ስድራ ቤት፡ ካብ ገዛ ኣይወፅእን ንዝበሎ ወዲ 30 ዓመት ውላድ ከሲሱ

Photo of house
መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ኒው ዮርክ ጥቃ ሲራኪዩዝ ዝርከብ ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ጎንፂ ዝፈጠረ ገዛ

ወለዲ 30 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ካብ ገዘኦም ከውጽእዎ ተሪር ስጉምቲ ክወስዱ ወሲኖም። እቲ ስጉምቲ ከኣ ኣብ ቤት ፍርዲ በፂሑ።

ማይክል ሮቶንዶ ገዛ ክራይ ከምዘይከፍልን፡ ኣብ ስራሕ ገዛ ከመዘይሳተፍን፡ ከምኡ ድማ ብወለዱ ዝተገብረሉ ሓገዝ ገንዘብ ሸለል ከምዝበሎን ሰነዳት ቤት ፍርዲ የነጽር።

ብመሰረት ኪሪስቲናን ማርክ ሮቶንዶን፡ ወዶም 5ተ ግዜ ብሕጊ ዘውጽኦ መልእኸቲ እንተተቀበለ'ኳ፡ ካብ ገዘኦም ምውጻእ ከምዝኣበዮም ገሊጾም።

መይክል ግን ብሕጊ እኹል ናይ ምውጻእ ግዜ ከምይተዋህቦ ይዛረብ።

ወለዱ ኪሪስቲናን ማርክ ሮቶንዶን ድሕሪ እዚ ዘይዕውት ፈተነ ምውፃእ፡ ነቲ ጉዳይ ናብ ኦናዶጋ ኒው ዮርክ ጥቃ ሲራኪዩዝ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣእቲዮሞ ኣለው።

ብመሰረት ናይ ቤት ፍርዲ ሰነዳት፡ እታ ኣብ ዕለት 2ተ ለካቲት ዝተጻሕፈት መልእኸቲ ብቅጽበት ካብ ገዘኦም ክወጽእ ትሐትት።

እንተኾነ፡ማይክል ነታ መልእኽቲ ሸለል ምስ በላ ወለዱ ብሓገዝ ጠበቐኦም ገይሮም ብሕጊ ዘሰማምዕ ናይ ምልቃቅ መጠንቀቅታ ጺሒፎምሉ።

ኣብታ መልእኽቲ ማይክል ብቅልጡፍ እንተይዘወጺኡ ሕጋዊ ስጉምቲ ከምዝውሰደሉ የመልክት።

ቀጺሎም ድማ ስድርኡ ብወርሒ ናይ 1100 ዶላር ሓገዝ ክገብሩ ከመዘወሰኑን፡ ብጠባይ ናይ ወዶም ሕጉሳት ከምዘይኮኑን እቲ መረዳእታ ቤት ፍርዲ የነጽር።

ካብ መጋቢት 30 ጀሚሩ ወዶም ናይ ምወጻእ ድልየት ከምዘይብሉ ርዱእ ምስ ኮነ፡ ድሕሪ'ዚ ኣብ ሚያዝያ እቶም ስድራ ሮቶንዶ ናብቲ ኣብ ከተሞኦም ዝርከብ ቤት ፍርዲ ብምኻድ ንወዶም ከሲሶሞ።

እንተኾነ ጉዳይ ማይክል ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ስለዝኮነ ኣቕሑቱ ጠርኒፉ ንኽወጽእ ናብ ላዕላዋይ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ከምዘለዎም ተሓቢርዎም።

ጸብጻባት ከምዝሕብርዎ ማይክል ብወገኑ፡ ንስድርኡ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንቤት ፍርዲ እቲ ናይ ስጉምቲ ሕቶ ክንጸገሉ ሓቲቱ'ሎ።

ስድራ ማይክል ሮቶንዶ፡ ቅድሚ መበል 31 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ጉዳዮም ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከምዝወስድዎ ሓቢሮም።