ፈተነ ፆታዊ ግህሰት ኣብ ዩንቨርሲቲ ሚዛን ቴፒ ተቓውሞ ኣልዒሉ

ዩንቨርሲቲ ሚዛን ቴፒ ካብ ኣዲስ ኣበባ 500 ኪሎሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ሚዛን ተፈሪ እዩ ዝርከብ።

ተመሃሮ ዩንቨርሲቲ ሚዛን ቴፒ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተመሃሮ ፈተነ ዓመፅ ተገይሩ ብምባል ተቓውሞኦም የስምዑ ኣለዉ። እዚ ፍፃመ ሓድሽ ከምዘይኮነን ኣብ ዝሓለፉ ውሑዳት ኣዋርሕ ጥራሕ ሓሙሽተ ደቂ-ኣንስትዮ ንዓመፅን ፆታዊ መግሃስትን ከምዝተቓለዓ እተን ተምሃሮ ንቢቢሲ ተዛሪበን።

"ሰዓት ሰለስተ ይኸውን ሓደ ገፁ ዝሸፈነ ሰብ ምስ ካልኣዩ ብምዃን ናብ ናይ ደቀኣንስትዮ ሽቓቕ ኣትዩ ንሓንቲ ተምሃሪት ክዕምጻ ፈቲኑ፤ ምስኣእወየት ግን ስልካ መንጢላዋ ሃዲሙ። እቲ ካልኣይ ድማ ናብ ካልእ ሽቓቕ ኣትዩ ንሓንቲ ክሕዛ ምስፈተነ ኣእውያ ዋርድያ በፂሑላ። እቲ ዋርድያ ግን ኮነ ኢሉ ክሃድም ስለዝገበሮ ይኹን ወይ ካኣ ደፊእዎ ሃዲሙ" ብምባል ሽመን ክግለጻ ዘይደለያ ተመሃሮ ነቲ ኹነታት ይገልጽኦ።

እዚ ከምዚ ዓይነት ፍፃመታት ሓዱሽ ከምዘይኮነ'የን እተን ተምሃሮ ዝዛረባ። ኣብ ዝሓለፉ ውሑዳት ኣዋርሕ ጥራሕ ሓሙሽተ ደቂ-ኣንስትዮ ተምሃሮ ንዓመፅን ፆታዊ መግሃስትን ከምዝተቓለዓ ሓቢረን።

ሕጽረት ቀረብ ማይ ቀንዲ ጠንቂ ተመሳሰልቲ ፍጻመታት ኣብ'ቲ ዩንቨርሲቲ ኮይኑ ኣሎ፤ ምኽንያቱ ተምሃሮ ካብ ሩባ ማይ ክወርዳ ብዱር ዝተሸፈነ ከባቢ ኣቢለን ክሓልፋ ስለዘለወን ፈፀምቲ ገበን ምቹእ ኩነታት ይፈጥረሎም ኣሎ።

ቅድም ክብል ንተመሳሰልቲ ፍፃመታት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ተምሃሮን ምምሕዳር እቲ ዩንቨርሲቲን ኣኼባ ተገይሩ ነይሩ፤ ግን ከኣ ግቡእ ቆላሕታ ስለዘይተውሃቦ ዳግም ክኽሰት ከምዝኸኣለ እየን እተን ተምሃሮ ዝገልፃ።

"ፍታሕ ምስበልናዮም ንድሕሪ ወርሒ ተፀበዩና ኢሎምና። ንኽንዛረብ'ውን ዕድል ኣይተውሃበናን ነይሩ። ክሰምዑና ኣይከኣሉን። ተዛሪብና'ኳ ይውፅኣልና ይንፈሰልና እናበልናዮም ኣይሰምዑናን" ብምባል ሓንቲ ካብተን ተምሃሮ ንቢቢሲ ተዛሪባ።

ማይ ንምሕዋርን ክዳውንቲ ንምሕፃብ ናብ ሩባ ኣብ ዝወርዳሉ እዋን ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ዩኒቨርሲቲ ሓፁር ስለዘይብሉ ተደጋገምቲ ፈተነታት ምዕማፅ ክካየድ ምኽንያት ከምዝኾነ እየን ዝዛረባ።

ነዚ ብምቅዋም መላእ ተምሃሮ እቲ ዩንቨርሲቲ ሰልፊ እንትገብሩ ድማ ብዋርድያታት መጥቃዕቲ ከምዝበፅሖም ገሊፀን።

"ተምሃሮ ብምእምኒ ተወቒዖም። ዘብዐኛታት በትሪ ሒዞም ንተምሃሮ ወቒዖም። ንዓና ተሓተትቲ ንምግባር ባዕልቶም መስትያት ሰይሮም። ሕዚ ንፈርሕ ኢና፤ ከይተረጋግአ ኣይንምለስን። ህዝቢ እቲ ከባቢ'ውን ሽምና ኣፀሊምክን ይብለና እዩ ዘሎ። ብዛዕባና ዘይኮነስ ንሽሙ'ዩ ዝግደስ ዘሎ። በዚ ምኽንያት ነቲ ዩኒቨርሲቲ ስለዝኸበብዎ ሓለዋ እናተገበረሉ'ዩ" ብምባል ሓንቲ ተምሃሪት ስግኣታ ንቢቢሲ ተዛሪባ።

ኣብ'ዚ ጉዳይ ንኣካላት ፀጥታ እቲ ከባብን ሚንስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያን ረኺብና ንምዝርራብ ዝገበርናዮ ፈተነ ክሰምረልና ኣይከኣለን።

ይኹን ዳኣ'ምበር ኣዛዚ መምርሒ ፖሊስ እቲ ዞባ ኮማንደር ወዳጆ ሱሌይማን ንኢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ፡ ሓንቲ ተምሃሪት ፈተነ ምዕማፅ ከምዝተኻየዳ ንተምሃሮ ብምሕባራ መሰላትና ይተሓሎ ዝብሉ ሕቶታት ክለዓሉ ከምዝጀመሩን ናብ ጎንፂ ከምዝተኣተወን ገሊፆም።

ኣብ ንብረት ዩኒቨርሲቲ ዕንወት ከምዘጋጠመን ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ'ውን መፀለምታ ተኻይዱና'ዩ ክብሉ ተቓውሞ ከምዘስምዑን ተዛሪቦም። ነቲ ኩነታት ንምቁፅፃር ድማ ናይቲ ከባቢ ፍሉይ ሓይልን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ከምዝተዋፈሩ ሓቢሮም።