ልፍንታዊ መንግስቲ ንምምስራት ዝተኻየደ ዝርርብ ብምፍሻሉ፡ ዓዲ ጥልያን ምርጫ ከተካይድ ኢያ

"ፕረሲደንት ማታሬላ ኩለን ጉጅለታት ብድሕሪ'ቲ "ዘይሻራዊ መንግስቲ" ክታኻኽባ ተማሕጺኑ Image copyright EPA

ኣብ ዓዲ ጥልያን ልፍንታዊ መንግስቲ ንምምስራት ዝተበገሰ ዝርርብ ብዘይምዕዋቱ እታ ሃገር ሓድሽ ምርጫ ከተካይድ ወይ ድማ ስጋብ መወዳእታ ዓመት ዝመርሕ ዘይ ሻራዊ ጊዝያዊ መንግስቲ ክትምስርት ክትግደድ ኢያ።

ብሰኑይ [7 ግንቦት] ድሕሪ`ቲ ብዘይዓወት ዝተዛዘመ ሳልሳይ ዙርያ ዝርርብ፡ ፕሬዚደንት ሰርጅዮ ማታሬላ እዛ ሃገር እዘን ዝተገልጻ ክልተ ምርጫታት ጥራይ ኢዩ ዘለዋ ኢሉ።

ኣብ'ቲ ኣብ መጋቢት ዝተኻየደ ምርጫ፡ ብዝያዳ ድምጺ ዝተዓወተ ሰልፊ ወይ ድማ ሕብረት ኣይነበረን።

እተን ዝያዳ ጽልዋ ዘለወን ሰልፍታት፡ ከም በዓል - ምንቅስቓስ ሓሙሽተ ኾኾብን ጉጅለ ጥምረትን ኣብ ሓምለ ምርጫ ክካየድ ዝድግፋ እኳ እንተኾና እቲ ወሳኒ ድምጺ ዘለዎ፡ ፕሬዚደንት ማታሬላ ኢዩ ።

ድሕሪ`ቲ ልፍንታዊ መግስቲ ንምምስራት ዝተኻየደ ዝርርብ፡ እቲ ብምንቅስቓስ ሓሙሽተ ኮኾብ ዝፍለጥ ሰልፊ ግና ምስ ካልኦት ሰልፍታት - ፎርዛ ኢጣልያን ጉጅለ ጥምረትን ሰልፊ ዴሞክራስን ሕብረት ክፈጥር ቅሩብነት ብዘይምርኣዩ እቲ ዝርርብ ብዘይፍረ ከም ዝተረፈ ይዝከር።

ፕሬዚደንት ማታሬላ ብሰኑይ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብዝሃቦ መግለጺ ኩለን ሰልፍታት ልፍንታዊ መንግስቲ ንምምስራት ብዘይምስምምዐን፡ ንምምስራት ሻራ ዘይብሉ መንግስቲ ክድግፋ ጸዊዑ።

``እተን ሰልፍታት ብወለንታ፡ ነቲ ዝቐውም መንግስቲ ምሉእ ስልጣን ክህልዎ ክድግፋ ወይ ድማ ምርጫ ኣብ ወርሒ ሓምለ ክካየድ ኢዩ። ካብዚ ንላዕሊ ክንጽበ ኣይንኽእልን ኢና`` ድማ ኢሉ።

እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ብኽኢላታት ዝቖመ ክኸውን ከሎ ብፕሬዚደንት ማታሬላ ኢዩ ዝሽየም።

ገለ ካብ ሓላፍነታቱ ድማ ናይ 2019 ባጀት ምንዳፍ ክኸውን ኢዩ።

ኸምዚ ዓይነት መንግስቲ ስጋብ መወዳእታ ዓመት ድሕሪ ምጽናሕ ቅድሚ ናይ 2019 ምርጫ ድማ ይፈርስ ኢሉ ፕሬዚደንት ማታሬላ።

እንተኾነ፡ ስጋብ ሕጂ ምንቅስቓስ ሓሙሽተ ኾኮብን ጉጅለ ጥምረትን ነዚ ቐሪቡ ዘሎ ኣማመ ናይ ምድጋፍ ድልየት ኣየርኣያን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት