ነቐፊት ፕረሲደንት ርዋንዳ፡ ንብረታ ብጨረታ ተሸይጡ

ድያና ሩጋራ Image copyright AFP

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒና ትርከብ ነቓፊት ፕረስደንት ርዋንዳ ፖል ካጋመ ንብረታ ብሰብ ስልጣን ርዋንደ ብጨረታ ሸይጦሞ።

ዲያና ሩጋራ ኣብ ዝሓለፈ ፕረስደንታዊ መረፃ ከይትሳፍ ከምዝተኸልከትን፤ ድሕሪ መረፃ ናዕቢ ከተለዓዕል ፈተና ብዝብል ክሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዝኣተወት ይፍለጥ።

ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ርዋንዳ ዘይከፈለቶ 7 ዶላር ሚልዮን ግብሪ ከመልሱ ካብ ናይ ስድራኣ ትካል ትምባኾ ማሽናት ወጋ 2 ሚልዮን ዶላር ከምዝሸጡ ተፈሊጡ።

ስድርኣ ከምዝሓበርዎ እቲ ጨረታን ክስን ፖለቲካዊ ድርኪት ከምዘለዎ'ዩ።

ኣቕድም ኣቢሉ ኣብ ዝተገብረ ጨረታ ካብ ውዱእ ፍርያት ትምባኾ 595 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከምዝገሩ ይፍለጥ።

ዲያና ሩጋራ ፍልጥቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተጣባቂት ከምዝኮነትን፡ ፀገማ ንፕረስደንታዊ ጀ መረፃ ክትወዳደር ምስ ወሰነት ከምዝጀመረ ስድራኣ ሓቢሮም።

ኣብቲ ዝተኻየደ ፕረስደንታዊ ምርጫ ብይሕጋዊ ናይ ምርጫ ፈርማ ኣኪባ ተባሂላ መርመርቲ ካብቲ ከይዲ ከምዝትረፍዋ ዝዝከር'ዩ።

ንሳ ኩሉ ዘድሊ ቅጥዒ ኣማሊኣ ብምባል ነቲ ከሲ ነጺጋቶ ነይራ።

ዲያና ሩጋራ ምስ ኣዲኣ ኣብ መስከረም 2017 ኣብ ርእስ ከተማ ኪጋሊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዝኣተወት ዝዝከር'ዩ።

ኣዲኣውን "ናዕቢ ከተለዓዕል ፈቲና" ብዝብል ክሲ ተኸሲሳ ትርከብ።

ፕረስደንት ርዋንዳ ፖል ካጋመ ኣብቲ ዝተኻየደ ምርጫ 98.63% ድምጺ ብምርካብ ከምዝተዓወተ ዝዝከር'ዩ።

ፖል ካጋመ ድሕሪ እቲ ኣብ 1994 ሂወት 800,000 ሰባት ዝቀዘፈ ዓሌታዊ ጎንፂ ቁጠባዊ ርግኣት ብምምጻእ ይምጎስ'ዩ።

እነተኮነ ግን ተጣበቕቲ መሰላት፡ ንተጻረርቱ ጨፍሊቑ ብምሓዝን ንናጻ መድያታት ልጓም ብምግባርን ይኸስዎ።