ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ዋንጫ ዓለም መን ጎሊሐን ዝተርኣያ በዓል መን'የን?

ኣከፋፋሊ ሃግራዊት ጃፓን ሃትሩ ያማጉቺ ( ጸጋም ) ምስ ደቂ ጋንትኡ ዓወት እናጸንበሉ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ጽቡቕ ጠባይ፡ንጃፓን ዓወት ኣግዚምዋ

ንፈተውቲ ግጥም ጉዕሶ እግሪ ሕማቕ ዜና'ኳ ክመስል እንተኽኣለ፡ ጸወታ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ግና ካብቲ ዝተትሓዘሉ እቲ ክልተ መሰለስ ማለት (48 ግጥማት ካብ 64 ግጥማት ) ተኻይዶም ኣለዉ።

እቲ ጽቡቕ ነገር ክኣ፡ እዘን ተሪፈን ዘለዋ ግጥማት ውሑዳትን ተዘክሮአን ነዊሕን ምዃኑ'ዩ።

ንጃፓን ዓወት ዘግዘመ ጽቡቕ ባይ

ኣብ ዋንጫ ጫለም 2018 ሓዲሽ ዝተኣታተው ሕጊ ኣሎ እንተተብሃለ፡ ተጻወትቲ ኣብ መጻወቲ ሜዳ ካብ ዘርእዩዎም ጠባያትን ተግባራትን ክእረሙ ዝወሃብ ቢጫ ካርዲ ሓንቲ ጋንታ ምስ መጋጥምታ እንተውጽያ ዝወሰደቶ ቢጫ ካርድ መፈላለዪ ነጥቢ ክኽውን ዝብል እዩ።

እዚ ሕጊ እዚ ክኣ ኣብ ሓደ ምድብ ዝነበራ ጋንታታት ሴንጋልን ጃፓንን ብማዕረ ነጥብን ጸብለልታ ሸቶን ዝነበረን ኮይኑ ፡ ጃፓን ዝውሓደ ብጫ ካርድ ብምውሳዳ ንሴኔጋል ዓጊቱ ንጃፓን ዝነበራ ጠባይ ዓወት ኣግዚምዋ ኣሎ።

ጃፓን ኣንጻር ቤልጂም ኣብ ዝመጽእ ሰንበት እትገብሮ ግጥም ኣወዲቕካ ምሕላፍ ክትብድሆ ድያ ዝብል ግን ዓቢ ሕቶ'ዩ?

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ክሮሺያ ንሰለስቲኡ ግጥማት ቀዳማይ ዙርያ ብዓወት ዛዚማ'ያ

ኡራጓያ፡ ቤልጅምን ክሮሺያንን ኣብ ሙሉእ ዓወት

ሃገራውያን ጋንታታት ኡራጓያ፡ ቤልጅምን ክሮሺያን ንቀዳማይ ዙርያ ዋንጫ ዓለም 2018 ስዕረት ከይጣዓማ ንሰለስተ ግጥማት ብዓወት ዝወደኣ ጋንታታት'የን።

ቤልጂም ትሽዓተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ኣብዚ ቀዳማይ ዙርያ ዝሓየለ ናይ ምጥቃዕ ሓይሊ ከተርኢ እንከላ ፡ ነታ ሰንበት እትገጥማ ጋንታ ጃፓን ክኣ ብመንገዲ ሕሉፍ ውጺኢታ ዝግባእ መልእኽቲ የሕሊፋ ኣላ።

ሃገራዊት ጋንታ ቤልጂም ነዚ ዋንጫ ምስ እትዕወተሉ፡ ዝናኣሰት ሃገር ንዋንጫ ዓለም ዝተዓወተት ተባሂላ ኣብ መዝገብ ክትሰፍር እያ።

ሃገረዊት ጋንታ ክሮኤሽያ ኣብቲ ኣርጀንቲና፣ ናይጀርያን ኣይስላንድን ዝነበረኦ ምድብ ስዕረት ከየአንገደት ምዝዛማ እታ ካልእ ኣተኩሮ ዘድልያ ጋንታ ጌርዋ ኣሎ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ብራዚል ሓንቲ ካብተን ኣርባዕተ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ናብ ዙርያ ኣውዲቕካ ምሓላፍ ዝሰገረት ሃገራዊት ጋንታ እያ

