ሓደ ሚልዮን ፈረንሳውያን ሽጋራ ምትካኽ ኣቋሪጾም

ኣብ 1970 ኣብ ፈረንሳ ምትካኽ ሽጋራ ከም መምዘኒ ዘመናውነት ይሕሰብ ኔሩ። ኣበቲ እዋን ህቡብ ድምጻዊ ዝነብረ ሰይሽ ገኒሽቡህ (Serge Gainsbourg) ካብ ኣፉ ሽጋራ ኣይፈልን'ዩ ኔሩ። Image copyright AFP

ኣብ ፈረንሳ ቁጽሪ ኣትከኽቲ ሽጋራ ብርሒብ ጎዲሉ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓምታት ኣብ ፈረንሳውያን ኣብ ሓደ ግዜ ክንድዚ ዝኣኽሉ ብሓደ ሽጋራ ምትኻኽ ከቋሩጹ ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን።

ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕና ፈረንሳ፡ መናእሰይ፡ ኣረጋውያን፡ ከምኡ'ውን ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ካብቶም ምትኻኽ ሽጋራ ኣቋሪጾም ዘለዉ ምኳኖም ይሕብር።

እዚ ውጽኢት ክምዝገብ ዝኽኣለ፡ ፈረንሳ ኣብ ኣሉታ ምትኻኽ ሽጋራ ኣጽዒቓ ጎሰጓስ ምግባራ ዘምጽኦ ለውጢ ኣብ ኣተሓሳስባ መኳኑ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ የረድእ።

ኣብ 2017 ካብ 17-75 ዕድሚኦም 29.4 ሚእታዊት ኣትኸኽቲ ዝነበሩ ኣብዚ ሰዓት'ዚ ናብ 26.9 ሚእታዊት ጎዲሉ'ሎ።

እቲ ኣሃዛዊ ጽብጻብ፡ ፈረንሳ 13.2 ሚልዮን ኣትኽኽቲ ሽጋራ ዝነበርዎ ናብ 12.2 ሚልዮን ጎዲሉ ምህላዉ የመልክት።

ኣብ ዓለም ካብ ዘጋጥም ሞተ ካብ ዓሰርተ እቲ ሓደ ምስ ምትኻኽ ሽጋራ ዝተሓሓዝ'ዩ።

ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ኣትኽኽቲ ሽጋራ ፍርቆም ኣብ ቻይና፡ ህንዲ፡ ኣሜሪካን ሩሲያን ከምዝርከቡ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም የነጽር።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት