ጸገማት ኣፍሪቃውያን ጋንታታት ኣብ ዋንጫ ዓለም 2018 እንታይ`ዩ ነይሩ?

ደገፍቲ ናይጄርያ፣ ሞሮኮን ሴኔጋልን

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ደገፍቲ ናይጄርያ፣ ሞሮኮን ሴኔጋልን፡ ጋንታታቶም ካብ ፀዋታ ዋንጫ ዓለም ምስ ተገለፋ ሓዘኖም እንትገልፁ

ምግላፍ ሃገራዊት ጋንታ ሰኔጋል ካብ ዋንጫ ዓለም ብሓሙስ ምሸት ንኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ወካሊት ጋንታ ከይትህልዋ ገይሩዋ፡ እዚ ድማ ድሕሪ 36 ዓመታት ዝተራእየ ዝኸፍአ ብቕዓት ናይ ኣፍሪቃ እዩ።

ግጥማት ዋንጫ ዓለም ኣብ ሩስያ ቅድሚ ምጅማሩ ኣፍሪቃ ነቲ ናይጀሪያን ኣልጀሪያን ንፈለማ እዋን ናይ ግጥማት ካልኣይ ዙር ዝሓለፋሉ ኣብ 2014 ኣብ ብራዚል ኣብ ዝተገብረ ዋንጫ ዓለም ዘርኣየቶ ብቕዓት ኣዛይዳ ክትድርዖ`ያ ዝብል ልዑል ተስፋ ነይሩ።

እንተኾነ ግን ኣፍሪቃ ካብ ዘካየደቶም 15 ግጥማት ኣብ ሰለስተ ጥራይ ተዓዊታ፡ ክልተ ማኦረ ብምውጻእ ኣብ 10 ግጥማት ድማ ተሳዒራ ካብቲ ውድድራት ብምግላፋ ጸገማ እንታይ ምዃኑ ከይተገረመት ኣይክትተርፍን`ያ።

እሞ`ቲ ጸገም ድኣ እንታይ`ዩ? ሕማቕ ዕድል? ሓድሽ ዝተኣታተወ ናይ ቪድዮ ዳኝነት (ቪ ኤ ር) ወይስ ሕጽረት ተውህቦ?

ስንኩል ግብፃዊ (ምስራዊ) ንጉስ

ነቲ እትውንኖ ሓደ ካብ ብሉጻት ተጻወትቲ ዓለምና ዝኾነ መሓመድ ሳላሕን ነተን ድኹማት መጋጥምታን ኣብ ግምት ኣእቲኻን፡ ብሓቂ እዚ ናይ ሎም ዘመን ግጥማት ዋንጫ ዓለም ግብፂ (ምስሪ) ዝሓለፉ ዘሕዝኑ ተሳትፎኣ እትቕይረሉ መድረኽ ክኸውን`ዩ ነይርዎ።

ኣብ መጻረዪ ዋንጫ ዓለም ኣብዚ ናይ ሩስያ ግጥማትን፡ ግብፂ (ምስሪ) ካብ ዘመዝገበተን 10 ሸቶታት ነተን ሸውዓተ ብምምዝጋብን ኣብተን ክልተ ብምሕጋዝን መሓመድ ሳላሕ ንወፍሪ ምስሪ ዓብሊልዎ`ዩ።

ኣብ ፍጻመ ጸወታ ጎባልል ኤውሮጳ (ቻምፒዮንስ ሊግ) ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ምስ ኡራጓይ ኣብ ዝተገብረት ፈላመይቲ ጸወታ ብዘይምስታፉ ድማ ንደገፍቲ ከምዘሕመሞም ፍሉጥ`ዩ። ኣብ 23 ሃገራዊ ጸወታታት ሓንቲ ሸቶ ጥራይ ዘመዝገበ ኣጥቃዓይ ማርዋን ሞሕሰን ግን ብቑዕ መተካእታ ኣይነበረን።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ሞሳላሕ ብዙሃት ትቭቢት ከመንዝገበርሉ፡ ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣይደመቐን

