ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ስድራ ቤት ስደተኛታት ዝፈላሊ ፖሊሲኡ ኣንሳሒቡ

ስደተኛ ምስ ደቃ ኣብ ዶብ መክሲኮ Image copyright Getty Images

ፕሬዚደንት ትራምፕ፡ ነቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተው ስደተኛታት ወለድን ደቆምን ኣብዝተፈላለየ ቤት ማእሰርቲ ክዳጎኑ ዘፍቅድ ዝነበረ ፖሊሲኡ ብምቕያር፡ ስድራ ቤታት ብሓባር ኣብ ሓደ ናይ ስደተኛታት መቐየዲ ማእከላት ክጸንሑ ወሲኑ። ምምሕዳር ትራምፕ ነዚ ውሳነ ክወስድ ዝገበሮ ድማ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ትቓውሞ ኣንጻር`ቲ ፖሊሲ ኢዩ።

ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናላድ ትራምፕ ብናይ ህዝቢ ጸቕጢ ነቶም ኣብ ናይ ስደተኛታት መቐየዲ ማእከላት ዘለው ``ስድራ ቤታት ብሓባር ክጸንሑ`` ብምትስፋው ነቲ ሓድሽ ውሳነ ክታሙ ኣንቢርሉ።

ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ናይ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ቁጥዐ ነቶም ሕጋዊ መንበሪ ፈቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ወለድን ደቆምን ኣብ ዝተፈላለየ ማእከላት ክጸንሑ ዘውጽኦ ፖሊሲ ክቕይሮ ወሲኑ።

ድሕሪ ናይቶም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዶብ ሰጊሮም ተባሂሎም ዝተፈርዱን ካብ ስድርኦም ተፈልዮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘርኢ ስእሊ ናይቶም ቆልዑ ምስረአኹ ሓሳባተይ ቀዪረ ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ።

እዚ ሕጂ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክትግበር ክታሙ ዘንበረሉ ውሳነ ነቶም ድሮ በቲ ዝጸንሐ ፖሊሲ ናይ ዝተፈላለዩ ስድራቤታት ጉዳይ ኣይምልከትን ኢዩ።

ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤሜግረሽን ሰበስልጣናት ከምዝብልዎ ካብ 5 ግንቦት ስጋብ 9 ሰነ ዘሎ እዋን 2,342 ቆልዑ ካብ 2,206 ወለዶም ከምዝተፈልዩ ገሊጾም።

ኣብቲ ነቲ ውሳነ ክታሙ ዘንበረሉ ኣዋን ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ``እቲ ጉዳይ ነቶም ስድራቤታት ብሓባር ክጸንሑ ምግባር ኢዩ`` ኢሉ።

``እቲ ምፍልላይ ስድራቤታት ዘርኢ ኩነት ጨሪሰ ክሪኦ ኣይደልን ኢየ`` ድማ ኢሉ። ምምሕዳሩ ኣብቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዶባት ዝሰግሩ ሰባት ናይ ``ባዶ ተዕጋስነት ፖሊሲ`` ብምኽታል ከምወንጀለኛታት ናይ ምፍራዶም መስርሕ ክቕጽሎ ከምዝኾነ ግን ገሊጹ።

እቲ ክታሙ ዘንበረሉ ውሳነ፦

-ስደተኛታት ስድራቤታት ስጋብ ጎዳዮም ብሕጊ ዝርአ ኣብ ሓደ መቐየዲ ማእከል ክጸንሑ

-ጉዳዮም፡ ብፍላይ ናይ ስድራቤታት ቅልጡፍ ውሳነ ክውሃቦ

-ነቶም ቆልዑ ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝጸንሕሉ እዋን ቤት ፍርዲ ምምሕያሻት ኪገብረሉ ዝጠልብ ኢዩ።

እቲ ፕሬዚደንት ከምዝበሎ፡ ብዓልቲ ቤቱ ሜላኒን ጓሉ ኢቫንካን ብቐጻሊ እቲ ስድራቤታት ዘፈላሊ ፖሊሲ ክውንዘፍ ጸቕጢ ኪገብራሉ ከምዝጸንሓን፡ ሕጂ በቲ ዝተወስደ ውሳነ ሕጉሳት ከምዝኾና ገሊጹ።

``ኣነ ከምዝመስለኒ፡በዚ ሓድሽ ውሳነ ኩሉ ብደቂ ሰባት ዝግደስ ዘበለ ክሕጎስ ኢዩ። ንሕና ስድራ ቤታት ተፈላልዮም ክንርኢ ኣይንደልን ኢና`` ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ።

ኣብ ሚያዝያ፡ ዓቃብ ሕጊ ኣሜሪካ፡ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቶም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝሰግሩ ስደተኛታት ``ባዶ ተዓጋስነት`` ፖሊሲ ብምጥቃም ክፈርዶምን ክቕይዶምን ምዃኑ ገሊጹ።

እቲ ፖሊሲ ቆልዑ ምስ ወለዶም ኣብ ቤት ማሕቡስ ክቕየዱ ስለዘየፍቅድ ድማ ንበይኖም ኣብ ካልእ ማእኸላት ክትሓዙ ኢዩ ዝውስን።

ሰበ ስልጣናት ኤሜግረሽን ኣሜሪካ ከምዝብልዎ፡ ካብ 5 ግንቦት ንድሓር ልዕሊ 2,300 ቆልዑ ካብ 2,200 ወለዶም ተፈልዮም ከምዝተታሕዙ ሓቢሮም።

ኣብ ዝተሓጽረ ማእከል ደቂሶምን ገሊኦም ድማ ክበኽዩን ዘርኢ ስእሊ ምስተራእየ ሃገር-ለከ ተቓውሞ ኣላዒሉ።

ቆልዑ ምቕያድ ``ድቃስ ዝኸልእን ጌጋን`` ኢዩ ኢላ ቴሬዛ መይ፡ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳመይቲ ምኒስተር።

ድሕሪ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ተቓውሞ ኣንጻር`ቲ ፖሊሲ፡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቶም ስድራቤታት ኣብቲ ናይ ስደተኛታት መቐየዲ ማእከላት ብሓባር ክጸንሑ ወሲኑ።