ፈረንሳይ ሃገራዊ አገልግሎት መሊሳ ክትትግብር እያ

ፕረዚደንት ሃገረ ፈረንሳይ ኢማኑዌል ማክሮን Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ፕረዚደንት ሃገረ ፈረንሳይ ኢማኑዌል ማክሮን

መንግስቲ ፈረንሳይ ደቂ 16 ዓመት መናእሰይ ሃገራዊ ዐዓገልግሎት ክህቡ ዝገብር ትልሚ ሓንፂፁ።

እዚ ሓሳብ ፕረዚደንት ሃገረ ፈረንሳይ ኢማኑዌል ማክሮን ኣብ ናይ መረፃ ጎስጓሱ ዘአንፈቶ ኮይኑ፤ መናእሰይ ፈረንሳይ ዝህልዎም ስምዒት ሃገራዊ ግቡእን ሃገራዊ ሓድነትን ንምዕባይ ከምዝዓለመ ይግለፅ።

ገለ ገለ ሰባት ግን ረብሓ ናይዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣይተውሓጠሎምን።

እዚ ሓድሽ ትልሚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደቂ 16 ዓመት ዝኾኑ መናእሰይ ደቂ-ተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን ዝጥም'ዩ። ኣብ ክልተ ዓበይቲ ምዕራፋት ተኸፊሉ ድማ ክወሃቦም'ዩ።

እቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ናይ ሓደ ወርሒ ኮይኑ ግድነት ኣለዎ። ጠመትኡ ድማ ኣብ ስቪላዊ ባህልታት እዩ።

መንግስቲ እታ ሃገር "መናእሰይ ሓደሽቲ ርክባት ክፈጥሩን ኣብ ማሕበረሰቦም ዝህልዎም ግደ ከዕብዩን ዘኽእሎም እዩ" ይብል።

ካብቶም ኣብ ግምት ዝኣተዉ ምርጫታት፤ ወለንታዊ መምህርነትን ኣብ ረድኤታዊ ትካላት ዝግበር ተሳትፎን ይርከብዎም።

እቲ ካልኣይ ክፋል ሃገራዊ አገልግሎት ድማ ካብ ሰለስተ ወርሒ ክሳብ ሓደ ዓመት ዝዘልቕ ኮይኑ፤ መናእሰይ ምስ "ምክልኻል ሃገርን ፀጥታን" ኣብ ዝዛመዱ ሞያታት ከገልግሉ ዘተባብዕ እዩ።

ግን ከኣ፤ ብምርጨኦም ኣብ ሓድጊታት፣ ከባቢ ተፈጥሮን ማሕበራዊ ክንክንን ኣድሂቦም ክነጥፉ ይኽእሉ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት