ኣብዚ ዓመት ኣብ ሕርይቲ ጋንታ ጋርዝ ካብ ዝተኻተቱ ብሉፃት ተፃወትቲ፡ ሳላሕ፣ ደ ብረይነ፣ ኣጉየሮን ኬንን ይርከብዎም

ሞሓመድ ሳላሕ Image copyright MICHAEL REGAN

ናይዚ ዓመት ፀዋታታት ፕሪምየርሊግ እንግሊዝ ተዛዚሙ'ሎ። ማንቸስተር ሲቲ እቲ ዝግባኣ ዋንጫ ዓቲራ'ላ።

ዌስትብሮም፣ ስቶክ ሲቲን ስዋንዚን ካብቲ ሊግ ዝተሰነያ ጋንታታት እየን።

ምሉእ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ፀዋታት ብሉፃት ዝነበሩ 11 ተፃወትቲ በዓል መን'ዮም?

ሓላዊ ልዳት - ዴቪድ ደ ህያ (ማንቸስተር ዩናይትድ)

እዚ ሓላዊ ማዕፆ ብጣዕሚ ንጡፍ ሓላዊ ነይሩ።

ናይዚ ዓመት ሸልማት 'ጎልደን ግሎቭ' ወሲዱ'ዩ። ሸቶ ክኾና ዝኽእላ 18 ኩዓሳሱ ከድሕን ኪኢሉ።

እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓመታት ኣብ ፕሪምየርሊግ ኣብ ዝነበሮ ተሳትፎ ዝለዓለ'ዩ።

Image copyright AFP

ተኸላኸልቲ - ካይል ዎከር (ማን ሲቲ)፣ ለዊስ ደንክ (ብራይተን)፣ ኒኮላስ ኦታመንዲ (ማን ሲቲ)ን ኣሽሊ ያንግ (ማን ዩናይትድን)

Image copyright AFP

ካይል ወከር - ኣብዚ ዓመት ሽድሽተ ናብ ሸቶ ዝተቐየራ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ። ኣብ ሲቲ ዝነበሮ ሓላፍነትን እጃምን ብብቕዓት ፈፂሙ።

ለዊስ ዳንክ - ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘምፅኦም ለውጥታት ዘደንቑ እዮም። ጋንትኡ ካብ ሓደጋ ምውራድ ክትድሕን ኣብ ምግባር ዝለዓለ እጃም ነይርዎ።

ዳንክ ኣብ ፕሪምየርሊግ እንግሊዝ ካብ ካልኦት ተኸላኸልቲ ብዝበለፀ ዓፅዩ።

ኒኮላስ ኦታመንዲ - ሓደገኛ ተፃዋታይ ነይሩ። ኣብ ሲቲ ሓላፍነቱ ብብቕዓት ፈፂሙ። ካብ ምክልኻል ክሳብ ምጥቃዕ ዝንቀሳቐስ ተፃዋቲ እዩ።

ንሱ፡ ካብ ካልኦት ተፃወትቲ ፕሪምየርሊግ ብዝበለፀ ፅቡቓት ኩዓሳሱ ኣስጊሩ (ኣሕሊፉ) ሂቡ። ኣብዚ ዓመት 2,825 ዕውታት ኩዓሳሱ ኣስጊሩ ሂቡ።

ኣሽሊ ያንግ - እዚ እንግሊዛዊ ተፃዋቲ ብቕዓቱን ዝንኡን ብተግባር እናመስከረ ይርከብ። ኣብ ጋንትኡ'ውን ብቐዋምነት ናይ ምስላፍ ዕድላቱ ሰፊሑ'ዩ።

ብቕዓቱ'ውን ኣብ መበል 32 ዕድሚኡ ናብ ሃገራዊት ጋንትኡ መሊሱ ንኽፅምበር ዕድል ዝፈጥረሉ ኮይኑ'ሎ።

ክፍሊ ማእከል - ኬቪን ደ ብረይነ ፣ ፈርናንዲንዮን ዳቪድ ሲልቫን (ማን ሲቲ)

Image copyright Getty Images

ኬቪን ደ ብረይነ - ኣብዚ ዓመት ካብዚ ተፃዋታይ ንላዕሊ ዝሰሓበኒ የለን። ምስ ጋንትኡ ዝረኸቦ ፅዋዕ ሳላሕ ንዝረኸቦ ዓወት ከካሓሕሰሉ'ዩ።