ወራር ደቡብ ኣሪካ

ካብተን ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ናብ ዋንጫ ዓለም ናይ ምስታፈ ዕድል ዝረኸባ ሃገራት፡ እተን ኣርባዕተ ሃገራውያን ጋንታታት ናብ ዙርያ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ክሰግራ ክኢለን ኣለዋ።

ብራዚል፡ ኮሎምብያ፡ ኣርጀንቲናን ኡራጓይን ኣብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ንሓድሕደን ዘይራኸባ ምዃነን ካልእ ዕድል ናይ ደቡብ ኣሜሪካ'ዩ።

እታ ድሕሪ 1982 ሕጂ ናብ ዋንጫ ዓለም ዝሰገረት፡ ፔሩ እንኮ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ዙርያ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ክተሰግር ዘይክኣለት ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር'ያ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ዋንጫ ዓለም 2018 ኣብ ግጥም ቀዳማይ ዙር፡ ኣብ 48 ግጥማት 122 ሸቶታት ተመዝጊቡ ኣሎ።

ተመዝገቡ ሸቶታት

ዋንጫ ዓለም 2018 ኣብ ግጥም ቀዳማይ ዙርያ፡ ኣብ 48 ግጥማት 122 ሸቶታት ተመዝጊቡ ኣሎ። እዚ ክኣ ብማእከላይ ገምጋም 2.54 ሸቶታት ኣብ ሓደ ጸወታ ይምዝገብ ነይሩ ማለት እዩ።

ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም ኣብ ሩስያ ዝተመስገበ ሽቶታት፡ ብብዝሑ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሃገራዊት ጋንታ ሰርብያ እታ ኣብ ሜዳ ዝነዉሐ ርሕቀት ዝሸፈነት ጋንታ ኮይና ኣላ

ስጉሚ ሩስያ ናብ ዝቅጽል ግጥም

ኣአንጋዲት ሃገር ሩስያ፡ ድሕሪ ክልተ ግዜ ዓወት ምምዝጋባ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ብዝሸፈነቶ ራሕቂ ኣብ ቅድሚት እኳ ተሰሪዓ እንተነበረት፡ ኣብ ሳልሳይ ግጥማ ብዘርኣየቶ ዛሕሊ ምንቅስቓስ፡ ሰርብያ ብ 339 ኪሎ ሜትር፡ ናይ 2014 ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለም ዝኾነት ጀርመን ብ 335.5 ኪሎ ሜትር ርሕቅት ብምሽፋን ንሩስያ ኣብዚ ተረፊ ብምባል ኣብ ሳልሳይ ሰሪዐናኣ።

ቻው ቻው ኣሪቃ

ካብ 1982 ንፈለማ እዋን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዘይብሉ ግጥም ኣውዲቕካ ምሓላፍ ዋንጫ ዓለም ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ኣብ ሩስያ ክካይድ'ዩ።

ሃገራውያን ጋንታታት ሴኔጋል፡ ናይጀርያ፡ ሞሮኮ፡ ቱንዝያን ግብጽን ከም ሰበን ንግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ብቴሌቪዥን'የን ክርእየኦ።

ሰኔጋል ብብዝሒ ቢጫ ካርድ ካብዚ ወድድር ምግላፋ፡ ነቶም ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል እቲ ዝመረረ፣ ንኣካየድቲ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ክኣ ዓቢ ዕዮ ገዛን ሕቶን ከየልዓለ ዘይተርፍ ጉዳይ'ዩ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ናይ 2014 ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለም ዝኾነት ጀርመን ብዙሕ ዕድላት ናይ ጎል ድኣ ትፍጠር እምበር ናብ ሸቶ ክትቅይሮ ኣይካኣለትን

ክሳራታት ጀርመን

ናይ 2014 ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም ዝኾነት ጀርመን ሸቶ ናይ ምቑጻር ብዙሓት ዕድላት ድኣ ትፍጠር እምበር ናብ ሸቶ ክትቅይሮ ኣይተራኣይትን።

ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን፡ ነቶም ግኑን ሽምን ክእለትን ዝነብሮም ከም ፈሊፐ ላሃም፣ ባስትያን ስዋንስታይግርን ፐር መርተስካርን ተካእቲ ዘይምርካባ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ምጥቃዕ ዘሰለፈቶም ንዝተፈጥሩ ዕድላት ናብ ሸቶ ክቕይሩ ዘይክእሉ ኣጥቃዕታ ኣብ ክሳራ ሸሚሞም ክሳዳ ኣድኒና ናብ ዓዳ ከምትምለስ ጌሮማ'ዮም።

