ኣብ ኣርሲ ብዝተፈጠረ ምህማም መሬት 22 ሰባት ሞይቶም

ነበርቲ እቲ ከባቢ ብምስንጣቕ መሬት ንዝጠቐብረት ላም እናወጽኡ Image copyright West Arzi Zone Communication Office

ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ዞባ ነንሰቦ ቢሎ ኣብ ዝተባህለ ቦታ፡ ብሰንኪ'ቲ ንሓደ ሰዓትን ፈረቓን ዝወቕዕ ሓያል ዝናብ ዝሰዓበ ምንሽታት መሬት 22 ሰባት ክሞቱ እንከለው 7 ድማ ብሰራሕተኛታት መድሕን ህይወት ክድሕኑ ክኢሎም።

ብሰንኪ'ቲ ሓደጋ ብዙሕ ን ብረት ክዓኑ እንከሎ፤ ኣብ እንስሳ ዘቤት'ውን ዓቢ ጉድኣት ኣብጺሑ'ዩ። ካብ'ቶም ዝሞቱ ሰባት እቶም 14፡ ትሕቲ 15 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ህጻናት ምዃኖም ተፈሊጡ።

እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ካብ ከተማ ወጻእን ምዕቡል መሳርሒታት ዘየተኣታተወሉን ብምዃኑ ምድሓን ሂወት ንዝተገብረ ጻዕሪ ማሕላኻ ኮይኑና'ዩ ክብል ክፍሊ ህዝባዊ ርክባት ምዕራብ ኣርሲ ኣቶ ፈይሳ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

ኣስዒቡ ኣቶ ፈይሳ፡ ነቶም ዝደሓኑ ሰባት ናይ ሕክምና ሓገዛት ይግበረሎም ከም ዘሎን፡ ብናይ'ቲ ዞባ ኦህዴድ ኣማሓዳሪን ፖሊኢካዊ ጉዳይ ሓላፍን ኣቶ ወርቅነህ ሃይለ ዝምራሕ ልኡኽ፡ መድሃኒታት፤ ሰብ ሞያ ጥዕናን ካልእ ኣድለይቲ ሓገዛትን ብምሓዝ ናብ'ቲ ቦታ ከምዝተንቀሳቕሱ ገሊ

Image copyright West Arsi Communucation Bureau

በቲ ሓደጋ ኣሰሮም ናይ ዝጠፍኡ ኣርባዕተ ሰባት ናይ ምድላይ መስርሕ'ውን ኣብ ምክያድ እዩ ዘሎ።

ይኹን እምበር፡ ብሰንኪ ዘይጥጡሕነት ናይ'ቲ ቦታ ቁጽሪ ዝሞቱ ሰባት ክውስኽ ይኽእል እዩ ዝብል ዓቢ ተጽዕኖ ንሰራሕተኛታት ምድሓን ሂወት ፈጢሩ'ሎ።

መንግስቲ'ውን ብወገኑ፤ ንዝሞቱ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት ኣብ ምፍጻምን ህሱያት ሕክምና ከምዝረኽቡ ኣብ ምግባርን ይነጥፍ'ኳ እንተሃለወ፡ ጠንቂ ናይ'ዚ ግን ከጋጥም ከምዝኽእል ኣመት ዘይምንባሩ'ዩ። ስለ'ዚ ድማ ዓቢ ትኹረት ተዋሂብዎ ብግቡእ ክጽናዕን ኣቐዲሙ ስጉምቲ ክውሰደሉን ይግባእ። ክብል ኣቶ ፈይሳ ኣተሓሳሲቡ።