ከም ግምት ላውሮ ሊቨርፑል ንሪያልማድሪድ ክትስዕር እያ

መሓመድ ሳላሕ
መግለጺ ስእሊ,

ሊቨርፑል ኣብዚ ወቕቲ ኣብ ዝተገበሩ 12 ፀወታታት ሻምፒዮንስ ሊግ 40 ሽቶታት ኣቑፂራ።

ፅባሕ ቀዳም ግጥም ቻምፐዮስ ሊግ ኣብ መንጎ ሊቨርፑልን ርያል ማድሪድን ኣብ ኪየቭ ዩክሬን ክካየድ'ዩ።

ኣብ ቻምፐዮስ ሊግ፤ ርያል ማድሪድ 12 ሊቨርፑል ድማ 5ተ ሕሉፍ ዋናጩ ሒዘን'የን ክቐርባ።

ሪያል ማድሪድ ዋላኳ ክትዕወት ዓቢ ትጽቢት ተገሩላ እንተሎ፡ ነዚ ግድል ሊቨርፑል መንገዲ ረኺባ ከምትዕወት ላውሮ ይሕብር።

ሊቨርፑል ብመሰረቱ ኣብ ዝበዝሕ ዘካየደቶ ጸወታ ብንጥፈት ብምጽዋት ተጻወታ ብዙሕ ሸቶታት ከመዝግቡ ኪኢሎም'ዮም።

ኣብ ርብዒ ፍጻመ ኣንጻር ማንቸሰትር ሲቲ ኣብ ዘካየድዎ ጸወታ፡ ብዙሕ ዘሻሙ ውሳነታት እኳ እንተነበረ፡ ክዕወቱ ክኢሎም።

ሊቨርፑል ዘካየደቶ ጸወታት ኣንጻር ማንቸሰትር ሲቲን ሮማን እንተተዓዚብካ፤ ምዕዋቶም ኣይተርፍን'ዩ። ኩሉ ነገር ከምዝደለይዎ ይሰልጦም ኣሎ ይብል ላውሮ።

ግምተይ ቅኑዕ እንተኾይኑ፡ ሊቨርፑል 6 ግዜ እንድሕር ተዓዊቶም ብጣዕሚ ዓቢ ፍጻመ ክኸውን'ዩ። ንኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ክሎፕ ናይ መጀመርታ ዓወቱ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ እታ እንኮ ዋንጫ'ያ ክትከውን።

እንተስዒሮም፤ ክሎፕ ንዝመጽእ ወቕቲ ፕሪምየር ሊግ 100 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ሒዙ ናብቲ ውድድር ክቐርብ ትጽቢት ክግበረሉ'ዩ።

ሊቨርፑል፡ ናይ ኤውሮጳ ቻምፕዮን ብምዃንው'ን ብዙሓት ተጻወቲ ክትስሕብ ትኽእል'ያ።

ላውሮ "ከም ግምተይ ሊቨርፑል 2 ርያል ማድሪድ 1 ጸወታ ክዛዘም'ዩ" ይብል ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ቢቢሲ ማርክ ላውረንሰን።