ኣብ ዘይመዓልቶም ክውለዱ ዝኽእሉ፡ ዝሕብር ቅድመ መርመራ ተበፂሑ

ዘይዓኾኸ ዕሸል Image copyright Getty Images

ተመራመርቲ ብናይ ደም መርመራ ነብሰጾር መዓልቱ ዘይኣኽለ ዕሸለ ክትወልድ ተኽእሎ እንተሎ ዘፍልጥ መይላ በጺሖም።

እቲ መፅናዕቲ፡ ካብተን መርመራ ዝተገበረለን ኣብተን 80 ሚእታዊት ተኽክል ዝኮነ ውጽኢት ከምዘርኣየ ኣብ ጆርናል ሳይንስ ዝተሓተመ ጽሑፍ ይሕብር

ኣብ ዩኒቨርስቲ ስታንፎርድ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ ዝርከቡ ጉጅለ ሓካይም፡ ልክዕ ከምቲ ብኣልትራ ሳውንድ ንውሓት መዓልታት ጥንሲ ከምዝፍለጥ ዝሕብር እዚ'ውን ልክዕነቱ ከሳብ ከንድኡ'ዩ ይብሉ።

እንተኾን እቲ መሳርሒ፡ ኣብ ኣብ ተግባር ቅድሚ ምውዓሉ ብዙሕ ስራሕ ከምዝተርፎ ወሲኾም ይሕብሩ

  • ኣብ ዓለም ዓመታዊ 15 ሚልዮን ዕሸላት ኣብ ዘይዕለቶም( ቅድሚ 37 ሰሙን ) ይውለዱ
  • ክስተት ቅድሚ መዓልቶም ዝውለዱ ዕሸላት ዓመታዊ ምስ ሞት ሚልዮናት ይተሓሓዝ'ዩ
  • ሞት ትሕቲ ሓሙሽት ዓመቶም ህጻናት ናይ ብዙሓት ምስ ምውላድ ቅድሚ መዓልቶም ዝውለዱ ዕሸላት ይተኣሰሳር

እቲ ፈተን ኣብ ተፈጥሮኣዊ ኣካል RNA ዝብሃል፡ ካብ ኣብ ማህጸን ዘሎ መዳሕንቲ ናጽላ ተበጊሱ ናብ ኣደ ዝሰግር ኣብ ዘሎ ንጥፈታት'ዩ ዓቀን ዝወስድ።

እቶም ተመራምርቲ ካብ ነብሰጾር ደም ብምውሳድ ሰሙናዊ ኣብ RNA ዘሎ ምዕባለ ይከታተሉ፡ እቲ ኣብ RNA ዝህሉ ለውጥታት ዕሸል ቅደሚ ምዓልቱ ክውለድ ተኽእሎ እነተሃልዩ ንምግማቱ ከምዝሕግዝ እቶም ተመራመርቲ ይሕብሩ።

ኣብ 38 ነብሰጾራት ዝተገበረ ፈተነ እቲ መርመራ ናይ ደም ብተወሳኺ 45 ሚእታዊት ንእዋን ንውሓት ጥንሲ ክሕብር እንከሎ ምስ'ቲ 48 ሚእታዊት ልክዕነት ዘርኢ ኣልትራሳውንድ ብምንጽጻር ካልእ ብልጭኡ'ዩ።

እቲ ፈተነ ኣብ ክልተ ዝተጎጀላ ነብሰጾራት ደቂኣንስትዮ'ዩ ተኻይዱ። ኣበተን ቀዳሞት ጉጅለ፡ ሽዱሸት ካብ ሸሞንተ ልክዕ ከርኢ እንከሎ፡ ኣብተን ካልኣይቲ ጉጀለ፡ ኣርባዕተ ካብ ሓሙሽተ ልክዕነት ኣርእዩ።

ሓንቲ ካብቶም ተመራመርቲ ዝኾነት ሚራ ሞፋረጅ ንቢቢሲ ከምዝሓበረቶ፡ "ብዚ ውፅኢት ኣዝየ'የ ተገሪመ ዘለኹ" ትብል።

ብምውሳኽ ድማ፡ "ብደም ምርመራ ኣብ ክንክን ጥዕና ነበሰጾራት ብርትዓዊ ኣብ ኩሉ ክባፃሕ እንተኺኢሉን ናብቶም ኣልትራሳውንድ ዘይበጽሖም ክባጽሖም እንተኺኢሉን ኣብ ህጻናትን ነብሰጾራትን ዝህልዎ ኣስተዋጽኦ ልዑል'ዩ" ትብል።

ይኹን 'ምበር፡ ሚራ ሞፋረጅ፡ እቲ መይላ ኣብ ተግባር ቅድሚ ምውዓሉ ብዙሕ ስራሕ ከምዝተርፎ ወሲኻ ተዘኻኽር።

ወሃቢ ቃል ኮሌጅ ሮያል ፕሮፌሰር ባስክይ ቲላግናታን፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ እዋኖም ከይኣኸለ ዝውለዱ ብዝተሓሓዝ 7-8 ሚእታዊት ሞት ከምዘስዕብ ይሕብር።