ስደተኛታት ዕድል ስራሕ ከወሃቦምን ነባሪ ፍታሕ ክግበረሎምን ፃውዒት ቀሪቡ

ፍርያት ስደተኛታት ዝረኣየሉ ዝነበረ ተንዳታት

20 ሰነ መዓልቲ ስደተኛታት ዓለም'ዩ። እዚ ዕለት'ዚ ኣብ ዓለም ንዘሎ ኩነታት ስተደኛታት ግቡእ ኣቓልቦ ንምሃብ ይዝከር።

ኣብ መወዳእታ 2017፡ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 68.5 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ ግጭት፣ ጥምየት፣ ድኽነትን ካልኦትን ካብ ዝነብሩሉ ቤቶም ከምዝተመዛበሉ የመልክት።

እቲ ጸብጻብ ኣብ 2017፥ 100,000 ዝመዛበሉ ስደተኛታት ጥራይ ብዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ ተቀባልነት ረኺቦም ኣብ ሳልሰይቲ ሃገር ክነበሩ ከምዝተወሰነ ይሕብር። እዚ ጉዳይ ከኣ ብዕቱብ ክስረሓሉ እቲ ወድብ ዘዎጾኦ መግለጺ የረድእ።

ሎሚ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ጽንብል፡ ብዙሓት ስደተኛታት ዝተረኽቡሉ ብክብ ዝበለ ድምቀት ተኸቢሩ ውዒሉ።

እቶም ስደተኛታት ካብ ኤርትራ፤ ኢትዮጵያ፤ ኮንጎ፤ ደቡብ ሱዳን፤ ብሩንዲ ዝመጹ ኮይኖም፡ ዘድሊ ኣቓልቦ ካብ ማሕበረሰብ ዓለምን መንግስቲ ኬንያን ክረኽቡ ኣብቲ ጽንብል ርእይቶኦም ሂቦም።

ኬንያ ካብተን ንስደተኛታት ዘፅለላ ቀዳሞት ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይና ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ኣብ ደዳብ፤ ካኩማ፤ ኸምኡ'ውን ኣብ ከተማታት ተዓቑቦም ይርከቡ።

እቲ ጽንብል ''ኩሉ ይተሓቖፍ ኩሉ ይማዕብል'' ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ተኸቢሩ። ብርክት ዝበሉ ናይ ምንግስቲ ኬንያ ሓለፍቲ፣ ሰብ መዚ ላዕላዋይ ኮሚሽን ስደተኛታትን ካልኦትን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺቦም ንስደተኛታት ዕድል ስራሕ ከወሃቦምን ነባሪ ፍታሕ ክግበረሎምን ጸዊዖም።