ንዝነበራ ናይ ምክልኻል ጌጋታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ ሳላሕ መጉዳእቲ እንተዘየጋጥሞ ነይሩ`ውን እታ ብፈርኦናት እትፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ (ምስሪ) ኣብ`ቲ ኣብ 28 ዓመት ንፈለማ ዝተሳተፈትሉ ዋንጫ ዓለም ክሳብ ክንደይ ርሒቓ ምኸደት`ውን ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ`ዩ።

እዚ ውጺኢት`ዚ ድማ ካብ ሓንቲ በቲ ናይ ምክልኻል ተግባርተኛ ዝኾነ ሄክተር ኩፐር እትእለይ ጋንታ ዘይትጽበዮ ውጺኢት`ዩ። ተኸላኸልቲ ግብፂ ግን ተደጋጋሚ ጌጋታት ክፍጽሙ ተራእዮም፡ ብፍላይ ድማ እቶም ጽምዲ ናይ ማእኸል ተኸላኸልቲ ዓሊ ጎርን ኣሕመድ ሐጋዝን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዮም`ዮም።

ሓለውቲ ልዳት መሰጥቲ ነይሮም። መሃመድ ኣል ሻራዊ ኣብ ግጥም ኣንጻር ኡራጓይ ዘርኣዮ ብቕዓትን፡ ወዲ 45 ዓመት ናይ ኣፍሪቃ ውሩይ ዒሳም ኣል ሓዳሪ ናይ ዋንጫ ዓለም ታሪኹ፡ ኣብ ግጥም ኣንጻር ሱዕዲ ዓረብ ፍጹም ቅላዕ ብምድሓን ብፍሉይ ዝና ጸምቢሉ። ኣብ ዋንጫ ዓለም ብዕድመ ዝዓበየ ተጻዋታይ ድማ ኮይኑ።

እንተኾነ ግን እታ ሸውዓተ ዋናጩ ኣፍሪቃ ጨቢጣ ንኩዕሶ እግሪ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝዓብለለት ግብፂ (ምስሪ) ኣብ መፈጸምትኡስ ንተዓዘብቲ ኣጉህያ`ያ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ግጥማ ብስዑዲ ዓረብ ብምስዓራ።

ኣብ`ቲ ጸወታ ዘመዝገበታ ሸቶ ድማ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ንፈለማ ጊዜ ኣብ ጸወታ ክትመርሕ ኣኽኢላታ ነይራ። ኣብ ናይ 84 ዓመታት ፈተንኣ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ምስሪ ዓወት ከይቀሰመት ትርከብ።

ኣናብስ ኣትላስ ክጓዝሙ ኣይከኣሉን

ጉዕዞ ናይ ሞሮኮ ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣብ ፈላሚት ዘወትኣ ኣብ ውዱእ ጊዜ ብሓደ ካብ ተጻወታ ናብ ገዛእ ጋንትኡ ብዘመዝገባ ሸቶ ብዝኸፍአ መልክዕ`ዩ ፈሺሉ።

ኣሰልጣኒ ጋንታ ሀርቨ ሬናርድ ነዛ ግጥም`ዚኣ `ፍጻመ ዋንጫ ዓለም (ፋይናል)` ሰምይዋ ነይሩ። ሓያላት ጋንታታት ፖርቱጋልን ስፓኛን ይጽበይኦ ስለዝነበራ ድማ ከምኡ ምባሉ ዘገርም ኣይነበረን። ድሕሪ`ቲ ጸወታ ዘርኣዮ ቅንዙው ገጽ ድማ ነቲ ዓቢ ጣዕሳ የመልክት።

