጽናዕቲ ማእኸል መጽናዕቲ ስነ ልቦና ሌቫዳ ከምዝሕብሮ ካብ ሞንጎ እቶም ዓይቲ ተቓዉሞታት ሩሲያዉያን፡ (45 ሚኢታዊት) ፑቲን ኣብ ሞንጎ ዜጋታት እታ ሃገር ዘሎ ኣፈላላይ ሃብቲ ከጽብብ ዝኣተዎ ቃል ዘይምስኽዑ እንትኾን ካልኦት (39 ሚኢታዊት) ድማ፡ ናይ ዕዳጋ ለዉጢ እንትመጽእ ድጎማ ክወሃቦም ዝተብሃሉ ሩሲያዉያን ዝተኣተወሎም መብጽዓ ብዘይምፍጻሙ ዕጉባት ኣይኮኑን።

በቲ ዝተኻየደ ዳህሳስ ካልኦት 47 ሚኢታዊት ነቲ መሕትት ዝመልኡ ሰባት ሓያልነት ሩሲያ ናብ ዝነበሮ መሊሱ'ዩ ኢሎም ይኣምኑ። እዚ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝተኻየደ መጽናዕቲ እንትኾን ኣብ 136 ከተማታት 1600 ሰባት ኣሳቲፉ'ዩ።

እዚ ምስ ኣብ 2015 ዝተኻየደ መሕትት እንትነጻጸር፡ ቑጽሪ ቅርታ ዘቕርቡ ሩሲያዉያን ወሲኹ'ዩ።

ዓመጻት ንምንታይ?

ቐዳም ኣብ 10 ከተማታት ሩሲያ ኣብ ዝነበረ ተቓዉሞታት ልዕሊ 1000 ሰባት ተኣሲሮም'ዮም።

76 ሚኢታዊት ድምጺ ብምርካብ ዳግም ዝተመረጸ ፑቲን፡ ብዓለምለኸ ተዓዘብቲ እቲ መረጻ ሕጋዊ ዘይኾኑ ተግባራት ዝተፈጸሞ'ዩ ተባሂሉ ተገሊጹ ነይሩ።

ፍሉጥ መራሒ ተቓዋሚ ናይታ ሃገር ኣሌክሲስ ናቫልኒይ ኣብቲ ዘይተወደበ ዝተብሃለ ዝሓለፈ ቐዳም ዝተኻየደ ሰልፊ ተቓዉሞ ክሳተፍ ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ፖሊስ ዉዒሉ'ዩ።

ተቓወምቲ እታ ሃገር ፑቲን ዲሞክራሲ ሩሲያ ኣናኢሱ ብዝብል ዝነቕፉዎ እንትኾን፡ ተቓወምቲ ዉድባት ካብ ፓርላማ ወጻኢ ብምግባር መሓዙቱ ጥራሕ ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ንምግባር ጨቢጡ ዝሓዞ ዲሞክራሲ'ዩ እናበሉ ይነቕፉዎ።

ካብ ሰላሊ ናብ ፕረዝደንትነት

1952: 7 ጥቅምቲ ኣብ ሌኒነጋርድ (ሕዚ ሴይንት ፒተርስበርግ) ተወሊዱ፡ ሕጊ ድሕሪ ምጽናዕ ናብ ኬይ.ጂ.ቢ ፖሊስ ብምጽምባር ኣብ ምብራቕ ጀርመን ሰላሊ ኮይኑ ሰሪሑ

1990s: ዋና ኣዛዚ ሴይንት ፒተርስበርግ

1999: ቐዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ተሸይሙ። የልቲሲን ዓርሱ ካብ ሓላፍነት ስርሑ ብምዉራዱ ግዚያዊ ፕረዚደንት ኮይኑ'ዉን ተሸይሙ።

2000: ፕረዝደንት ኮይኑ ተመሪጹ፡

2008: ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግዜ ከይወዳደር ተኸልኺሉ፡ ዲመትሪ መድቨደቭ ድማ ፕረዚደንት ኮይኖም

2012:ብሓዱሽ ሕጊ ዳግም ፕረዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ

2018: ንራብዓይ ግዜ ፕረዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ

ሩሲያ ኣብ መሪሕነት ቭላድሚር ፑቲን

ኣብ ናይ መጀመርታ ናይ ስራሕ ዓመት ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ተዛሚዱ ዝነበረ ዝተረጋግአ ኣገልግሎት ሕብረተሰብን ዝቕባበ ዋጋን ተራ ማሕበረሰብ ሩሲያ ተቐቢሉዎ ነይሩ'ዩ።

Image copyright Reuters

ዕብየት እናወሰኸ እንትመጽእ፡ ካብ ጋዝን ነዳድን ዝርከብ ኣታዊ ብምዉሳኹ ፑቲን ኣብታ ሃገር ዘለዎ ስልጣን እናዛየደ፡ ፖለቲካዊ ናጽነትን ናጽነት ሚዲያን ድማ እናተገደበ መጺኡ።

ኣብ 2014 ክሬሚያ ካብ ዩክሬን ክትግንጸል ዝሃቦ ዉሳነ፡ እቲ ዝዓበየ ዓለምለኻዊ ቕልዉላዉ ዘስዓበ እንትኾን፡ ኣብ ልዕሊ ሩሲያ ዝውሰኑ ማዕቐባት ክዉስኹ ድማ ምኽንያት ኾይኑ።

ሩሲያ ኣብ መረጻ ኣሜሪካ 2016 ኢድ ኣእታዉነት ኣለዋ ተባሂላ እንትትንቀፍ፡ ብምምራዝ ኣብ ብሪጣኒያ ዝነበረ ሰላሊ'ዉን ዓለም ሓምዩዋ።

ተንታኒ ፖለቲካ ዲመትሪ ኦረሽኪን፡ ፑቲን ኣብዚ ሓዱሽ እዋን መሪሕነቱ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዘለዎ ርክብ ክቕይር ኣለዎ ይብል።

"ኣብ ኣፍጋኒስታ ካብ ዝተኻየደ ኲናት ሶቭየት ኣትሒዛ ሩሲያ ተገሊላ'ያ። ሕዚ ዕዮ ገዛ ፑቲን፡ ኣብ ሩሲያ ሓዱሽ ነገር ምምጻእ ዘይኮነስ፡ ዓለም ሩሲያ ዝነበራ ቅኒት ክትቕበልን ጠለብ ሩሲያ ኣብ ግምት ክተእትዉን ምግባር'ዩ" ይብል።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