እገዳ ኢራን ፡ ዛሪፍ ንመግለጺ ፖምፒዮ ኮኒኑ

ሚኒስርት ጉዳይ ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ

ሚኒሰትር ወጻኢ ጉዳያት ኢራን ጃቫድ ዛሪፍ፡ ነቲ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከተንብሮ ትደናደን ዘላ "ኣብ ታሪኽ ዝሓየለ እገዳ" ዘበለቶ ውሳነ ብትሪ ኮኒኑ።

ሓላፊ ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያት ኣውሮጳዊ ሕብረት ፈደሪካ ሞጎሆሪኒ'ውን ሓሳብ ኢራን ብምድጋፍ ንውሳነ ኣሜሪካ ንቒፋ'ላ።

ምፍራስ ሰምምዕ ውዕል ኒኩለር 2015፡ ኣብ ውሕስነት ማእክላይ ምብራቕ ዝህልዎ ጽልዋ ማይክ ፖምፒዮ ከረድእ ኣይክኣለን ክትብል ፈደሪካ ሞጎሆሪኒ ወቒሳ።

ዋላ'ኳ ብድሕሪ'ቲ ስምምዕ ኒኩለር ገለ ካብተን ዓበይቲ ትካላት ኣውሮጳ ወፍሪ ንግደን ኣብ ኢራቕ ንምግባር ተጓየን እንተነበራ፡ ድሕሪ'ዚ መርገጺ ኣውሮጳዊ ሕብረት ግን ኣብ ኢራን ማልካ ምውፋርዶ ምስ ኣመሪካ ምንጋድ ኣብ ዝብል ይማትኣ ኣለዋ።

ኢራን ኣብ ዓለም ካብ'ተን ዝለዓላ ኣፈረይቲ ዘይቲ ክትኽውን እንከላ፤ ሰደድ ነዳድን ዘይትን ድማ ኣብ ዓመት ብሚልዮናት ዶላራት ዝትመን ኣታዊ ኣለዎ።

ማይክ ፖምፒዮ እንታይ'ዩ ኢሉ?

'እቲ ድሕሪ ስምምዕ ውዕል ኒኩለር 2015፡ ካብ ኢራን ተላዒሉ ዝነበረ እገዳ ዳግማይ ክትግበር'ዩ፡ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኢራን ተራእዩ ዘይፈልጥ ፋይናንሳዊ ጸቕጢ ክፈጥር'ዩ' ይብል ማይክ ፖምፒዮ።

ኣስዒቡ ኢራን፡ ካብ ሶርያ ወተሃድራታ ክትስሕብን፡ ኣብ የመን ንዘለዉ ዓማጾ ደገፋ ከተቛርጽን ኣብ ዝብሉ ገለ መሰማማዒ ነጥብታት ኣንቢሩ'ሎ።

እቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ እግዳ፡ ንብሙሉኡ ንግዲ ናይ ኢራን'ዩ ዝተንከፈ'ዩ ኔሩ።

ማይክ ፖምፒዮ ኣሜሪካ እትወስዶ ስጉምትታት ብዕሊ'ኳ እንተዘይገለጸ፡ እቲ ዘሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ማእከላይ ባንክ ኢራን ተገበረ እገዳ መባእታ ምኳኑ ገሊጹ'ሎ።