ጃፓን ኣብ ናይ ጋዝ መጥቃዕቲ ኢድ ዝነበሮም ሸውዓተ ሰባት ብሞት ቀጺዓ

ሸኮ ኣሻራ Image copyright AFP

ሸውዓተ ኣመንቲ ኣውም ሺንሪኪዮ፡ ኣብ ጃፓን ዝርከብ ብምጾታት ዓለም ዝኣምን ሃይማኖት፡ ኣብ 1995 ኣብ ናይ ቶክዮ ናይ ትሕቲ ምድሪ ናይ ባቡር መስመር ናይ ጋዝ መጥቃዕቲ ዘካየዱ፡ እንተላይ መራሒኦም ሾኮ ኣስሃራ ብሞት ተቐጺዖም።

እቲ ናይ ጋዝ መጥቃዕቲ፡ እቲ ዝኸፍአ ናይ ግብረ-ሽበራ መጥቃዕቲ ኣብ ጃፓን ክኸውን ከሎ፡ በቲ መጥቃዕቲ 13 ሰባት ክቕተሉ ከለው ኣሽሓት ድማ ተሃስዮም።

ካልኦት ሽዱሽተ ኣባላት እቲ እምነት ድማ ናይ ሞት መቕጻዕቶም ይጽበዩ ኣለው።

እቲ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ብዓርቢ [6 ሓምለ] ኣብ ቶክዮ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ከምዝተኻየደ ምኒስትሪ ፍትሒ ኣረጋጊጹ።ገለ ካብቶም ክሱሳት ይግባይ ኢሎም ስለዝነበሩ፡ ኩሉ ናይ ይግባይ ሕቶታት ስጋብ ምላሽ ዝረክብ ድማ እቲ መቕጻዕቲ ስጋብ ሕጂ ክደናጎይ ክኢሉ።

ሾኮ ኣሳሃራን ሰዓብቱን ብጀካ እቲ ኣብ 1995 ዝፈጸምዎ ቅትለት፡ ኣብ 1994`ውን ተመሳሳሊ ናይ ጋዝ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ሸሞንተ ሰባት ብምቕታልን 600 ብምቑሳልን`ውን ይኽሰሱ ኢዮም።

እቲ ናይ ቶክዮ መጥቃዕቲ ከመይ ኢዩ ነይሩ?

ብ20 መጋቢት 1995፡ ኣመንቲ`ቲ ሃይማኖት ኣብ ናይ ቶክዮ ባቡር ምድሪ ኣብ ባልጃታት ዝተመልአ ፈሳሲ ናይ ነርቭ ጋዝ ድሕሪ ምግዳፎም፡ እቲ ጋዝ ክነዝዕ ምስጀመረ እቶም ተጓዓዝቲ ዓይኖም በቲ ዘቃጽል ዒግታ ክነብዕ ከምዝጀመረ ገለ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም።

ድሕሪ ሒደት ካልኢታት ድማ እቶም ተጓዓዝቲ ክዕበሱን ክተፍኡን ጀሚሮም፡ ገለ ክዓውሩ ከለው ካልኦት ድማ ለሚሶም። በቲ መጥቃዕቲ 13 ሰባት ተቐቲሎም።

ኣብ ዝቐጸላ ኣዋርሕ`ውን እዞም ኣመንቲ`ቲ ሃይማኖት ኣብ ዝተፈላለያ መደበር ባቡር ምድሪ ተመሳሳሊ ናይ ጋዝ መጥቃዕትታት ከካይዱ ፈቲኖም፡ ኣይተዓወቱን ግና።

እቲ ናይ 1995 ናይ ጋዝ መጥቃዕቲ ነቶም ሃገሮም ብውሑድ መጠን ወንጀልን ብጥምረት ህዝባን ዝሕበኑ ጃፓናውያን ኣሰንቢድዎም ኢዩ።

እምነት ኣዉም ሺንሪክዮ እንታይ`ዩ?

Image copyright AFP

ትርጉም ኣዉም ሺንሪክዮ ``ልዑል ሓቂ`` ክኸውን ከሎ እምነት ሂንዱን ቡዱሃን ብምድቓል ኣብ 1980 ኢዩ ከም መንፈሳዊ ሃይማኖት ዝተመስረተ ኮይኑ ዳሕራይ ድማ ገለ ኣብ ሃይማኖት ክርስትና ዝተገልጹ ራእያትን ትንቢታትን መሰረት ገይሩ`ውን ይነጥፍ ነይሩ።

እቲ መስራቲ`ቲ እምነት፡ ሾኮ ኣሳሃራ፡ ብቺዙዎ ማጹሞቶ ዝፍለጥ፡ ንሱ ክርስቶስን ከምኡ`ውን ቡድሃን ከምዝኾነ ኣዊጁ።

ሾኮ ኣብ መጀመርታት ናይ 1989 ብርክተ ዝበሉ ሰዓብቲ ኣብ ጃፓን ኣጥሪዩ፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት ድማ ብዓለም ደረጃ።

ኣብ መወዳእታት ኣባላት እቲ ጉጅለ ምጾታት ዓለም ከምዝቐረበን፡ ዓለም ብዂናት ከትብቅዕ ከምዝኾነትን፡ ንሳቶም ጥራይ ከምዝድሕኑን እምነት ኣሕዲሮም ነይሮም።

ድሕሪ ናይ 1995 መጥቃዕቲ፡ ኣመንቲ እቲ ሃይማኖት ሽሞም ናብ ኣሌፍ ወይ ድማ ሂካሪ ኖ ዋ ብምቕያር ብምስጢር ክንቀሳቐሱ ጀሚሮም።

ኣብዚ እዋን ኣሌፍን ሂካሪ ኖ ዋ ኣብ ጃፓን ብሕጊ ዝፍለጣ ሃይማኖት እየን፡ ዋላ`ኳ ``ብሓድገኛ ሃይማኖታት`` ዝፍለጣ እንተኾና።

ኣብ ጃፓን ከምኡ`ውን ኣብ ዓለም ብሓፈሻ ሰዓብቲ ኣለወን፡ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ናይ ቀደም ሶቭየት ሕብረት።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት