ቀዳመይቲ ጸላም ኣሜሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ ንከተማ ሳንፍራንሲኮ ክትመርሕ ተመሪጻ

ሎንዶን ብሪድ ኣብ ምምሕዳር ከተማ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኣብ ታሪኸ ኣሜሪካ፤ ከተማ ሳንፍራንሲኮ ንመጀመርታ ግዜ ብጸላም ኣሜሪካዊት ክትምራሕ'ያ።

ሎንዶን በሪድ ኣብ ናይ መንግስቲ ገዛውቲ ብዓባያ ተሐጊዛ ብድኽነት ከም ዝዓበየት ይፍለጥ።

እዛ ጓል 43 ዓመት 50% ናይ'ቲ ምርጫ ምዕዋተይ ዓቢ ኩርዓት ይስምዓኒ ኢላ።

በሪድ እታ እንኮ ጓልነስተይቲ ከንቲባ ካብተን 15 ዝዓበያ ከተማታት ኣሜሪካ ኮይና'ያ ተመሪጻ።

ምንጪ ስእሊ, Facebook

እብዚ እዋን ሳን ፍራንሲኮ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝኮነ ቤት ኣልቦነትን፤ ጉሓፍን ጎደናታትን፤ ክብሪ ገዛውትን ንነበርቲ እታ ከተማ ኣሳጉጎዎም ይርከብ።

ካብ ቁልዕነታ ተቀማጢት ሳንፍራንሲኮ ኮይና ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሓት ከም ተቆጻጻሪት ሓጋጊ ኣካል ኮይና ሰሪሓ'ያ።

ብሪድ ንቐሩብ እዋን'ውን ድሕሪ ሞት ከንቲባ ኢድ ሊ ከም እዋናዊት ከንቲባ ኮይና ኣገልጊላ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ብሪድ ናይ መጀመርታ ጸላም ከንቲባ'ምበር ናይ መጀምረታ መራሒት ሳንፍራንሲኮ ጓል ኣንስተይቲ ኣይኮነትን። ድያን ፈኒስታይን ኣብዚ እዋን ሰነተር ናይ ካሊፎርንያ ኮይና ተገልግል ዘላ ኣብ 1978 ኣከንቲባ ሳንፍራንሲኮ ኮይና ተመሪጻ'ያ።

እዚ ድማ ካብቶም ውሑዳት ካባቢ 19 ዝኾኑ ጸለምቲ ከንቲባታት ኣሜሪካ ይጽንብራ።

ብሪድ 5% ተቀማጦ ጸለምቲ ኣሜርካውያ ዝበዝሑ ኣብ ናይ መንግስቲ ገዛውቲ ዝነብሩ ከተማ ከምትመሪሕ ሳን ፍራንሲኮ ክሮኒክል ይሕብር።

ብሪድ ምሉእ ሂወታ ኣብ ሳን ፍራንሲኮ ዝተቀመጠትን ካብ ካሊፎንያ ዩኒቭርሲቲ ናይ ዲግሪ ትምህርታ ድሕሪ ምውድኣ፡ ኣብ 2012 ብማስተርስ ዲግሪ ኣብ ህዝባዊ ምሕደራ ንምምራቕ ዝበቕዕት ጓል ኣንስተይቲ'ያ።

ኣብ 2016 ኣብ ዝገበረቶ ቃለመጠይቕ ኣብ ግዜ ቁልዕነታ ዘሕለፈቶ ሕሰም ናብራ ተዛሪባ ከምዝነበረት ይፍለጥ።

ንጋዜጣ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ 5ተ ኣባላት ስድርኣ ኣብ ወርሒ 900$ ይነብሩ ከምዝነሩን እቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ካብ ዕልቕልቕን ዕግርግርን ናይ'ታ ርሑቅ ከምዘይነበረ ትገልጽ።

ሓፍታ ኣብ 2006 ብሰንኪ ብዝሒ ሓሽሽ ምጥቃም ከምኡ'ውን ሓዋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከምዝሞቱን ገሊጻ።