'ኮንደም ተቐዲዱኒ' ኢሉ መንግስቲ ዝኸሰሰ ኬንያዊ

ዓይነታት ኮንዶም Image copyright MANAN VATSYAYANA

ደረጅኡ ዘይሓለወ ኮንደም ብምጥቃሙ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም ከምዝሓዞ ዝገለፀ ሓደ ኬንያዊ፤ ካሕሳ ክወሃቦ ሓቲቱ።

ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ብምውሳድ ድማ ንናይታ ሃገር ተቖፃፃሪ ፅፈት፣ ቤት ፅሕፈት እቶትን ንሓደ ትካል ናውቲ ሕክምናን ከምዝኸሰሰ ተፈሊጡ።

እቲ ሽሙ ዘይተገለፀ ውልቀሰብ፡ እዞም ትካላት ውሕስና ተገልገልቲ ከረጋግፁ ኣይከኣሉን ኢሉ።

እቲ ከሳሲ ንሰበይቱ'ውን ከምዝለከማን ፅፈት ዘለዎ ኮንዶም ተጠቒሙ እንተዝኸውን ናብዚ ፀገም ከምዘይሳጣሕን ተዛሪቡ።

ንሱ ከምዝብሎ ነቶም ዝተጠቐመሎም ኮንዶማት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2014 ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት እታ ሃገር ከምዝዓደጎም ይዛረብ።

ንቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረቦ ናይ ፅሑፍ መረዳእታ፤ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣብ ከባቢ ብልዕቱ ገለ ዕንፍሩር ከምዝረኣየን ኣብ እዋን ሽንቲ ድማ ይሳቐ ከምዝነበረን ይገልፅ።

"ብጣዕሚ ተጨኒቐ፤ ሽዑ እየ ድማ ነቲ ቅድሚ ትሸዓተ መዓልቲ ዘጋጠመኒ ምቕዳድ ኮንደም ዝዘከርኩ። ሽዑ ናብ ባህላዊ ሓኪም ከይደ ባህላዊ መድሓኒት ስለዝወሰድኩ ቃንዛይ ቀኒሱለይ" ከምዝበለ ጋዜጣ ስታር ፀብፂቡ።

ብድሕሪ እዚ ስነ-ልቦናዊ መጉዳእቲ ከምዝበፅሖን ኣልኮላዊ መስተ ከዘውትር ከምዝጀመረን ይዛረብ።

በዚ ምኽንያት ድማ ስርሐይን ቤተሰበይን ክስእን ተገዲደ ኢሉ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት