ናብ ኣስመራ ንምግያሽ ክማልኡ ዘለዎም ጉዳያት እንታይ'ዮም?

ቦይን 787

መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ኣቋሪጽዎ ዝጸንሐ መስመር በረራ ኣዲስ ኣበባ- ኣስመራ ካብ ዝመጽእ ዕለት 18 ሓምለ 2018 ክጅምር ምኳኑ ኣፍሊጡ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ዝገበሮ ምብጻሕ፡ ምጅማር መንገዲ ኣየር ሓደ ካብቲ ብኽልቲኤን ሃገራት ዝተበጽሐ ስምምዕ ኮይኑ ብወግዒ ከምዝጅምር ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ።

ሓበሬታ መንገዲ ኣየር ኢትዮጰያ ነዚ ድሕሪ ዓሰርተታት ዓመታት ዝጅምሮ ዘሎ በረራ ሓንቲ ካብተን ዘመናውያን ዝኾነት ኣየር ቦይንግ 787 ናብ ኣስመራ ከምዘብርር ኣፍሊጡ ኣሎ።

ኣብዚ እዋን ናብ ኣስመራ ክገይሽ ዝደሊ ሰብ እንታይ ምፍላጥ'ዩ ዘድልዮ?

መግለጺ ቪድዮ,

ነጥብታት ብዛዕባ ኢትዮ ኤርትራ

ቪዛ

ካብ ኢትዮጵያን ናብ ኤርትራ ንዝገሹ ብዛዕባ ናይ ቪዛ ክሳብ ሕጂ ብዕሊ ዝተሓበረ ነገር የለ።

ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ከምዝሕብርዎ፡ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ንዝገሹ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣየርፖርት ቪዛ ክውሃቦም ክምዝክእል'ዮም ዝሕብሩ።

ብተወሳኺ ቅድሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምብጋሶም ቅዳሕ ናይ ፓስፖርቶም ናብ ኣስምራ ክስደድ ምኳኑ ይሕብሩ።

ዋጋ ናይ ኣየር ትኬት

እታ ናብ ኣስመራ እትበርር ኣየር ዋንነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቦይንግ 787 ልዕሊ 250 ሰባት ናይ ምጽዓን ዓቕሚ ዘለዋ እያ።

ነዚ ሓደ ሰዓትን ዓሰርተ ደቒቕን ዝወስድ ጉዕዞ፡ ኣብ ናይ መጀምርታ በረራ ኣዲስ ኣበባ-ኣስመራ፡ ካብ ቦሌ ዓለምለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ብምብጋስ ብቐጥታ ናብ ኣስመራ ከተምርሕ'ያ።

ንኣብነት ዕለት 18 ሓምለ 2018፡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሱ ዕለት 23 ሓምለ 2018 ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለስ ዝደሊ ገያሺ ዋጋ ትኬት 7106 ብር ክኸፍል ይሕተት።

ትኬት ካብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ወይ'ውን ካብ መርበብ ሓበሬታ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክግዛእ ይካኣል።

ዋጋ ሸርፊ

ኣብ ኤርትራ ብባጤራ ናቕፋ ዝግለገል ኮይኑ፡ ሓደ ዶላር ኣመሪካ 15 ናቕፋ ይሽረፍ።

ዋጋ ሆቴል

ምስ ኣዲስ ኣበባ ብምዝማድ፡ ኣብ ኣስመራ ከም ድላይካ ኣማራጺታት ዘለዎ ሆቴላት ዘይክርከብ ይኽእል'ዩ።

ኣብ ወሽጢ ከተማ ኣስመራ ዋጋ ሆቴል ንሓደ ለይቲ ካብ 45-70 ዶላር ኣመሪካ ዝበጽሕ ኮይኑ፡ እዘን ክንድዚ ዋጋ ዝሓታ ሆቴላት ናጻ ቁርስን ኢንቴርኔትን ዘለወን ምኳነን ይፍለጥ።

ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሰ ብደረጀአን ትሕት ዝበላ መቀበሊ ኣጋይሽ ( ፔንስዮን ) ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ምህላወን'ውን ይፍለጥ።

መግብን መስትን

ብማእከላይ ገምጋም ዋጋ ሓደ ጥብሲ ስጋ ካብ 100-125 ናቕፋ ( 6-8 ናይ ኣመሪካ ዶላር ) ይሽየጥ።

ዋጋ ልስሉስ መስተ 8 ናቕፋ ይሽየጥ።

ኣብ ኣስመራ "ኣስመራ ሜሎቲ" ዝብሃል ቢራ፡ እቲ እንኮ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ቢራ ኮይኑ፡ ንሓደ ኣስመራ ሜሎቲ ቢራ 18 ናቕፋ ይሽየጥ።

ኣገልግሎት መጓዓዝያ

ካብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናብ ማእከል ከተማ፡ ህዝባዊ መጓዓዝያ ( ኣውቶቡስ ) ወይ ታኽሲ ዝርከባ ኮይነን፡ ብኣውቶብስ 2 ናቕፋ ክኸውን እንከሎ፡ ታክሲ ንዝመርጹ ካብ 20-150 ናቕፋ ክኸፍሉ ይሕተቱ።

ኣብ ኣስመራ ናብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ( ምጽዋዕ ) ምኻድ ንዝደሊ፡ ባጽዕ ካብ ኣስመራ ንሸነኽ ምብራቕ ኣስታት 113 ኪሎ ሜተር ትርከብ ኮይና ብህዝባዊ መጓዓዝያ ክሳብ ሰለስተ ሰዓት ይወስድ።

እዚ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ዋጋታት ማእከላይ ዋጋ ኮይኑ ካብ ሳልሳይ ኣካል ዝተረኸበ ከም ምኳኑ ኣብ ሓደ ሓደ ናይ ዋጋ ፍልልይ ክህሉ ይኽእል'ዩ።