ሰሜን ኮርያ ንምክትል ፕረዚደንት አመሪካ፡ ፔንስ 'ደንቆሮ' ኢላቶ

ምክትል ፕረዚደንት አመሪካ ፔንስ Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ሰሜን ኮርያ ንፔንስ 'ፖለቲካዊ ምስሌነ' ኢላቶ

ሓንቲ ላዕለወይቲ ሓላፊት መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ምክትል ፕረዚደንት አመሪካ ዝኾኑ መይክ ፔንስ ንዝሃቡዎ ርእይቶ ምላሽ እንትህባ ፥ "ፖለቲካዊ ምስሌነ'ን 'ባዓለገን' ዝብሉ ኣፀያፊ ቃላት ተጠቒመን ተፃሪፈን። እቲ ዝተጀመረ ልዝብ እንድሕር ዘይሰምር ኮይኑ ድማ ሃገረን ምምዕባል ኣፅዋር ኑክሌር ክትቅፅለሉ ከምእትኽእል ኣጠንቂቐን።

ቾ ሶን ሁይ ዝተብሃለ እዘን ላአዕለወይቲ ሓላፊት፥ ሀገረን ሰሜን ኮርያ ንኣመሪካ ተዘይተላዘብና ኢላ ኣብ እግራ ወዲቓ ከምዘይትልምን ትፈጥሮ ድፍኢት ከምዘየለን ኣፍሊጠን።

ኣብ ቀረባ እዋን ብኽልቲኡ ሸነኽ ዝወፁ ዘለዉ መረዳእታት ከምዘማልኽቱዎ፤ ንመፃኢ ወርሒ ሰነ ትልሚ ተታሒዙ ዝነበረ ልዝብ ክልቲአን ሃገራት ክናዋሕ ወይከኣ ክስረዝ ከምዘኽእል እዩ።

አመሪካ ምምዕባል ኣፅዋር ኑክሌር ንብሕታ ጠጠው ከብሎ እየ ኣብ ዝብል እንተትኲራ ፕዮንግያንግ ውሳነኣ ደጊማ ክትክልስ ከምእትኽእል አመላኺታ።

ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም፥ እቲ ዋዕላ ንክቕፅል ዝተቐመጡ ቅድመ ኩነታት ናይ ምምላእ ሓላፍነት ናይ ሰሜን ኮርያ እዩ ዝብል ምላሽ ሂቦም።

"ምስሌነ"

ቾ ሶን ሁይ ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት ምስ ሰበ ስልጣናት አመሪካ ኣብ ዝተገብሩ ልዝባት ክሳተፋ ዝፀንሓ እየን።

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ኪም ጆንግ ኡ ኣፅዋር ኑክሌር ይምዕብላሉ ተባሂሉ ኣብቲ ዝሕመ ቦታ መብርሂ እንትህቡ

ናይታ ሃገር መንግስታዊ ሚድያ (ክ ኤስ ኤን ኤ) ሒዙዎ ኣብ ዝወፀአ ፅሑፍ፥ ብፍላይ 'ሰሜን ኮርያ ናይ ሊብያ ዕድል ክገጥማ ይኽእል' እዩ ዝብል ርእይቶ ፔንስ፥ "ዘይእሩም"ን "ክብሪ ዘይሓለወን" ክብላ ኣታሒተንኦ።

ንፔንስ 'ፖለቲካዊ ምስሌነ' ብምባል ድማ ተፃሪፈን። ንሰሜን ኮርያ ምስ ሓደ ሓደ ኣፅዋር ዝነበራ ሊብያ ምንፅፃሮም ኣሕሪቑዎን።

"ከም ሓንቲ ኣብ ጉዳያት አመሪካ እትነጥፍ ሰብ፡ እዚ ካብ ሓደ መልሓሱ ዘይቆፃፀር ምክትል ፕረዚደንት ካብ ድንቁርና ተላዒሉ ዝተውሃበ ርእይቶ ብዙሕ ኣየገርመንን" ኢለን።

"ሰሜን ኮርያ ኣብ እግሪ አመሪካ ወዲቓ እትልምኖ ልዝብ ኣይክህሉን። እንተስ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ኣቲና ክንላዘብ እንተስ ፊት ፊት ብኑክሌር ክንፋጠጥ እቲ ምርጫ ናይ አመሪካ እዩ" ክብላ ድማ ኣጠንቂቐን።