ንምብራሕ ርእሲ መፍትሒ ተረኺቡ

መላጥ ሰብኣይ Image copyright Getty Images

ምብራሕ ርእሲ ዘጨንቖም ሰባት ርእሶም ብጸጉሪ ንምብቋል ዝተፈላለዩ ኣፋዉስ ምጥቃም ይፍትኑ'ዮም።

ሓደሽቲ ኣፋዉስ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናብ ዕዳጋ ዝኣተዉ እንትኾን፡ ሕዚ ድማ ቅድም ክብል ይፍዉሱ'ዮም ካብ ዝተብሃሉ ብዝለዓለ ደረጃ ተስፋ ዝተገበረሉ ሓዱሽ መድሓኒት ዕላዊ ኾይኑ ኣሎ።

እዚ ጸጉሪ ብምዕባይ ካብ ዝፍለጡ ንጥረ ነገራት ሓደ ዝሓዘ ከምዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ሕማም ምድካም ዓጽሚ (ኦስትዮፕሮሲስ) ንምሕካም ዝዉዕል ንጥረ ነገር ድማ ኣብዚ ሓዱሽ ፈዉሲ ምብራሕ ርእሲ ተኻቲቱ ኣሎ።

ካብ ዩኒቨርሲቲ ማንችስተር መራሒ እቲ ፕሮጀክት ዶክተር ናታን ሃዉክሻዉ፡ "እዚ ፈዉሲ ጸጉሮም እናረገፈ ዝበርሑ ሰባት እሙን ፈወሲ ክኾኖም'ዩ" ዝበለ እንትኾን፡ እቲ ፈዉሲ ፍቱን ምኳኑ ንምርግጋጽ ተወሳኺ ፈተነ ከምዘድሊ ይዛረቡ።

ክሳብ ሕዚ ሚኖክሳዲሊን (ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስተዕዮን) ፋይናስተሪይድን (ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ) ዝተብሃሉ ክልተ ኣፋዉስ ምክልካል ምብራሕ ርእሲ'ዮም ኣብ ዕዳጋ ዘለዉ።

እቲ ኣብ ፒኤልኦኤስ ዝተብሃለ መጽሄት ስነ ህይወት ዝተሓተመ መጽናዕቲ እቲ መድሓኒት ንምቕማም መጥባሕቲ ጸጉሪ ንምክያድ ዝጽበዩ ካብ ዝነበሩ ልዕሊ 40 ሰባት ጸጉሮም ተወሲዱ ኣብ ቤተ ፈተነ ተፈቲኑ'ዩ።

  • ሃንደበታዊ ምጥፋእ ጸጉሪ
  • ጸጉሪ ምቁርራጽ
  • ምሕኻኽን ምቅጻልን ርእሲ
  • ብዛዕባ ጸጉሪ ምጭናቕ ዝኣመሰሉ ምልክታት እንተጋጥሙ ናብ ሕክምና ምኻድ የድሊ።

ወሃቢ ቃል ማሕበር ሰብ ሞያ ሕክምና ቖርበት ብሪጣኒያ "እዚ ዘሐጉስ መጽናዕቲ'ዩ። እቶም ተመራመርቲ ከምዝብሉዎ ጸጉሪ ምስኣን ልሙድ ጸገም እንትኾን፡ ዓርሰ እምነት ክትስእን ዝገብር'ዩ።

እዚ ናይ ሕዚ ዉጽኢት ቅድሚ በቶም ብምብራሕ ዝጽገሙ ሰባት ምጥቃም ምጅማሩ ግና ተወሳኺ መጽናዕቲ ክካየድ ኣለዎ። ኣብ ዓለም ዉጽኢታዊ ዝበሃል ነገር'ኳ እንተዘይሃለወ ምክትታል ግና ኣድላዪ'ዩ" ይብል።

ኮይኑ ግና ኩሎም ኣፋዉስ ጎናዊ ጸገም ጥዕና ስለዘምጽኡ ብዙሓት መጥባሕቲ ጸጉሪ ርእሲ ከካይዱ'ዮም ዝመርጹ።