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

ደገፍቲ ሞሮኮ፡ ሃገራዊት ኣንታ ኣብቲ ውድድር ብዘርኣየቶ ፀዋታ ተሳሒቦም ነይሮም

ብድሕሪኡ ግን ሞሮኮ ኣዝያ መሲጣ`ያ። ምስ ጎብለል ኤውሮጳ ዝኾነት ፖርቱጋል ኣብ ዝገበረቶ ጸወታ ቀልጢፋ`ኳ ሸቶ እንተተመዝገበታ፡ ድሒራ ግን በቲ ዘርኣየቶ ማራኺ ተደጋጋሚ መጥቃዕትን ኣተሓላልፋ ፍሰትን ኩዕሶን ነቲ ጸወታ ንጋንታ ፖርቱጋል ኣብ ሜዳ ከምዘይነበረት ኣምሲላታ`ያ።

ዳርጋ ከም ኩለን ኣፍሪቃውያን ጋንታታት ኣብ ሩስያ ግን ብሕጽረት እሙን ኣመዝጋቢ ሸቶ ተጠቒዓ`ያ። ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ዕድላት ኣብ ዘጋጥምሉ እዋን፡ ኩዓሳሱ ናይ ተጻወቲ መጋጥምቲ ጋንታ ይወድቃ ነይረን ወይ ድማ ብልዑል ክእለት ሓላው ልዳት ፖርቱጋል ይፈሽላ ነይረን።

ኣንጻር ስፓኛ ኣብ ዝነበረ ናይ መወዳእታ ግጥሞም፡ እቶም ብኣናብስ ኣትላስ (ኣትላስ ላዮንስ) ዝፍለጡ ተጻወትቲ ሞሮኮ ንተዓዘብቲ ዝማርክ ብቕዓት ብምርኣይ ነታ ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም 2010 ዝኾነት ንሳፓኛ ኣብ 23 ጸወታታት ንይ ፈለማ ስዕረት ከቕምስዋ ሒደት ካልኢታት ተሪፈንኦም ነይረን፡

እንተኾነ ግን ኣብ ውዱእ ጊዜ ብዝተመዝገበቶም ሸቶ ክልተ ብኽልተ ማዕረ ተፈላልዮም። ሃገራዊት ጋንታ ንዝሓቖፈቶም ሸውዓተ ተጻወትቲ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ባየር ሙኒኽን ኣትለቲኮ ማድሪድን ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ እዛ ጸወታ`ዚኣ ኣቲ ዝበለጸ ጎኒ ናይ ሞሮኮ ዘርኣየት ጸወታ`ያ ነይራ።

`ካልእ ክትረክብ ዝግበኣ ዝነበረት ክልተ ጸታታት ሓደ ብባዶ ጥራይ ዝተረትዕት ብልጽቲ ጋንታ`ያ` ኢሉ ኣሰልጣኒ ጋንታ ስፓኛ ፈርናንዶ ሂየሮ ድሕሪ`ቲ ጸወታ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ።

ናይጀሪያ፡ ናይ መጻኢ ጋንታ

ሶረት ናይ ናይጀሪያ ኣንጻር ኣርጀንቲና ኣብ ውዱእ ጊዜ ኣብታ ሃገር ብዙሕ ወቐሳታት ኣልዒሉ ይኸውን። ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብ ውዱእ ሰዓታት ንምንታይ እቲ ናይ ምክልኻል መስመራ ከምዝድልድል ዘይተገብረ ክብሉ ይኽእሉ`ዮም።

እንተኾነ ግን ናይ`ታ ብሱፐር ኤግልስ እትፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ናይጀሪያ ናይ ሩስያ ወፍሪ ብዓወታታት ዝተመልአ`ዩ ነይሩ። ዋላ`ኳ ኣብቲ `ናይ ሞት ምብድ` (ግሩፕ ኦፍ ደዝ) ተባሂሉ ዝተሰምየ ጉጅለ ተመዲባ እንተነበረት፡

እታ 18 ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዋንጫ ዓለም ተጻዊቶም ዘይፈልጡ ተጻወትቲ ሒዛ ዝነበረት ጋንታ ናይጀሪያ ናብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ክትሰግር ኣርባዕተ ደቓይቕ ጥራይ`የን ተሪፈንኣ ነይረን። ከምተን ናይ 1990ዓታት ገዘፍቲ ቁመናታት ዝነበሮም ተጻወትቲ ዝሓዛ ጋንታታት ናይጀሪያ ኣይነበረትን።

