"ቃልሲ ዲሞክራሲያዊ ክኸዉን ኣለዎ" ኣቶ ሌንጮ ለታ

አቶ ሌንጮ ለታን አባ ዱላ ገመዳን

ሓሙሽተ ኣባላት ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ ጉጅለ ልኡኽ ሎም መዓልቲ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ።

ኣቦ መንበር እቲ ግንባር ኣይተ ሌንጮ ለታ ምስ መንግስቲ ንምዝታይ ንዝሓለፉ ሽዱሽ ዓመታት ከካይዱዎ ዝጸንሐ ፈተነ ከምዝፈሸለ ብምግላጽ ሕዚ ብዝተፈጠረ ለዉጢ ንዝቐረበሎም ጻዉዒት ተቐቢሎም ከምዝመጹኡ ተዛሪቦም።

ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ንምስራሕ'ኳ እንተወሰኑ፡ ምስ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሉ ዝተፈረደ ግንቦት ሸዉዓተ ዘለዎም ስምምዕነት ንቕድሚት ከመይ ኽኸዉን'ዩ ተባሂሎም ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ፡ ዲሞክራሰዒያዊ ግንባር ኦሮሞ ብሰላማዊ መገዲ ዝቃለስ ዉድብ ከምዝኾነ ብምግላጽ ዉድቦም ምስ ዕጡቛት ሓይልታት'ዉን ርክብ ከምዘለዎም ተዛሪቦም።

"ንሕና ብሰላማዊ መገዲ እንንቀሳቐስ ሓይልታት ኢና። ገለ ብዛዕባ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምስ ዝስዕቡ ሓይልታት ርክብ ኣለና'ዩ። እዚ ግና ከም ድልድል ብምሕሳብ እምበር ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምትብባዕ ኣይኮነን" ኢሎም።

ኣብ ኢትዮጵያ ለዉጢ መጺኡ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ኣይተ ልንጮ ለታ፡ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘገድድ ኩነታት ከምዘየለ ኣልዒሎም።

"ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ዲሞክራሲ ኣይመርሕን። ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኮነ ካልኦት ሃገራት ዲሞክራሲ ኣምጺኡ ኣይፈልጥን" ዝበሉ ኣይተ ሌንጮ ንሶም'ዉን ኣብ ዐዕጥቃዊ ቃልሲ ከምዝነበሩን ዝኾነ ዓይነት ለዉጢ ከምዘይመጽአን ገሊጾም።

"ዲሞክራሲ እደሊ'የ ዝብል ዝኾነ ሓይሊ ብሰላመዊ መገዲ ክቃለስ ኣለዎ። ኩነታት ኣገዲዱኒ'ዩ ክብል ይኽእል ይኸዉን። እቲ ኩነታት ግና እናተቐየረን እናተመሓየሸን ስለዝመጽአ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣድላዪ ከምዘይኾነ ክርድኡ ኣለዎም" ኢሎም።

እቲ ፓርቲ ኮነ መስረትቱ ንዓመታት ኣብ ሃገራት ወጻኢ ስለዝነበሩ ቐጻሊ ኣንፈት ፖለቲካ ንምንጻርን ተሳትፎኦም መልክዕ ንክትሕዝን መጽናዕቲ ምክያድ ኣድላዪ'ዩ ክብሉ ተዛሪቦም እቶም ኣቦ መንበር።

"እዛ ሃገር ማሕበራዊ፣ ቑጠባዉን ፖለቲካዉን ለዉጢ ተምጽእ'ያ ዘላ። እዚ ምስ ኣጽኒዕና ኢና ትልሚ ናብ ምዉጻእ እንሰጋገር"።