ኣብ ናይጄርያ ሸፋቱ ን 51 ሰላማውያን ነበርቲ ቀቲሎም

ካርታ

ቅድም ክብል ናይ ከብቲ ጓሓሉ ከምዝነበሩ ዝተነግረሎም ሸፋቱ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይጄርያ ኣብ ዝርከብ ገጠር ን 51 ዓበይትን ህፃውንትን ሰባት ቀቲሎም ኣባይቲ 'ውን ብምቅፃል ኣብሪሶም።

ካብቶም መወትቲ ትሕቲ 10 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ህፃውንቲ ይርከብዎም። ገለ እቶም ሬሳታት ድማ ተቆራሪፆም እዮም ተረኺቦም። እዚ መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ኣብ ግዝኣት ካዱና ከባቢ ቢርንን ግዋሪ ኣብ ዝርከብ ግዋስካ ዝበሃል ቦታ እዩ።

ካብ'ቲ መጥቃዕቲ ዝደሓኑ ሰባት ከምዝበልዎ፤ እቶም ሸፋቱ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ እዮም ንግዋስካ ከቢቦም ዝሓዙዋ።

ገዛውቲ ኣቃፂሎም፣ ጠያይቲ ምስተኮሱ ሰባት ብፍርሒ ምህዳም ጀሚሮም - መብዛሕትኦም ከይፈለጡ ናብቶም ዕጡቓት ገጾም ሃዲሞም።

ነበርቲ ናይቲ ኸባቢ ንፕረዚደንት ሙሓመድ ቡሃሪ ፖሊስን ወተሃደራትን ልኢኹ ብቕልጡፍ ኣብቲ ምስ ግዝኣት ዛምፋራ ዘዳውብ ከባቢ ንዘለዉ ነበርቲ ሓለዋ ክገብር ፀዊዖም።

ዝሓለፈ ወርሒ 14 ሰራሕተኛታት ዕደና ኣብ ከባቢ ቢርንን ግዋሪ ብዕጡቓት ከምዝተቐተሉ ተገሊፁ ነይሩ።

ነበርቲ ግዋስካ ከምዝበልዎ፤ እቶም ቀዳም መዓልቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዕጡቓት ቅድም ክብል ናይ ከብቲ ጓሓሉ ዝነበሩ እንትኾን ቅንይ ኢሎም ግን ኣብ ገማግም እቲ ግዝኣት ኣብ ዝርከቡ ገጠራት ሽፍትነት ዝጀመሩ እዮም።

ኣብቲ መጥቃዕቲ ግዳያት ካብዝኾኑ ገሊኦም፤ ኣባላት ናይ'ቲ ነበርቲ ንባዕሎም ክከላኸሉ ዘጣየሽዎ ሓይሊ ምልሻ ዝነበሩ እንትኾን፤ እዚ ሓይሊ ቅድም ኢሉ ናይ ከብቲ ጓሓሉ መጥቃዕቲ ምስኣብፅሑሎም ዘጣየሽዎ እዩ ነይሩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት