''ውሳነታት ኢህወዴግ ናይ መስርሕ ጉድለት ኣለዎም'' ህወሓት

ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ህውሓት

ምንጪ ስእሊ, Weyin

ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ክሳብ ብቕድሚ ትማሊ ኣጋምሸት ህጹጽ ኣኼብኡ ከካይድ ዝቐነየ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት፡ ፈጻሚት ስራሕ ኢህወዴግ ኣብ ዛዕባታት ምቕባል ውዕሊ ኣልጀርስን ካልኦትን ኣመልኪቱ ዘውጽኦ መግለጺ መስርሕ ዝጠሓሰ ከምዝነበረ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ።

'' ኣብ ጉዳይ ምውሓስ ሃገር መስዋእቲ ዝኸፈሉ ብሄር ብሄረ ሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብተወከልቶም መሓዙት ውድባት ኣቢሎም ኣብ ውሳነ ምቕባል ውዕል ኣልጀርስ ክሳተፉን ክውስኑን ነይርዎም ዝበለ እቲ መግለጺ ኮታስ ቅድሚ ንምድያ ምቅልሑ ናብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ክምራሕ ነይርዎ ብምባል ናይ መስርሕ ጉድለት ከምዝነበሮ ኣፍሊጡ።

ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ቅድሚ 18 ዓመታት ዝኣተወአኦ ውዕል ኣልጀርስን ውሳነ ዶብ ኮምሽንን ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ንምቕባል ምውሳኑ ካብ ሕሉፍ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ዘይፍለ ስለዝኾነ ንተግባራውነቱ ከምዝነጥፍ ኣብ መግለጺኡ ዝሓበረ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ሰናይ ጉርብትና ኣሓት ህዝብታት ክልትኤን ሃገራት ከምቀደሙ ክምለስ ድሌቱ ከምዝኾነ ኣፍሊጡ'ሎ።

ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ሓይልታት ኢትዮጵያ ተሰሊፎም ሰላም ሃገር ኣብ ምውሓስ ልዑል ተራ ንዝነበሮም ሓይልታት ጸጥታ (ምሊሻ) ምስ ፈደራል መንግስቲ ተሓባቢሩ ግቡእ ሓገዝ ከምዝገብረሎም'ውን ካብቲ መግለጺ ንምርደእ ተኻኢሉ እዩ።

መኽሰብቲ ትካላት መንግስቲ ብኽፋል ወይ እውን ብሙሉእነት ናብ ናይ ውልቀ ሰብ ሃብቲ ንምዝውዋር ዝተውሃበ ውሳነ ኢህወዴግ ግቡእ እዩ ዝበለ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት እንተኾነ ግና ረብሓታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዘይትንክፍ መልክዑ ብጥንቃቐ ክፍጸም ኣተሓሳሲቡ'ሎ።

ካብዚ ብተወሳኺ ገዳይም ተጋደልቲ ህወሓት ኣፍልጦ ክወሃቦም ከምዝግበኣን ፈጻሚት ስራሕ ኢህወዴግ ኣብቶም ዝተለዓሉ ጉዳያት ንምዝታይ ህጹጽ ኣኼባ ክጽውዕ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ብምብጻሕ ኣኼብኡ ዛዚሙ'ሎ።