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

ቪክቶር ሞሰስ ናይጄርኣ ምስ ኣርጀንተና ኣብ ዝገጠመትሉ እዋነዕ፤ ዝተውሃበቶ ፍፁም ቅላዕ ምስ ኣቑፀረ

ነዚ ሕጽረት`ዚ ግን ኣብ ቀዳሞት ናይጀሪያውያን ጋንታታት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ውሕሉል ጸወታን ናይ ጋንታ መንፈስን ተኪኣቶ።

`ከምዝመስለኒ፡ ዓቢ ምትሕብባር ስለዘሎ፡ እቲ መጻኢ እዋን ናይ ናይጀሪያ`ዩ። ኣብ ጽንኩር እዋን እቲ ምትሓብባር ክሳብ ክንደይ ዓቢይ ከምዝነበረ ርኢኹሞ ኢኹም` ኢሉ ኣሰልጣኒ ጋንታ ጌርኖት ሮህር ንቢቢሲ ስፖርት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ።

ኣብ ኩሉ ቀዳማይ እብረ ጸወታታት ናይጀሪያ ንመወዳድርታ ጋንታታት ተሸግረን ብዘይምንባራ ድማ፡ እቲ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ እቲ ዝነበረ ዝሑል ኣጀማምራ ጸወታ ጋንታኡ ከምዘሕዘኖ ገሊጹ።

ከምዘይ ቀዳሞት ወፍሪታት ናይጀሪያ፡ ተጻወትቲ ዝግብኦም ግንዖ/ሞቕሽሽ ኣብ ኣዋኑ ስለዝተዋህቦም፡ ዕግርግርን ናይ ናይ ምሕደራ ጸገምን ብዘይምንባሩ፡ እዚ ወፍሪ`ዚ ልሙጽ ነይሩ።

ምስቲ`ቶም ተጻወትቲ ኣብ`ዚ ናይ ሩስያ ወፍሪ ኣጥርዮሞ ዘለዉ ዓቢ ተመኩሮ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ድማ፡ ኣንፈት መጻኢ ጋንታ ናይጀሪያ ጽቡቕ`ዩ።

ቱኒዚያ ዕደ

ብሓጺሩ፡ ቱኒዚያ ንበልጂየምን እንግሊዝን ሓሊፋ ክትከይድ ኣኹል ብቕዓት ኣይነበራን። እቲ ኣሰልጣኒ ከይተረፈ`ውን በዚ ኣሚኑ`ዩ።

`ካብ`ቲ ዝድለ ጽፍሒ ርሒቕና ኢና ዘለና` ኢሉ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ነበር ናቢል ማዓሎል። ሓለቓ ጋንታ ዋህቢ ኻዝሪ ድማ ጋንትኡ ንጽፍሒ እተን ምስኣ ዝተመደባ ኤውሮጳውያን ጋንታታት `ኣዝዩ ልዒሉን በሪኹን` ከምዝረኸበቶ ገሊጹ።

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

ቱኒዝያ ኣብ ፈላማይ ምድብ ምስ ፓናማ ብምግጣም ዋላ እኳ እንተተዓወተት፡ምስ ካልኦት ኣብ ዝነበራ ግጥም ግና ድኽምቲ እያ ነይራ።

እታ ብካርታጅ ኤግልስ እትፍለጥ ጋንታ ምስ እንግሊዝ ኣብ ዝገበረታ ጸወታ ኣብ ውዱእ ሰዓት`ያ ተሳዒራ። ብኽልተ ዝተዋደዳ (ሰት ፒስ) ሸቶታት ድማ ግዳይ ኮይና። እዚ ኮይኑ ግን ብዙሕ ዕድላት`ውን ኣይፈጠረትን።

