ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዝተፈጠረ ጎንፂ ሰባት ተቐቲሎም

ምስሊ ካርታ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን

መንቀሊ እቲ ጎንፂ ኣባላት ፀጥታ ሱዳን፡ ኢትዮጵያውያን ዝጥቀሙሉ ናይ ሕርሻ መሬት ምኽልካሎም'ዩ ተባሂሉ'ሎ። ቢቢሲ ዘዘራረቦም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር በቲ ጎንፂ ዝሞቱን ዝቖሰሉን ከምዘለዉ ሓቢሮም።

እዚ ጎንፂ ደደሎ ቁፅሪ ኣርባዕተ ኣብ ዝበሃል መዓስከር ወተሃደራት ሱዳን ከምዝተፈጠረን ወተሃደራት ሱዳን መጥቃዕቲ ከምዝፈፀሙ እዞም መሰኻኽር ዓይኒ፡ ሓቢሮምልና።

"እቶም ናይ ሱዳን ወተሃደራት ኣትዮም ንብዙሓት ሰባት ኣጥቂዖም። በቲ ዝበፅሖ መጥቃዕቲ ዝተቖጠዐ ህዝቢ ካብ ምዕራብ ኣርማጭሆን ባንጅን ተኣኻኺቡ ስለዝወፀ እቲ ጎንፂ ተባኣኢሱ'ሎ" ኢሎምና።

ነበርቲ እቲ ከባቢ ተኣኻኺቡ ምውፅኡ ስዒቡ፡ እቲ ኩነታት ከምዝተጋደደ ዝሓበሩና ምንጭታትና፡ ሸውዓተ ሰባት ከምዝሞቱን ዝተጎድኡ እውን ናብ ሆስፒታል ከምዝተወሰዱ ተዛሪቦም።

"ሰራዊት ሱዳን ይትኩስ ስለዘሎ ናይ ዝሞቱ ሸውዓተ ሰባት ሬሳ ገና ኣይተልዓለን። ኣነ ኣብ መተማ እየ ኔረ። ዝቖሰሉ ምስመፁ እናተቐበልና፡ ናብ ሆስፒታል እናብፃሕና ሪፈር ዝተባሃሉ ድማ ናብ ጎንደር ኢና ንሰዶም ዘለና" ክብሉ ገሊፆም።

ካልእ ኣብቲ ቦታ ዝነብሩን ቁሱላት ብዓይኖም ዝረኣዩን ሰብ፡ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣትዮም'ውን ልዕሊ ዓቕሚ ከምዝኾኖም ንቢቢሲ ተዛሪቦም።

"ምውራሮም ከይኣክል፡ ሰባት እናውፅኡ ዓፊኖም ናበይ ከምዘእተውዎም ዘይፍለጡ ኣለዉ። ነዚ ምስገበሩ እቲ ድፍኢት እናሓየለ ምስመፀ'ዩ ጎንፂ ተፈጢሩ። ሓረስቶት ይሞቱ ኣለዉ፤ ትማሊ ዝሞቱ 'ውን ክሳብ ሕዚ ሬስኦም ኣይተልዓለን። ሰራዊት ምክልኻል'ውን ኣትዩ ነይሩ፤ ልዕሊ ዓቕሙ ኮይንዎ። 'ካልእ ሓይሊ እንተዘይተወሲኹና ኢሉ ይፅበ እዩ ዘሎ" ኢሎም።

ካብ ሞንጎ እቶም ትማሊ ብወተሃደራት ሱዳን ተወቒዖም ዝሞቱ ሰባት እቶም ክልተ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከምዝኾኑ ዘዘራረብናዮም ነበርቲ እቲ ከባቢ ነጊሮምና።

መንቀሊ እቲ ጎንፂ ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ሱዳን፡ ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ይጥቀሙሉ ዝነበረ ናይ ሕርሻ መሬት ብምኽልካሎም ከምዝኾነ፡ ኣብ ናይቲ ዞባ ፌስቡክ ገፅ ዝገለፁ ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ኣይተ ዘላለም ልጃለም፡ እቶም ሓረስቶት ንነዊሕ እዋን ነቲ መሬት ክጥቀሙሉ ከምዝፀንሑ ኣዘኻኺሮም።

እቲ መሬት ክንጥቀመሉ ዝግባኣና ንሕና ኢና ዝብል ሓሳብ ካብ ሰበ-ስልጣን ሱዳን ይቐርብ ከምዘሎ ዝሓበሩ እቶም ኣማሓዳሪ፡ ቅድም ክብል ምስ ሱዳናውያን ኣማሓደርቲ እቲ ከባቢ ዘተ ከም ዝተኻየደን ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ከምዝነበረን ኣረዲኦም።

በቲ ጎንፂ ካብ ክልቲኡ ወገን ህይወቶም ዝሰኣኑን ዝቖሰሉን ከምዘለዉ መረጋገፂ ብምሃብ፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብቲ ከባቢ ከምዝተዋፈሩን እቲ ጎንፂ ከምዝሃድአን ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ገፅ ሓቢሮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት