ኣፍያ ዳታ፡ መቆጻጸሪ ሓዱሽ ሕማም

መተግበሪ መቆጻጸሪ ዝርግሐ ሓደሽቲ ሕማማት ዛምቢያ

ታንዛኒያ ሓዱሽ ሕማም እንተጋጥም ዝቆጻጸር መተግበሪ ዕላዊ ገይራ።

ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ታንዛኒያ ሶኮይን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝቆጻጸር መተግበሪ ምሂዞም።

እዚ ከምቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣጓኒፉ ዘሎ ቫይረስ ኢቦላ፡ ዝኣመሰሉ ተላባዕቲ ሕማማት ንምቁጽጻር ከምዝሕግዝ ተገሊጹ።

እዚ "ኣፊያ ዳታ" ዝተብሃለ መተግበሪ ሓደ ሕማም ኣሎ ካብ ዝበሃለሉ ከባቢ ሓበሬታ ኣኪቡ ብመገዲ ኢንተርኔት ናብ ዋና መአከቢ ሓበሬታ ዘመሓላልፍ መሳርሒ'ዩ።

ቐጺሉ፡ ልሙድ ዘይኾነ ነገር ኣሎ ዝብል መልእኽቲ እንትርከብ፡ ንሰብ ሙያ ጥዕና ደወል የስምዕ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሶኮይን ፕሮፌሰር ራፋኤል ቺቡዳ ኣፍያ ዳታ ከም ኢቦላ፣ ሙቐት ሓጓፍ ሽንጥሮን ካልኦት ተላገብቲ ሕማማትን ናይ ምልላይ ዓቕሚ ዘለዎ መተግበሪ'ዩ ኢሎም።