ናእዳ ስድራ ፈረንሳ ንማላዊ 'ስፓይደርማን'

ማማዱ ንዓርሱ ከይሰስዐ ኣብ ኣፋፌት ሞት ዝነበረ ህጻን ኣድሒኑ

ካብ ጸድፊ 4ይ ደብሪ ክጸድፍ ኢሉ ዝነበረ ወዶም ዘድሓነሎም ስድራ ነቲ ማላዊ ስደተኛ ምስጋና ኣቕሪቦም።

ስደተኛ ማማዱ ጋሳማ "ብሓቂ ጀግና'ዩ" ክትብል እነ ሓጎ እቲ ህጻን ናእድኣ ገሊጻ።

ኣቦ እዚ ወዲ ኣርባዕተ ዓመት ህጻን፡ ነቲ ህጻን ንብሕቱ ኣብ ገዛ ገዲፉ ናብ ሹቕ ብምኻዱ ነቲ ህጻን ግቡእ ሓለዋ ብዘይምግባሩ ተኸሲሱ።

ካብ ማሊ ብስደት ፈረንሳ ዝኣተወ ማማዱ ጋሳማ ዜግነት ፈረንሳ ክወሃቦ'ዩ።

ትማሊ ፕርዝደንት ኢማንኤለ ማክሮን ንማማዱ ጋሳማ ድሕሪ ምምስጋን መዳልያ ሸሊምዎ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ትካል መጥፋእቲ ሓዊ ስራሕ ከምዝውሓቦ ተሓቢሩ።

እቲ ህጻን ኣብ ከመይ ኩነታት ነይሩ?

እቲ ህጻን ቆልዓ ኣብ ከተማ ናብ ዝነብር ወላዲ ኣቡኡ ክጽንበር ምስ ኣዲኡን እነ ሓጉኡን ቕድሚ ሰለስተ ሰሙን'ዩ ተግዒዙ።

ወላዲ ኣቡኡ ኣብ ሰሜን ፈረንሳይ ኣብ ዝርከብ ሓደ ህንጻ 6ይ ደብሪ'ዩ ዝነብር።

ቅድሚ ኣብ 4ይ ደብሪ ህይወቱ ምድሓና ክልተ ደብሪታት ወሪዱ'ዩ።

ምስ ኣቡኡ ክጸንሕ ዝተገብረ ህጻን ድማ፡ ኣቡኡ ኣስቤዛ ክዕድግ ገዲፉዎ ድሕሪ ምኻዱ'ዩ ዝጸደፈ።

ወላዲት ኣዲኡ "በዓል ቤተይ ንምንታይ ከምኡ ከምዝገበረ ክርድአኒ ኣይኽእልን። ዝኾነ ሰብ ዘጋጥም ነገር እንድዩሞ ክብል ይኽእል ይኸዉን፡ ግና ወደይ ዕድለኛ'ዩ" ኢላ።

እቲ ኣቡኡ ካብ ሹቕ ኣብ ዝምለሰሉ እዋን ኣብ መገዲ ናይ ቆልዑት ጸወታ (ጌም) እናተጻወተ ከምዝዘንግዐ ነቲ ጉዳዩ ዝሓዘ መርማሪ ገሊጹ።

እቲ ህጻን ኣበይ ኣሎ?

እቲ ህጻን ሕጂ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረክብ ብሰበ ስልጣን ፈረንሳ ተወሲዱ ኣሎ።

ብግቡእ ዘይሓለወ ኣቡኡ ድማ ክልተ ዓመት ማእሰርትን 35 ሽሕ ዶላር ድማ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክፍረዶ ከምዝኽእል ይግለጽ።

ኣዲኡ ድማ ብሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ቃለ መሕትት ክግበረላ'ዩ።

እዚ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ኣብ 2013'ዩ ካብ ማሊ ወጺኡ።