መንግስቲ ካናዳ ሓሺሽ ንመዘናግዒ ክጥቀምሉ ፈቒዱ

ባንዴራ ካናዳ ምስ ቆፅሊ ማሪዋና

ምንጪ ስእሊ, AFP/Getty

መግለጺ ስእሊ,

እቲ ባይቶ፡ 52 ድምፂ ድጋፍን 29 ድምፂ ተቓውሞን ረኺቡ እዩ ሓሊፉ

ባይቶ ካናዳ ነቲ ናይ ሓሺሽ ሕጊ ንምጽዳቑ ዝተኻይደ መስርሕ ነታ ናይ መወዳእታ መሰናኽል ትማሊ ሰሉስ ብ52 ብ29 ድምጺ ተዓዊቱ።

እቲ ዝጸደቐ ሕጊ ድሮጋ ከመይ ከምዝቦቁልን ዝከፋፈልን ዝሽየጥን ይቆጻጸርን ስርዓት የትሕዝን ተብሂሉ።

ካናዳውያን ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሮም ሓሺሽ ብሕጋዊ መንገዲ ክገዝኡን ክጥቀምሉን ክጅመሩ ኢዮም።

ካናዳ ብዓለም ደረጃ ሓሺሽ ንመዛነዪ ክትጥቀመሉ ሕጋውነት ዘልበሰት ካልአይቲ ሃገር ኢያ። ዩራጋይ፡ ኣብ ታሕሳስ 2013 ሓሺሽ ንመዛነዪ ክሽየጥ ዘፍቀደት ቀዳመይቲ ሃገር ኢያ። ብርክት ዝበላ ናይ ኣሜሪካ ግዝኣታት`ውን ሓሺሽ ብሕጋዊ መንገዲ ክሽየጥ ዘፍቅድ ሕጊ ክተኣታቶ ደጊፈን ኣለዋ።

ኣብ ካናዳ ኣብ 1923 ሓሺሽ ሒዙ ዝተረኽበ ብወንጀል ይቕጻዕ ነይሩ። ካብ 2001 ንድሓር ግና ሓሺሽ ንሕክመናዊ ኣገልግሎት ክውዕል ብሕጊ ተፈቒዱ።

ቀዳማይ ምኒስተር ጃስቲን ትሩዴዎ ኣብ ዝገበሮ ትዊት ስጋብ ሕጂ `` ንደቅና ሓሺሽ ምርካብ ኣዝዩ ቀሊል ኢዩ ነይሩ፡ ነቶም ገበነኛታት ድማ መኽሰቦም ንምኽዕባት ሓጋዚ ነይሩ።``

እንተኾነ፡ ገለ ጉጅለታት ነዚ ሓድሽ ሕጊ ተቓዊሞሞ ኢዮም። ብፍላይ ተቓወምትን ዓቃብያውይንን ከምኡ`ውን እቶም ደቂ መሬትን ሻቕሎቶም ገሊጾም።

ምንጪ ስእሊ, Press Association

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ልዕሊ ካናቢስ ግን ሐዝውን ዝተወሰነ እገዳ ከህሊ እዩ ተባሂሉ

እቲ መንግስቲ ነተን ኣውራጃታትን ግዝኣታትን ካብ ሰሞንተ ስጋብ 12 ሳምንታት ኣብ ዘሎ ኣዋናት ናይ ሓሺሽ መሸጢ ዕዳጋታት ክምስርታ ሓቲቱ ኣሎ።

መንግስቲ ካናዳ፡ ኣብ 2015 ንመግዝኢ ሓሺሽ ስጋብ 4.5 ቢሎን ዶላር ኣጥፊኣ።

ሕጋዊ ሓሺሽ ብኸመይ ኢዩ ኣብ ካናዳ ክሰርሕ?

ካብ ክፍላ ወርሒ መስከረም፡ ካናዳውያን ሓሺሽን ናይ ሓሺሽ ዘይትን ካብ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎም ናይ መሸጣ ትካላት ክገዝኡ ኢዮም።

እንታይ`ዩ ዝየሕጋዊ ዝኸውን?

ልዕሊ 30 ግራም ሓሺሽ ሒዝካ ምርካብን ልዕሊ ኣርባዕተ ተክሊ ሓሺሽ ኣብ ገዛኻ ምብቋልን ካብ ዘይሕጋዊ ናይ መሸጣ ትካላት ምግዛእን ዘይሕጋዊ ይገብሮ።

እቲ መቕጻዕቲ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን። ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ክሸይጥ ዝተረኽበ ስጋብ 14 ዐመት ማእሰርቲ ክፍረድ ኢዩ።

እንተኾነ እዚ ሓድሽ ሕጊ ዓለማዊ ተቐባልነትን ናእዳን ኣይረኸበን።