ከምዚ`ኣ ዝኣመሰለት ብሕጽረት ተውህቦ ዘለዎም ተጻወትቲ እንሳቐ ጋንታ ንኮኾብ ተጻዋታያ ዮውሴፍ ምሳክኒ ብመጉዳእቲ ኣብ እትስእነሉ እዋን ክትሽገር ናይ ግድን`ዩ። እንተኾነ ግን ብበልጂየም 5-2 ብምድሃኻ ግን ንሱ ኣብ`ታ ጸወታ ብዙሕ ድርኺት ኣይምሃለዎን ነይሩ።

እንተኾነ ግን ምስ ሃሙሽተ ኣብ ሰለስተ ጸወታታት ዝተመዝገባ ሸቶታት፡ ቱኒዚያ ዝለዓለት ኣፍሪቃዊት ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይና ነቲ ውድድራት ብዕግበት ዛዚማቶ`ላ።

ብፓናማ ኣቐዲሙ ሸቶ እኳ እንተተመዝገባ፡ ድሒራ ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ድሕሪ`ታ ናይ ፈለማ ዓወት ኣብ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ዝቐመሰት ኣፍሪቃዊት ጋንታ ዝገበረታ ናይ 1978 ዓወት ናይ ፈለማ ዓወት ኣመዝጊባ።

ናይ መወዳእታ ወኪል ኣፍሪቃ ጠምበርበር ኢላ

ድሕሪ ኣርባዕተ ተኸታተልቲ ስዕረት ናይ ኣፍሪቃ ኣብዚ ውድድራት፡ ሰኔጋል ኣብ ቀዳመይቲ ኣንጻር ፖላንድ ዕደ ብምዕዋት ዓቢ ተስፋ ናይ ኣፍሪቃ ኮይና።

እቲ ምስ ጃፓን 2-2 ምፍልላይ`ውን ንደገፍቲ ኣዘናጊዑ ክኸውን ይኽእል`ዩ፡ እንተኾነ ግን ኣብቲ ጸወታ ክልተ ጊዜ ዝመረሐት ጋንታ ክልተ ጊዜ ሸቶታት ኣእንጊዳ ማዕረ ምፍልላያ ምስ ኮሎምቢያ ንዝነበራ ጸወታ ናይ ስዕረት ባብ ከፊቱ`ዩ። ክሳኦ ክንደይ ሃሳዪ ከምዝነበረ`ከአ እቲ ውጽኢት ናይ`ቲ ጸወታ ኣመስኪሩ።

ሰኔጋል ካብ ናይ ጃፓን ዝበዝሕ ብጫ ካርድ ብምርካባ`ያ ካብ`ቲ ውድድራት ተገሊፋ። ሰኔጋል ሽድሽተ ጃፓን ድማ ኣርባዕተ ብጫ ካርድ ረኺበን። ክልተ ካብተን ናይ ሰኔጋል ብጫ ካርድታት ኣብ መወዳእታ ካልኢታት ግጥም ናይ ኮሎምቢያ`የን ተዋሂበንኣ።

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

ብዙሓት ሰባት ሴኔጋል ፡ ካብ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ተወዳደርቲ ብልፅቲ ከምዝነበረት እዩ ዝስመዖም ነይሩ፤ ካብቲ ውድድር እንትትግለፍ ግና ሓሪቖም እዮም።

ብዙሓት ሰኔጋላውያን በዚ ሓዲሽ ናይ ፊፋ ሕጊ`ኳ እንተሓዘኑ፡ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኣሊዮ ሲሰ ግን ብኸምኡ ኣይኣመነን። ጋንታኡ ናብቲ ዝቕጽል ዙር ክትሓልፍ `ኣይግባኣን`ዩ` ኢሉ።

ከም ናይ ምስርን (ግብፅን) ሳላሕን፡ ኣብ ሳዲዮ ማነ ልዑል ተስፋ ተነቢሩ ነይሩ ንሱ ግን ኣብቲ ውድድራት ድርኺ ክፈጥር ኣይከኣለን። ሳሕቲ`ዩ ድማ ንተኸላኸልቲ ኣንጻር ጋንታ ክሓልፎም ተራእዩ፡ ኣብተን ክልተ ቀዳሞት ግጥማት ድማ ብውሕሉል ጥበብ ተኸላኸልቲ ተቐርቂሩ ምንቅስቓሱ ተደሪቱ።

