ትካል ጥዕና ዓለም፡ መንከስቲ ተመን ትኹረት ጥዕና ክኸዉን ኣለዎ

ተመን

ትካል ጥዕና ዓለም ብመንከስቲ ተመን ዝበጽሕ ጸገም ጥዕና ትኹረት ክወሃቦ ይግባእ ኢሉ።

እቲ ትካል ምስ መንከስቲ ተመን ዝዛመዱ ዝተሓላለኹ ጸገማት ጥዕና ሸለል ክበሃሉ ኣይግባእን ኢሉ ኣጠንቂቑ።

ኩለን ሃገራት ድማ ምስ መጥቃዕቲ ተመን ተዛሚዱ ሓደ ዓይነት ስትራቴጂ ክኽተላ ዝገብር መምርሒ ሰነድ ኣዉጺኡ።

እዚ ስልጠናን ኣፋዉስን ብሕሳር ዋጋ ምቕራብ'ዉን ዝሓቁፍ'ዩ።

በብዓመቱ ኣብ ዓለም ልዕሊ 100 ሽሕ ሰባት ብመንከስቲ ተመን እንትሞቱ፡ ሓሙሽተ ኢድ እዚኦም ኣብ ኣፍሪቃ ከምዝኾኑ ይሕብር።

ከባቢ ፍርቂ ሚሊዮን ሰባት ምዕዋር ዓይኒ፣ ምቁሳልን ስንክልናን የጋጥሞም።

ኣብ ናይጀሪያ፡ በብዓመቲ ልዕሊ 10 ሽሕ ሰባት ብተመን ይንከሱ።