ካብ ስጋ ደማሙ 'ሳምቡሳ' እናሰርሐ ዝሸጠ ተፈሪድዎ

ድሙ

ምንጪ ስእሊ, ANADOLU AGENCY

እዚ ኬንያዊ ድሙ እናጠብሐ ምስተትሓዘ ብግብሩ ዝተቆጥዑ ሰባት ቀጥቂጦም ክቐትልዎ ፈቲኖም ነይሮም፤ እንተኾነ ግን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሉ።

እዚ ጄምስ ኪማኒ ዝበሃል ሰብ፡ ደማሙ እናሓረደ ንዘይጥርጥርዎ ዓማዊሉ ክሸይጥ ምፅንሑ ድሕሪ ምእማኑ ናይ ሰለስተ ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ኣሎ።

ነቲ ናይ ቤት ፍርዲ ከይዲ ክከታተል ዝፀንሐ ጋዜጣ ዴይሊ ኔሽን፡ ጄሚስ ኪማኒ ደማሙ ምሕራዱን ስጋ ድሙ ብምሻጡን ገበነኛ ምዃኑ ኣሚኑ፤ ማእሰርቲ ሰለስተ ዓመት ድማ ተፈሪድዎ ክብል ፅሒፉ።

ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ቅድሚ ምእታዉ፤ ብግብሩ ዝተቆጥዑ ሰባት ፖሊስ መፂኡ ክሳብ ዘድሕኖ ቀጥቂጦምዎ እዮም።

ጄምስ ኪማኒ ንሸውዓተ ዓመታት ስጋ ድሙ ኣብ ምሻጥ ተዋፊሩ ከምዝነበረ ተዛሪቡ፤ ነቲ ንሱ ዝሸጦ ስጋ ድማ ሳምቡሳ ዝሰርሑ ሰባት ብዘይፍላጥ ይዕድግዎ ከምዝነበሩ ተገሊፁ።

ብመሰረት ሕጊ ኬንያ፤ ስጋ ድሙ ንሰብ ምቕራብ ክልኩል እዩ።

ዋላኳ ስጋ ድሙ ንምግብነት ምውዓል ኣብ ኬንያ ቅቡል ዘይኮነን ከም ነውሪ ዝረአን እንተኾነ፤ ኣብ ገላ ሃገራት ግን ምቁር መግቢ እዩ።

ኣብ ክፋላት ምዕራብ ኣፍሪካ ደማሙ ንመግብነት ይውዕላ እየን።

ኣብ ቻይና፣ ቬትናምን ቻይናን እውን ስጋ ድሙ ንርእሱ ክኢሉ ከምኡ ድማ ምስ ካልእ ስጋ ተሓዊሱ ከም መመቀሪ ንምግብነት ክውእል ምግባር ልሙድ እዩ።