መንግስቲ ትግራይ ረብሓ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከስፍሕ'የ ይብል

ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ህፃናት ኩዕሶ እግሪ እንትፃወቱ
ናይ ምስሊ መግለጺ መዕቆቢ ስደተኛታት ማይ ዓይኒ

መንግስቲ ትግራይ ኣብ'ቲ ክልል ኣዕቚቦም ንዘለው ብኣሸሓት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝረኽብዎም ረብሓታት ዝያዳ ከምዘስፍሕ ገሊፁ።

ኣቐድም ኣቢሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዕድል ትምህርትን ካልኦት ረብሓታትን ከምዝረኽቡ ዝገልፁ ኣብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኣይተ ሰለሙን ገብረግዛብሄር፤ ሕዚ ድማ ካብ መዕቆቢ ስደተኛታት ወፂኦም ምስ'ቲ ማሕበረሰብ ተፀምቢሮም ዝነብርሉን ዕድል ስራሕ ዝረኽብሉን ኣገባብ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ይብሉ።

"እዞም ወገናትና ክብሪ ተሰሚዕዎም፤ ከም ካልኣይ ዜጋ ዘይኮነስ ልክዕ ከምሃገሮም ዜጋታት ዝረኽብዎም መሰላት ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ መስርሕ ክውን ንምግባር መንግስትና ፃዕሪ ይገብር ኣሎ። " ክብሉ የብርሁ።

እዚ ድማ ኣካል ናይቲ 'ኩለመዳያዊ ምላሽ ንስደተኛታት' ዝበሃል ብዓለምለኸ ደረጃ ተግባራዊ ዝኸውን ዘሎ መስርሕ እዩ። ኢትዮጵያ ነዚ "ትሸዓተ መፅበዓታት" ዝሓዘ መስርሕ ተግበራዊ ከምእትገብር ኣብ ወርሒ ሕዳር 2017 ብወግዒ ኣፍሊጣ'ያ።

እዞም መፅብዓታት ስደተኛታት ካብ መዕቆቢ ስደተኛታት ወፃኢም ክነብሩ፣ ዕድል ስራሕን ትምህርትን ክረኽቡ፣ ኣገልግሎታት ስነድን ምዝገባን ክወሃቦም ከምኡ ድማ ምስ'ቲ ማሕበረሰብ ተፀንቢሮም ዝነብርሉ ኣገባብ ክጣጥሓሎምን ዝህቅኑ እዮም።

ኣይተ ሰለሙን ስደተኛታት ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ፓርክታት ኢንዳስትሪ "70 ብ 30 ብዝበሃል ኣገባብ" ዕድል ስራሕ ከምዝፍጠረሎም የብርሁ። እዚ ኣሰራርሓ 70 ሚኢታዊት ነበርቲ ናይ'ቲ ኸባቢ 30 ሚኢታዊት ድማ ስደተኛታት ዕድል ስራሕ ክረኽቡ ዝግበረሉ ኣገባብ እዩ።

ህንፀት እዞም ፓርክታት ኢንዳስትሪ ካብ ደገ ብዝርከብ ገንዘባዊ ሓገዝ ዝሳለጥ እንትኸውን፤ መንግስቲ ትግራይ ድማ ቦታን ካልኦት ኣድለይቲ ቀረባትን ብምሃብ ግድኡ ከምዝፃወት ኣይተ ሰለሙን ይዛረቡ።