ራፕ ዝገብር ቀሺ

እዚ ኬንያዊ ቀሺ ናብቲ ዝሰርሐሉ ቤተ ክርስትያን ዝመፁ መናእሰይ ኣመንቲ ቁጽሮም እናወሓደ ምስ መጽአ ምኽንያቱ ከጽንዕ ተገዲዱ።

እንዳ ቤት መዘናግዕታት ስለዝኸዱ ከምዝኾነ ዝተረድአ ቀሺ ፖል ኣብቲ በተ-ጸሎት ራፕ እናገበረ ቁጽሪ መናእሰይ ከብዝሕ ክኢሉ'ሎ።