ዘየድሊ ጻዉዒት ስልኪ ከመይ ነወግድ?

ተንቀሳቓሲ ስልኪ Image copyright Getty Images

ፍርቂ ለይቲ እዩ። ካብቲ ዝጠሓልኩምዎ ከቢድ ድቃስ ሓያል ጻዉዒት ስልኪ ይቕስቕሰኩም። ኣብዚ ኣጋጣሚ እቲ ስልኪ ኣልዒልኹም ምላሽ ኣብ እትህብሉ እዋን፡ ተቐቢሉ ምላሽ ዝህብ እንተዘይሃልዩኸ?

"ሃሎ" ኣብ ክንዲ ዝብል ምላሽ ሓደ ናይ ሮቦት ድምጺ "ኣገልግሎት ሕክምና ትደልዩ'ዶ" እንተዝብለኩምኸ? ኣብዚ እዋን ምሕራቕኹም ኣይተርፍን።

ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ክልተ ሰለስተ ግዜ ከጋጥመኩም ይኽእል'ዩ። ኣብ ስልኪ ዝስማዕ ድምጺ ናይ መሽን እንትኾን "ሮቦኮልስ" ይበሃል።

ብስልኪ ዝመሓላለፍ ድምጺ ቅድሚ እቲ ጻዉዒት ዝተመልአ ናይ መሽን ወይክኣ ሮቦት ድምጺ'ዩ።

እቲ ጻዉዒት ስልኪ ብሕጋዊ መገዲ ዝጥቀሙ ዋላ'ኳ እንተሃለዉ ብዘይሕጋዊ መገዲ ንንግዲ ዝጥቀሙ ኣካላት'ዉን ግና ኣይሰኣኑን።

ንኣብነት ሃገራት ኣሜሪካን ካናዳን እንተድኣ ወሲድና ፖለቲካዊ ሰልፊታት ጎስጓስ መረጻ ንምክያድ ይጥቀሙሉ'ዮም። መገዲታት ኣየር'ዉን መላለዪ ንምቅላሕ ይጥቀሙሉ።

ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዚያ ኣብ ኣሜሪካ 3,400 ሚሊየን ጻዉዒታት ሮቦት ን324 ሚሊዮን ሰባት ከምዝበጽሖም ካሊፎርኒያዊ ትካል ዩሜል ኣፍሊጡ።

ትካላት ሕክምናን መድሕን መኪናን እቲ ጻዉዒት ብኣብዝሓ ዝጥቀሙ እንትኾን፡ ደለልቲ'ዉን ኣለዉዎ።

Image copyright Getty Images

'ፌደራል ትሬድ ኮሚሽን' ዝተብሃለ ትካል ከምዘመላኽቶ፡ እቲ ጻዉዒት ስልኪ እንትካየድ ቑጽሪ እቲ ደዋሊ ክሕባእ ወይ ዝተሰሓሓተ ቑጽሪ ክወጽእ ይኽእል'ዩ። ትኽክለኛ ስልኪ ቑጽሪ ብምጥቃም እቲ ጻዉዒት ዝመሓላለፈሉ መገዲ ዉሱን'ዩ።

ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዉሽጢ ሓደ ወርሒ 375 ሽሕ ሰባት ብዛዕባ ጻዉዒት ስልኪ ቅርታ ኣቕሪቦም'ዮም።

እንታይ ምግባር ይከኣል?

ከምዚ ዓይነት ጻዉዒት ስእልኪ እንትገጥመኩም ስልክኹም ቐልጢፍኹም ዕጸዉዎ። ኣብ ስልክኹም ቑጽሪ ክተእትዉ እንተድኣ ሓቲትኩም'ዉን ምላስ ኣይትሃቡ። ቑጽሪ ምእታዉ ማለት ዘየድሊ ተወሳኺ ጻዉዒት ስልኪ ምዕዳም ማለት'ዩ።

ካብዚ ብምቕጻል ናይ ስልክኹም ሲም ናብ ዝዓደግኹምሉ ትካል እቲ ኹነታት ኣፍልጡ።

መረዳእታታት ቴክኖሎጂ ዝዝርግሐሎም 'ዘ ቨርጅ' ዝተብሃለ ኤዲተር ዩ-ትዩብ ክሪስ ዌልች "በብመዓልቱ ሽዱሽተ ዝተሰሓሓቱ ጻዉዒታት ስልኪ ይበጽሑኒ" ይብል።

ካብዚኦም እቲ ሓደ ትርጉም ዘይብሉ ናይ ምፍርራሕ መልእኽቲ ይርከቦ። "ግብሪ እንተድኣዘይኸፊልኻ ክትእሰር ኢኻ' ዝብል መልእኽቲ ከምዝበጽሖ ዝገልጽ ክሪስ፡ "እቶም ምልእኽታት ብጣዕሚ'ዮም ዝርብሹ" ይብል።

እቲ ዝመጾ ቑጽሪ ስልኪ መዝጊቡ ብምሓዝ ዳግም እንትድወል ምእጋድ (ብሎክ ምግባር) ከም መፍትሒ ኢሉ ይወስድ ክሪስ።

ከምዚኦም ዝበሉ ጸገማት ንምዉጋድ ድማ ከም ዩሜል፣ ሮቦኪለር፣ ትሩኮለር ወይ ድማ ሂያ ዝተብሃሉ መተግበሪታት ምጽዓን ካልእ መፍትሒ'ዩ።

ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስን ኖትን ድማ ናይ ባዕሎም ሮቦኮል እንተጋጥም መጠንቀቕታ ናይ ምሃብ ተኽእሎ ኣለዎም።

ተወሳኺ ዛንታ