ንደብረይነ ኣብዛ ናይዚ ዓመት ሕርይቲ ጋንታ ብሉፅ ተፃዋቲ ገይረ ካብ ምምራፅ ንላዕሊ ክገብረሉ ዝካኣለኒ ነገር የለን።

እዚ ቤልጄማዊ ተፃዋቲ፡ ኣብዚ ዓመት 16 ናብ ሸቶ ዝተቐየራ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ። እዚ ድማ ዝለዓለ ቁፅሪ'ዩ።

ፈርናንዲንዮ - እዚ ብራዚላዊ ንጋንትኡ ሲቲ ከም ሰጋጢት ኮይንዋ'ዩ። ዕውት ዓመት ከሕልፍ ዝኸኣለ ፈርናንዲንዮ፡ ካልኣይ ዋንጫ ፕሪምየርሊግ ክዕወት ኪኢሉ።

ካብ ተፃወትቲ ክፍሊ ምክልኻል ድማ ግራኒት ጥራሕ'ዩ 2,709 ኩዓሳሱ ኣስጊሩ ብምሃብ ንፈርናንዲንዮ (2,679) ክበልፆ ኪኢሉ።

ዳቪድ ሲልቫ - ንሲቲ ካብ ልቢ ዘገልገላ ተፃዋቲ'ዩ።

ንፉዕ ተፃዋቲ ከምኡ'ውን ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ከምዘረጋግፀለይ ፅቡቕ ኣቦ እዩ።

ኣብዚ ዓመት ኣብ 20 ሸቶታት እጃሙ ፈፂሙ። 9 ሸቶታት ከቑፀር ከሎ፡ 11 ናብ ሸቶ ዝተቐየራ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ።

ኣጥቃዕቲ - ሞሓመድ ሳላ (ሊቨርፑል)፣ ሃሪ ኬን (ቶተንሃም)ን ሰርጂዮ ኣጉየሮ (ማን ሲቲ)ን

Image copyright Getty Images

ሞሓመድ ሳላሕ - እዚ ተፃዋቲ ንሃገራዊት ጋንትኡ (ግብፂ) ዝሰርሖ ስራሕ ክንድዚ ዝበሃል ኣይኮነን። ስለዝኾነ ካብቲ ኣብ ሊቨርፑል ዝገበሮ ፅቡቕ ምንቅስቓስ ንላዕሊ ብዛዕብኡ ክጥቀስ ዝኽእል ነገር የለን።

ኣብዚ ዓመት ኣብ 38 ፀዋታታት ፕሪምየርሊግ እንግሊዝ 32 ሸቶታት ኣቑፂሩ።

ሃሪ ኬን - ሃሪ ኬን'ውን ዕውት ዓመት ኣሕሊፉ። ንጋንትኡ ቶተንሃም ኣብ ኩሎም ውድድራት ልዕሊ 40 ሸቶታት ከቑፅር ኪኢሉ።

ቅድሚኡ ንቶተንሃም ብዝሒ ሸቶታት ዘመዝገበ ተፃዋቲ ክሊቭ ኣለን ክኸውን ከሎ፡ ኣብ 1986-89፡ 49 ሸቶታት ኣቑፂሩ።

ሰርጂዮ ኣጉዌሮ - ኣብ ፕሪምየርሊግ ኣብ ዝፀንሓሉ ክንድናቱ ዝኣክል ምስ ጋብትኡ ሽልማታት ዝዓተረ የለን።

ሸቶታቱ ንጋንትኡ ናብ ቅድሚት ንኽትመፅእ ኣኽኢለን። ናይዚ ዓመት ብሉፅ ተፃዋቲ ብዝብል ምተሸለመ ፅቡቕ ነይሩ።

ኣነ ባዕለይ ግን ክብሪ ክህቦ መሪፀለኹ።

ናይዚ ዓመት ብሉፅ ኣሰልጣኒ - ራፋኤል ቤኒተዝ

Image copyright Reuters

ናይዚ ዓመት ሰለስተ ብሉፃት ኣሰልጠንቲ'ኸ? ዝብል ሕቶ ቀሪቡለይ ነይሩ። ብዘይ ገለ ምጭንናቕ ራፋኤል ቤኒተዝ፣ ሲንን ክሪስን ዝብል መልሲ ብቐድም ሰዓቦም ኣቕሚጠ።

በርንለይ ናብ ዋንጫ ኣውሮፓ ክትሓለፍ፣ ብራይተን ኣብ ፕሪምየርሊግ ክትፀንሕን ኒውካስል 44 ነጥቢ ክትእክብን ትፅቢታተይ ኣይነበሩን።

ቤኒተዝን ተፃወትቶምን ንደገፍቲ ጋንታ ኒውካስል ኣየሕፈሩን፤ ነዚ ድማ'ዮም እቶም ደገፍቲ ንቤኒተዝ ዝፈትውዎ።