ቅልዉላዉ ጥልያን፡ ፕረዚደንት ጥልያን ክኽሰስ ተሓቲቱ

ፕረዚደንት ጥልያን ሰርጂዮ ማተሬላ

መራሒ ዓብዪ ፖለቲካዊ ሰልፊ ጥልያን ንሚኒስትርነት ፋይናንስ ዘቕረቦ ዉልቀሰብ ድምጺ ብድምጺ ናይ ምስዓር መሰሉ ተጠቒሙ ዝነጸጎ ፕረዚደንት እታ ሃገር ሰርጂዮ ማታሬላ ክኽሰስ ሓቲቱ።

ዝለዓለ ተቐባልነት ዘለዎ መራሒ ሰልፊ 'ፋይፍ ስታር'፡ ሊጒ ማዮ እቲ ፕረዚደንት "ትካላዊ ቅልዉላዉ" ኣስዒቡ'ዩ ክብል ኸሲሱ።

ትማሊ ሰንበት ብቐዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር መንግስቲ ንምምስራት ዝተገበረ ጻዕሪ እቲ ፕረዚደንት ኣባልነት ጥልያን ኣብ ሕብረት ኣዉሮጳ ዘይድግፍ ሕጹይ ፓሎ ሳቮና፡ ሚኒስትር ፋይናንስ ኮይኑ ክሽየም ዝቐረበሉ ሕጹይነት ነጺጉዎ'ዩ።

ሰልፊ 'ፋይፍ ስታር' ምስ የማናይ ክንፊ ብምሕባር ልፍንታዊ መንግስቲ ንምጥያስ ፈተነ ክገብር ጸኒሑ'ዩ።

ጥልያን ድሕሪ እቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝተኻየደ መረጻ መንግስቲ ዘይብላ ሃገር ኮይና ጸኒሓ'ያ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኮንቴ ካብ ሓላፍነቱ ዝወረደ እንትኾን፡ ፕረዚደንት ማታሬላ ቐዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ክሽየም ግምት ምስ ዝተዉሃቦ በዓል ሞያ ስነ ቑጠባ ትካል ገንዘብ ዓለም (ኣይ.ኤም.ኤፍ) ዝነበረ ካርሎ ኮታረሊ ከምዝተዘራረበ ተሓቢሩ።

ጋዜጠኛ ቢቢሲ ጀምስ ሬይኖልድስ ግና፡ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ቐጻልነቶም ክንድቲ ዝድለ ከምዘይኾነ ብምግላጽ፡ ኣብታ ሃገር ሓድሽ መረጻ ክካየድ ኣገዳሲ ከምዝኾነ ይዛረብ።

ኣብ ሞንጎ እቲ ፕረዚደንትን እቲ ሰልፊን ድማ ጥልያን ኣብ ሕብረት ኣዉሮጳ ክህልዋ ብዛዕባ ዝግባእ ቦታ ከቢድ ክትዕ ዓሲሉ'ዩ ዘሎ።

እቲ ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል?

መራሒ ሰልፊ 'ፋይፍ ስታር' ዲ ማኦ፡ ፓርላማ ብኣብዝሓ ድምጺ ፕረዚደንት ክወርድ ዝጠልብ ዝፈቅድ ዓንቀጽ 90 ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር መሰረት ገይሩ'ዩ እቲ ፕረዚደንት ካብ ስልጣኑ ክወርድ ጸዊዑ።

እቲ ዝወሃድ ድምጺ "እወ" ዝብል እነተድኣ ኾይኑ፡ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ጥልያን ንክወርድን ንከይወርድን ውሳኔኡ ክህብ'ዩ።

"እዚ ትካለዊ ቅልዉላዉ ናብ ፓርላማ ክኸይድ ይደሊ'የ" ኢሉ ዲ ማኦ። "ድሕሪ ሕጂ፡ ኣብ ትካላትን ሕግታትን እዛ ሃገር እምነት ክተሕድር ከቢድ'ዩ" ክብል'ዉን ገሊጹ።

መራሒ እቲ የማይ ክንፊ ማቲዮ ሳልቪኒ፡ ሓድሽ መረጻ ክካየድ ሓቲቱ ኣሎ።

"ሕጂ'ዉን ኣብ ዲሞክራሲ እንተድኣሃሊና፡ ሓደ ክነግብሮ እንኽእል ነገር ኣሎ። ንሱ'ዉን ጥልያናዉያን ድምጾም ክህቡ ምግባር" ክብል ንደገፍቱ ኣብ ዘስመዖ ዘረባ ገሊጹ።

ንዝሓለፉ 11 ሰሙናት ኣብ ጥልያን ልፍንታዊ መንግስቲ ኣብ ምጥያስ ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ብዘይምኽኣሉ፡ ፖለቲካዊ ቅልዉላዉ ዓሲሉ ጸኒሑ'ዩ።