ፍፃመ ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ፡ ቸልሲ - ማንቸስተር ዩናይትድ

ኮንቴን ሞሪንሆን Image copyright Getty Images

ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ጆዜ ሞሪንዮ፡ ዕውት ዓመት ክሕልፍ ስለዝደልይ ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ክወስድ ባህጊ ኣለዎ።

እታ ዓባይ ጋንታ ኣብ ፕሪምየር እንግሊዝ በዚ ደረጃ'ዚ ክትውድእ ምኽኣላ ዘሕብን ኣይኮነን።

ዩናይትድን ሞሪንሆን ዋንጫ ክወስዱ ኣለዎም። ዋንጫ ወሲዱ ደገፍቲ ክሕጎሱ ዝገብረሉር ናይዚ ዓመት ናይ መወዳእታ ግጥም'ዩ።

ኣብ ቀፃሊ ዓመት ጋንትኡ ንምጥንኻር ተወሰኽቲ ተፃወትቲ የድልይዎ።

እዚ ዋንጫ ንሞሪንሆ ብዙሕ ነገር ስለዝኾነ፡ እቲ ዓወት'ውን ብቐሊሉ ክረኽብዎ ክፅዕሩ እዮም።

ብቕዓት ሉካኩ

ኣብ ሚያዝያ ምስ ኣርሰናል ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ማህሰይቲ ካብ ዘጋጥሞ ንደሓር ኣይተፃተን።

እዚ ተፃዋቲ ንዩናይትድ ተመራፂ ተፃዋቲ እዩ። ምስ ቸልሲ ዝግበር ፀዋታ ክፈትዎ፤ ንተፃወትቲ ቸልሲ ድማ ከፀግመሎም'ዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ።

ይኹን ዳኣ'ምበር ማህሰይቱ ቁሩብ ከፀግመሉ እዩ። ከም ሉካኩ ዝበለ ብቑዕ ኣጥቃዓይ ኣብ ሓድሕድ ሰሙን ክፃወት ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ብቕዓቶም ይወርድ። እዚ ድማ ንተኸላኸልቲ ቸልሲ ፅቡቕ ዕድል ይፈጥር።

Image copyright Getty Images

እዚ ተፃዋቲ ብሙሉእ ዓቅሙ ክርከብ ስለዘፅግመሉ ንዓወት ዩናይትድ ወሳንነት ዝህልዎ ተፃዋቲ፡ እቲ ምምሕያሻት የርእይ ዘሎ ኣሌክስ ሳንቸስ'ዩ።

ኣብ ፍርቂ ፍፅመ ኤፍ ኤ ካፕ ምስ ቶተንሃም ኣብ ዝተራኸበትሉ እዋን ምስቲ ዝልለየሉ ብቕዓቱ ነይሩ። ሕዚ'ውን ነቲ ናይ ሽዑ ኣፀዋውታ ክደግሞ ትፅቢት ይግበር።

ዕድል ኮንቴ

ኣሰልጣኒ ጋንታ ቸልሲ ኣንቶንዮ ኮንቴ ኣብታ ጋንታ ንምፅንሑን ዘይምፅንሑን እዚ ውፅኢት ወሳንነት ዘለዎ ኣይመስለንን። እቲ ውፅኢት ዝኾነ ይኹን ዝሰናበት ይመስል።

Image copyright Getty Images

ንዕኡ ዝተዳለወ ናይ መሰነይታ ድግስ'ዩ ዝመስል። ብቕዓት ቸልሲ እናወረደ'ኳ እንተመፀ ኣብቲ ንቐዳም ዝካየድ ፀዋታ ግን ዝሰንፉ ኣይመስለንን።

ዊልያን፡ ናይዚ ዓመት ብሉፅ ተፃዋቲኦም ነይሩ። ንሱን ኤደን ሃዛርድን ፅቡቕ እንተተፃዊቶም ደው ዘብሎም ኣይክህሉን።

ቸልሲ ዝሓሸ ፀብለልታ ዝህልዎም ይመስለኒ፤ ንኮንቴ'ውን በቲ ዝብህጎ መገዲ ዝስንይዎ ይመስለኒ።

ግምት ላውሮ፡ ቸልሲ 1 ን 0 ከምእትስዕር'ዩ