ባይቶ ክልል ትግራይ: ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰታት ጠጠው ክብሉ ኣተሓሳሲቡ

ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ

ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣብ እዋናዊ ሃገራውን ክልላውን ጉዳያት ኣመልኪቱ ሎሚ ኣብ ዘሳልጦ 5ይ ዘበን መበል 12 ስሩዕ ጉባኤ ተፈፂሞም ዝበሎም ጥሕሰት ሕገመንግስቲ ኣመልኪቱ ዓበይት ውሳነታት ኣሕሊፉ።

"ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ሰላም፣ ዴሞክራሲን ልምዓትን ከቢድ መስዋእትነት ከፊሉ ከብቅዕ ንዝኸፈሎ ዋጋ ብዘይምጥን ኣብ ክብሩ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍፀሞ ምህላዉ፣ መሬት ናይ ምሰፍሕፋሕ ሕልሚ መበገሲ ዝገበሩ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ዘነፃፀሩ ጎንፂ ዘልዕሉ ጭርሖታት ዘንፀባርቑ ሰልፍታት ክካየዱ ፀኒሖምን ኣለዉን" ይብል ኣብ መግለፂኡ::እቲ ቤት ምኽሪ: ሕገ-መንግስዊ ሰንደቕ ዕላማ ኢትዮጵያ ኣብ ኣደባባያት ከይተረፈ ብዘይ ኣግባብ ብዘይሕጋዊ ባንዴራታት እናተተከአ፣ እናተቐደደ፣ እናተጉሓፈ፣ እናተራኸሰን እናተቓፀለን ምርኣይ ዕለታዊ ፍፃመ እናኾነ ምምፅኡ የመላኽት::

ዜጋታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቒሶም ንምንባር፣ ንምስራሕ፣ ንብረት ንምፍራይ ዘለዎም ሕገ መንግስታዊ መሰል እናተጥሓሰ ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ እናተፈፀሞምን እናተፈናቐሉን ምርኣይ ልሙድ ተግባር እናኾነ ምምፅኡን ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ፌደራሊዝም ብዝፃባእ መንገዲ ሕቶ መንነትን ወሰን-ምምሕዳርን ምኽንያት ዝገበረ ጎንፂ ብምፍጣር ንሕልፈት ሂወት፣ ምጉዳል ኣካልን ዕንወት ንብረትን ዜጋትት የሳጥሕ ምህላው ወሲኹ የብርህ::

ኣብ ጉዳይ ኢትዮ-ኤርትራ ህዝቢ ከይተሳተፈሉን ዘላቒ ሰላም ብዘየረጋግፅን ንስምምዕ ኣልጀርስ ግልፅነት ብዘይብሉ መንገዲ ንምትግባር ምንቅስቓስ ምጅማሩ ነቒፉ። እዚ ህዝቢ ብተሳትፎ ናይ ምውሳን ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ዝጥሕስ ተግባር እዩ፡ ኢለ እቲ ቤት ምኽሪ። ነዚ ድማ ሕገ መንግስቲ ኣድላይ ኮይኑ እንትርከብ ዝመሓየሸሉ ግልፂ ዝኾነ ሕገ መንግስታዊ መስርሕ ኣብ ዘለዋ ሃገር ፋሉላዊ ኣካይዳ ይረአ ከምዘሎ ሓቢሩ።ኩለን ትካላት ዴሞክራሲ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ሚድያታት ሃገርና ኣብ ምኽባርን ምርግጋፅን ልዕልነት ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዘለወን ግቡእ ብዝግባእ ተረዲአን ሓላፍነተን ክዋፅኣ እቲ ቤት ምኽሪ ሓቲቱ::

መንግስታት ፌደራልን ክልላትን ግልፂ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ኣብ ዝፈፀሙ ውልቀ ሰባትን ኣካላትን ልዕልና ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ድማ ኣጥቢቑ ኣተሓሳሲቡ:: ጥሕሰታት ሕገ መንግስቲ እናተፈፀሙ ስቕ ኢልካ ምርኣይ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ከእትዋ ስለ ዝኽእል መላእ ብሄራት፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ነዞም ጥሕሰታት ብትረት ብምኹናን ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነቶም ንኽዋፅኡ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣተሓሳሲቡ::

ከምኡ ድማ እቲ ቤት ምኽሪ: ጉዳይ ኢትዮ-ኤርትራ ብሰላም ንኽዛዘም ብዝለዓለ ድልየት ዝቕበሎ ምኻኑ ብምግላፅ : ነቲ ዝፀንሐ ጎንፂ ንምፍታሕ ዘለቒ ሰላም ብዘረጋግፅ፣ ግልፅነት ብዘለዎን ህዝቢ ብዘሳተፈ መንገዲ ንኽፍፀም ኣተሓሳሲቡ::

ተመሳሳሊ ዛዕባታት