ሰኔጋል ካልእ ብሕጽረት ኣከፋፈልቲ ዝተጠቕዕት ኣፍሪቃዊት ጋንታ`ያ ነይራ። ኣብቲ ካሊዶው ኮሊባሊን ሳሊፍ ሳነን ኣብ ማእከላይ መስመር ምክልኻል ውሕሉል ዝኾነ ውህደት ዝፈጠሩሉ ካልእ ጫፍ ግን መሳጢት ነይራ።

ስዕረት ሰኔጋል ብኮሎምቢያ፡ እታ ጋንታ ኣብ ቀዳምይ ዙር ዋንጫ ዓለም ናይ ፈለማ ስዕረት`ያ። እታ ጋንታ፡ ኣብ ሸሞንተ ጸወታታት ዋንጫ ዓለም፡ ሰለስተ ዓወታት ከተመዝግብ እንከላ፡ ክልተ ጊዜ ድማ ተሳዒራ።

ኣፍሪቃ ግን ብሰንኪ ቪ ኤ ር ድያ ተሳዒራ?

ብዛዕባ`ዚ ሓደሽ ዝተኣታተወ ቪ ኤ ር ብዙሕ ይበሃልን ይጸሓፍን ኣሎ፡ ርእይቶታት ክፈላለዩ ድማ ኣየገርምን`ዩ። ናይጀሪያውያን ውሳነታት ናይ ቪ ኤ ር ኣንጻሮም ከምዝነበረ ይካትዑ።

ኣርጀንቲናዊ ተኸላኻሊ ማርኮስ ሮሆ ኣብ ውሽጢ ኣርያ ሪጎለ ኩዕሶ ኣብ ኢዱ ስለዝዓለበት ክቕጻዕ ነይርዎ ይብሉ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ሰኑይ ጸወታ ኢራን ብተመሳሳሊ ፍጻመ ሪጎለ ብምርካባ ከም መካትዒ ይጥቀሙሉ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ኣካታዕቲ ዝኾኑ ውሳነታት እንተጋጥሙ፡ ንምርኣይ ዝሕግዝ ዘመናዊ መሳርሒ ቪ ኤ ኣር

እንተኾነ ግን ኣብታ ናይ ኢራን ጸወታ እቲ ዳኛ ግጉይ ውሳነ`ዩ ሂቡ፡ እቲ ንናይጀሪያን ኣርጀንቲናን ዘማእከለ ዳኛ ግን ቅኑዕ ውሳነ`ዩ ሂቡ።

ብኻልእ ሸነኽ፡ ተጻዋታይ ሞሮኮ ኑርዲን ኣምራባት ብኣራኣእይኡ ንዋላ ሓደ ሰብ ኣብ ጥርጥር ኣየእተወን። ነታ ንስጳኛ ማዕረ እትገብር ኣብ ውዱእ ሰዓት ብናይ ቪ ኤ ር ምስክርነት ዝተዋህበታ ፍጹም ቅላዕ ልክዕ ከምታ ንሱዕዲ ዓረብ ኣንጻር ማስሪ ስተዋበት ፍጹም ቅላዕ ቅንዕቲ`ያ ነይራ ኢሉ።

ካልእ እታ ንምስሪን ንኣፍሪቃን ዘርበሐት ንሳላሕ ብሓገዝ ቪ ኤ ር ዝተዋህበቶ ፍጹም ቅላዕ ነይራ።

ኣፍሪቃውያን ደያኑ ገና ኣብ ሩስያ ጽቡቕ ብቕዓት ኣብ ዘርእይሉ ዘለዎ እዋን ኣፍሪቃውያን ኣፍቀርቲ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ሕልንኦም ከዕርቡ ኣይግባእን፡ ምኽንያቱ ገለ ኣፍሪቃውያን ደያኑ ኣብ`ቲ ተሪፉ ዘሎ ናይ መወዳእታ ጸወታታት ክዳንዩ ዕድል ክረኽቡ ስለዝኽእሉ።