ኣብ ህንዲ፡ 10 ኣባላት ስድራ ተሓኒቖም ተረኺቦም

ኣብቲ ኸባቢ ዝነበረ ኹነታት

ኣብ ደልሂ ዓሰርተ ሓደ ኣባላት ስድራ ሞይቶም ተረኺቦም፤ ካብዚኦም እቶም 10 ድማ ኣብ ገዝኦም ተሓኒቖም ከምዝተረኸቡ ፖሊስ ህንዲ ኣፍሊጡ።

ሓንቲ ጓል 70 ዓመት ኣባል እቲ ስድራ ጥራሕ እየን ኣብ ባይታ ወዲቐን ዝተረኸባ።

መብዛሕተኦም 'ቶም መወትቲ ዓይኖም ብጨርቂ ተሸፊኑ፤ ኣፎም 'ውን ተዓቢሱን ኢዶም ንድሕሪት ተኣሲሮምን 'ዮም ተረኺቦም።

መንቀሊ ናይቲ ቅትለት ዛጊድ ንፁር ኣይኮነን፤ ፖሊስ 'ውን እንተኾነ ገበን መቕተልቲ እዩ ተፈፂምዎም ኣይበለን።

ግን ድማ እቶም ስድራ "ጥንቆላዊ ተግባራት" ይፍፅሙ ምንባሮም ዘመላኽት መረዳእታ ከምዝተረኸበ ተገሊፁ።

ፖሊስ ውፅኢት ምርመራ ሬሳ እናተፀበየ፣ ንጎረባብቲ ይሓትትን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ስውር ካሜራታት ይፍትሽን እዩ ዘሎ።

እዞም ኣባላት ስድራ ኣብቲ ቡራሪ ዝበሃል ኸባቢ ንልዕሊ 20 ዓመት ተቐሚጦም እዮም፤ ዋላኳ መቦቆሎም ኣብ ራጃስታን እንተኾነ።

ኣብ እግሪ እቲ ዝነብሩሉ በዓል ሰለስተ ደብሪ ህንፃ ክልተ ድኳናት የመሓድሩ ነይሮም።

ሰንበት ንጉሆ ፀባ ክገዝእ ናብ ገዝኦም ዝተቐልቀለ ጎረቤቶም እዩ ንሬሰኦም ረኺብዎ።

መግለጺ ስእሊ,

ፀባ ክገዝእ ምስከደ ሬሰኦም ዝረኸበ ጉርችራን ሲንግ

"ናብቲ ድኳን ምስኣተኹ፤ ኩሎም ማዕፆታት ክፉታት ነይሮም፤ ናይ ኩሎም ሬሳ ድማ ተንጠልጢሉን ኢዶም ተኣሲሩን ነይሩ" ብምባል ጉርችራን ሲንግ ንቢቢሲ ደልሂ ተዛሪቡ።

ካብ መንጎ 'ቶም መወትቲ ክልተ ኣሕዋት፣ ኣንሽቶምን ደቆምን ከምኡ ድማ ሓንቲ በዓልቲ ፀጋ ዕድመ ከምዝርከብዎም ተዘሪቡ።

ከልቦም ግን ብሂወት ተረኺቡ እዩ። ሬሳታቶም ምስተረኸበ ጎረባብቲ ኣብ ሓያል ስንባደ ኣትዮም'ዮም።

ናይቲ ኸባቢ ነበርትን ኣዝማዶምን እቶም ስድራ ሕጉሳትን ምስ ማሕበረሰቦም ዝተሓዋወሱን ከምዝነበሩ ተዛሪቦም።