ስልጣን ናይ ምሓዝ ድሌት የብለይን
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ስልጣን ናይ ምሓዝ ድሌት የብለይን

ጃዋር መሓመድ ካብ ሕሉፍ ሰለስተ ዓመታት ንነዘ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሽሙ እናገነነ ዝመጽአ ፖለቲከኛ እዩ። ብሰንኪ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ዝመርሖ ዝነበረ ቃልሲ ታሕተዋይ መሓውር መንግስቲ ኣዝዩ ከምዝተዳኸመ ይገልጽ። ምስ ቢቢሲ ሓጺር ጻንሒት ገይሩ'ሎ።