ብመሰረት ጸብጻብ ፊፋ ዋንጫ ዓለም 2018 ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን 75 ንሸቶ ዝኾና ዕድላት ብምፍጣር ካብ 32 ተሳተፍቲ ሃገራት ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ እንከላ ሰለስተ ጥራይ እያ ናብ ሸቶ ቀይራተን።

ብኣንጻሩ ኣአንጋዲት ሃገር ሩስያ 18 ንሸቶ ዝኾና ዕድላት ዕድላት ብምፍጣር ኣብ ድሕሪት ክትስራዕ እንከላ ነተን ሸሞንተ ናብ ሸቶ ክትቕይረን ክኢላ እያ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኮርያ ዝበዝሐ ፋዉላት ብምስራዕ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ።

ሓበን ደቡብ ኮርያውያን

ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኮርያ ኣብ መጀመርታ ምስ ስዊድን ዝገበረቶ እኳ ኣንተተሳዓረት፡ ኣብ መውዳእታ ግጣም ንሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ብምስዓራ ሓበን ሰኒቓ ናብ ዓዳ ተመሊሳ ኣላ።

ካልእ መዝገብ ጋንታ ደቡብ ኮርያ ብ 63 እቶም ዝበዝሐ ጌጋ ዝፈጸሙ ሃገራዊት ጋንታ ኮይኖም ኣለዉ፡ ሞሮኮ ብ62 ስዒባ ኣብ ካልኣይ ትስራዕ።

ጎረቤት ደቡብ ኮርያ ዝኾነት ጃፖን ተዓወትታ እቶም ዝመቕለሉ ክኾኑ እንከልዉ 28 ጌጋ ጥራይ'ዮም ፈጺሞም።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣከፋፋሊ ኡራጓይ ማትያስ ቨሲኖ ኣብ ኢንተር ሚላን መጽዋቱ ንኡራጓይ ይሕግዛዶ ይኸውን?

ብራዚል ክሮያ ወይ ኡራጓይ?

ብመሰረት እስታስቲክስ ቢዛር እዘን ሃገራዊ ጋንታታት ኣብ መዛዘሚ ክበጽሓ'የን።

ካብ 1982 ጀሚሩ ኣብ መዛዘሚ ዋንጫ ዓለም ዝጻወታ ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ ኢንተር ሚላን ዝጻወት ኣባል ኣብ ጋንተአን ኣለወን።

ኣብዚ ናይ 2018 ዋንጫ ዓለም ኣብ ሚላን ዝጻውቱ፡ ተኻላኻሊ ብራዚል ሚራንዳ፣ ኣከፋፋሊ ኡራጓይ ማትያስ ቨሲኖ ከምኡ'ውን ክሮኦሽያዊ ኢቫን ፐሪሲክ ምስ ሃገራውያን ጋንታታቶም ናብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሓሊፎም ዘለዉ'ዮም።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ቫራ፡ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2018 ነደያኑ ክሕግዛ ዝታታትዋ ካሜራታት

ቫራ ደያኑ ይጸልወዖም'ዶ?

ብመሰረት ኣብ ብራዚል እትሕተም ጋዜጣ ፎልሃ ዴል ሳ ፓውሎ፡ ን40 ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2018 ብምውካስ ቫር ካብ 11 ውሳኔታት ደያኑ ኣብ 9 ከምዝቕይሩ ጌራ ትብል።

ካብዞም ትሽዓት እቶም ሽዱሽተ ኣብ ፍጹም ቅላዕ ኮይኖም ዳኛ ዝሰገሮም ብካሜራ ቫር ተሓጊዙ ውሳኔኡ ክቕይር ተገዲዱ።

ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እትሕተም ጋዜጣ ብሪቲሽ ኒውስፔፐር ኣብ ዝሓተመቶ መጽናዕታዊ ጽሑፍ፡ ብሓገዝ ካሜራ ዝተውስኑ ውሳኔታት ካብ 15 ሓንቲ ጥራይ ዘይቕንዕቲ ምንባራ ኣስፊራ ኣላ።

ብዙሓት፡ እቲ ኢራን ምስ ፖርቱጋል ኣብ ዝጻወታሉ ዝነበራ እዋን ጸወታ እኳ 1 ን 1 ይዛዘም፡ እታ ንኢራን ዝተወሃበት ፍጹም ቅላዕ እታ ብ ቫር ዝተውስንት ዘይቕንዕቲ ውሳኔ ኢሎም ይሰማምዑ።