"በዓል ቤተይ ፊስቱላ ምስ ሓመምኩ ጠሊሙኒ"

ወ/ሮ ፀሃይነሽ ኣባዲ
መግለጺ ስእሊ,

ግዳይ ፊስቱላ፤ ወ/ሮ ፀሃይነሽ ኣባዲ

ፊስቱላ ንቡር ዘይኮነ ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ዝፍጠር ነዃል ማለት እዩ:: እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ሰብ ከጋጥም ይኽእል:: ኣብ ደቂ- ተባዕትዮ፣ ደቂ-ኣንስትዮን ህፃውንትን ይረአ::

ኣብ ከተማ መቐለ ዝተጣየሸ ሃምሊን ማእኸል ሕክምና ፊስቱላ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ንዘጋጥም ፊስቱላ ይሕክም::

ነቲ ማእኸል ዝመርሕዎ ላዕለዋይ ሓኪም ማህፀንን ጥንስን ዶክተር መልኣኩ ኣብርሃ ይበሃሉ::

"ፊስቱላ ካብ ኣፈጣጥራ ወይ ድማ ብሰንኪ ከበድቲ ረኽሲ: ሓደጋታትን ሕማም ካንሰርን ይስዕብ:: እቶም ሓደጋታት ክልተ ዓይነት እዮም:: ምስ ሕርሲን ምስ ኣገዲድካ ምድፋርን ይተሓሓዝ:: ኣብ እዋን መጥባሕቲ እውን ሓደጋ ክፍጠር ይኽእል" ይብሉ::

ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት ኣብ ተመሳሳሊ ብርኪ ዕብየት ኣብ ዝርከባ ሃገራት 97 ኢድ ሚኢታዊ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ዝተናወሐ ኣፀጋሚ ሕርሲ ብፊስቱላ ይህሰያ::

እዚ ድማ ምክልኻል ከምዝከኣል ዶክተር መልኣኩ ይገልፁ::

መግለጺ ስእሊ,

ዶ/ር መልኣኩ ኣብርሃ ሓላፊ ቤት ሕክምና ፊስቱላ መቐለ

እዚ ኣብ መቐለ ዝርከብ ሃምሊን ማእኸል ሕክምና ፊስቱላ ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ብ2006 ዓ.ም ካብ ባህርዳር ቀፂሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ኣብ መበል ካልኣይ ዝተጣየሸ ትካል እዩ:: እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ 50 ዓመት ኣቑፂሩ'ሎ።

ሃምሊን ማእኸል ሕክምና ፊስቱላ መቐለ ካብ ዝጣየሽ ን 2500 ግዳያት ፊስቱላን ን 385 ሕሙማት ምልቆ ማህፀንን ብናፃ ከምዝሓከመ ፀብፃብ ዶክተር መልኣኩ ይነግር።

ሓንቲ ካብተን ግዳያት ወ/ሮ ፀሃይነሽ ንትሻዓተ ዓመታት ምሉእ በቲ ሕማም ተሳቕያ።

ኣብታ ትነብረላ ከተማ ሸራሮ ሕማም ሕርሲ ምስ ተታሓዘት ንሕክምና ናብ ሽረ ምስ ከደት ኣብ እዋን ሕርሲ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ፀገም ግዳይ ፊስቱላ ከምዝኾነት ትዛረብ::

"ተሓኪመ ምስ ሓወኹ ብዘይ ውላድ ከይተርፍ ይፅዕር ኣለኹ:: ንሳልሳይ ግዜ ድማ ጠኒሰ ኣለኹ" በለት።

"ሎሚ ደሓን እዩ:: ኣብ ቤት ሕክምና እምበር ኣብ ገዛ ትወልድ ዳርጋ የላን:: ቃንዛ ዝተትሓዛ ኣምቡላንስ ተፀዊዓ እያ ትወስደን። ኣብ ከባቢና ንዓይ ይፈልጡኒ እዮም:: ከማይ ግዳይ ፊስቱላ ከይኾና ይጥንቀቓ" ብምባል ንቢቢሲ ተዛሪባ::

ብጣዕሚ ብዙሓት ግዳይ ፊስቱላ መቕርበን ከይተረፉ ከምዝርሕቑወን ይዛረባ:: ወ/ሮ ፀሃይነሽ ኣብ ነብሳ ዝወረዳ በደል ትገልፅ።

"በዓል ቤተይ ምስ ሓመምኩ ኣይሓብሐበንን:: ጠሊሙኒ:: ራርኡ ምስ ራኣየ እዚኣ ኣይትኾንን ኢሉ ገዲፉኒ ከይዱ። ክንዲ ሰብ ኣይረኣየንን:: ምስ ኣደይ እየ ዝነብር ዘለኹ" ትብል::

መግለጺ ስእሊ,

ማእኸል ሕክምና ፊስቱላ ሃምሊን

ሜይ 23 ዓለም ለኸ መዓልቲ ፊስቱላ እዩ:: ምኽባር ካብ ዝጅመር ሻድሻይ ዓመቱ ኣቑፂሩ::

ብ 2012 ሴክሬተርያት ዝነበሩ ባንኪሙን ኣብ ኒው ዮርክ ወሲኖሞ ይኽበር 'ሎ::

"ሕማም ፊስቱላ ሰብ ካብ ዝፍጠር ኣትሒዙ ዝነበረ ሕማም እዩ። እዚ ግና ሕማም ደቂ ኣንስትዮን ድኻ ሃገራትን ስለ ዝኾነ ብደረጃ ዓለም ንሻድሻይ ግዜ እዩ ዝዝከር ዘሎ:: እዚ ብጣዕሚ የሕዝነኒ" ይብሉ ዶ/ር መልኣኩ።

ፊስቱላ ንምክልኻል መዓልታዊ ክዝከርን ኩሉ ክሰርሐሉ ዝግባእ ሕብረተሰባዊ ፀውራ እዩ ኢሎም።