ኢትዮጵያውያን እሱራት ካብ ስዑዲ ናብ ኢትዮጵያ ይምለሱ ኣለው

ካብ ስዑዲ ዓረብ ብምሕረት ዝተፈትሑ ኢትዮጵያውያን

ምንጪ ስእሊ, Federal Government Communication Affairs Office

መግለጺ ስእሊ,

ካብ ስዑዲ ዓረብ ብምሕረት ዝተፈትሑ ኢትዮጵያውያን

ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ፤ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ተኣሲሮም ዝፀንሑ 1085 ኢትዮጵያውያን ንዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስዒቦም መሬት ዓዶም ረጊፆም ኣለዉ።

እዞም እሱራት፤ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስዑዲ ዓረብ ዘካየዶ ዑደት ስዒቡ፤ ምስ ልዑል መሓመድ ቢን ሰልማን ብዝተገበረ ልዝብ ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሪያድን ጅዳን ብምሕረት ዝተፈትሑ እዮም።

ካብ ቤት ማእሰርቲ ጂዛን ብስልኪ ዘዘረረብናዮም እሱራት ግን ነዚ ዕድል ዝበቕዑ ውሑዳት ከምዝኾኑ እዮም ዝዛረቡ። ንውሕስነቶም ሽሞም ክግለፅ'ኳ እንተዘይደለዩ ኣብ'ቲ ቤት ማእሰርቲ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ግን ከዕልሉና ፍቓደኛታት ኮይኖም። ንሳቶም ከምዝብልዎ፤ ካብ ቤት ማእሰርቲ ጂዛን ዝተፈትሐ እሱር የለን።

ሓደ ካብቶም ዘዘራረብናዮም እሱራት፡ ብዘይ ገለ ፍርዲ ንኣስታት ክልተ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጂዛን ተዳጕኑ። ኣስዒቡ፡ ፍርዶም ምስወድኡ ዘይተፈትሑ እውን ብዙሓት እዮም እዩ ዝብል።

"ኣነ ካብ የመን ናብ ስዑዲ ምስሰገርኩ እየ ተታሒዘ። ንኽሰርሕ'የ መጺኤ ግን እነኹ ድማ ናብ'ዚ ኹነታት ኣትየ። ተዓሽየ ብዝፈፀምክዎ ጌጋ ኣዝየ'የ ዝጥዓስ። ሓደ ሰብ ገበን እንተፈጺሙ ክመሃርን ክእረምን እዩ ዝግበኦ። ኣብዚ ግን ንሳቐ እምበር ንእረም ኣይኮንናን ዘለና ። እዚ ቤት ህንፀት ዘይኮነስ እንዳ ስቓይ እዩ" ብምባል ነቲ ዘለዎ ዘስግእ ኩነታት ይገልፆ።

ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ን15 ዓመት ማእሰርቲ ዝተፈረዶ ካልእ እሱር ብወገኑ፤ እሱራት መሰሎም ከምዝግሃስ እዩ ዝገልፅ። ኣብ'ታ ንሱ ዝተኣሰረላ ከባቢ ጂዛን እትርከብ ቤት ማእሰርቲ ኣሽሓት እሱራት ኢትዮጵያውያን ከምዘለዉን ግቡእ ሕክምና ከምዘይረኽቡን ይዛረብ።

"ንሓገዝ ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ስልኪ ምስ እንድውል፤ ከዛርቡና ፈፍቓደኛታት ኣይኮኑን" ብምባል ይወቅስ።

ነዚ ነቐፌታ መሰረት ብምግባር፤ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣምባሳደር ኣሚን ዓብደርቃድር ኣዘራሪብናዮም። ንሱ፤ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሕጊ ንዘለዉ ዜጋታት፤ ኢምባሲኦም ብፍላይ ድማ ኣብ ጅዳ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ቆንስል ከምዝከታተሎም ይገልፁ።

"እዞም ኣብ ጂዛን ዘለዉ እሱራት ብቤት ፍርዲ ውሳነ ዝተውሃቦም እዮም። ከም ክብደት እቲ ገበን ድማ ካብ ዓሰርተ ዓመት ክሳብ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ተፈሪደዎም ኣሎ" ይብሉሞ፡ በዚ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ምሕረት ክረኽቡ ድማ ትዕግስቲ ኣድላዪ እዩ በሃሊ እዮም። ብተወሳኺ፡ እቶም እሱራት ስልኪ ኣብዝድውሉሉ እዋን እውን ከምዘዘራርብዎም እዮም ዘገልፁ።

እዚ መስርሕ ምሕረት ግን ካብ ገበን ቅትለት ነጻ ንዝኾኑ እሱራት ጥራሕ እዩ ዝምልከት ይብሉ።

"ብመሰረት ሕጊ ሸሪዓ እዚ ዓዲ፤ ኣብ ጉዳይ ቅትለት ፤ ዋላ'ኳ መንግስቲ ምሕረት እንተገበረ፡ እቶም ተበደልቲ እዮም ይቕረ ክብሉ ዝኽእሉ ። ስለዝኾነ፤ ንሕግን ስርዓትን እዛ ሃገር ምፍላጥ ኣድላዪ እዩ" ይብሉ ኣምባሳደር ኣሚን።

እዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጂዛን ዝርከቡ እሱራት ናይ ምፍታሕ ዕድል ይህለወም'ዶ ይኸውን? ንዘቕረብናሎም ሕቶ ድማ "ኣብዚ ጉዳይ ፃዕሪ ንገብር ኣለና። ከም ዓይነታት ክሶም ተራእዩ ምሕረት ዝረኽብሉ መንገዲ ነናዲ ኣሎና" ክብሉ መሊሶምልና።

ጂዛን ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንየመን ሰጊሮም ናብ ስዑዲ ዓረብ ዝኣትዉላ እያ። በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ምውዓል ዕድል የጓንፎም።