ደሃይ 39፡ ሎስ ኣንጀለስ ቅድምን ድሕርን ኣብዪ ኣሕመድ

ኣቶ ብርሃኑ አስፋው Image copyright BERHANU ASFAW

ብርሃኑ አስፋው እበሃል። ኣብ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ሎስ ኣንጀለስ ምንባር ካብ ዝጅምር ዘመናት ተቖጺሮም። ንልዕሊ 18 ዓመታት ኣካያዲ ስራሕን ወናኒ ቤት ብልዕን ኮይነ ሰሪሐ'የ።

ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ናጻ ዕድል ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ረኺበ እየ ናብዚ ሃገር መጺአ። ኣብ ዝተፈላለያ ግዝኣታት ኣሜሪካ'ኳ እንተዘርኹ ክንዲ ሎስ ኣንጀለስ ዝፈተኹዎ ግና የለን።

ኣብ ዉሽጢ ካሊፎርኒያ ናብ 200 ዝጽግዓ ከተማታት እንትህልዋ፡ መብዛሕትአን ገለ ናይ ኢትዮጵያ ምስሊ እየን ዘዘክራኒ። ኩነታት ኣየር፣ መልክኣ ምድሪ ካሊፎርኒያን ካልኦትን ምስ ኢትዮጵያ ዝመሳሰሉ'ዮም። ከም ኣብነት ሳን በርናርዲኖ ካውንቲ ሓሓሊፉ ከተማ ባህርዳር የዘክረኒ።

ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ግና "ንኡሽቶ ኢትዮጵያ" (ሊትል ኢትዮጵያ) ተባሂሉ ዝተሰየመ መገዲ ኩል ግዜ ብሓሳብ ናብ ኢትዮጵያ ይመልሰኒ።

ንኡሽቶ ኢትዮጵያ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ

በቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 2000 ዓመተ ምሕረት ዝተሰየመ እንትኾን፡ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዘለና ኢትዮጵያዉያን ብዙሕ ኣይንራኸብን። ኹላትና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ስለእንርከብ፡ ካብ ዘዋሪ ታክሲ ክሳብ ዶክተር፣ ኢንጅነር፣ ወናኒ ቤት ብልዕን ካልኦትን ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መነባብሮ'ዩ ዘለና።

ኣብ ካሊፎርኒያ ዘለና ኢትዮጵያዉያን ብበዝሒ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሕቶታትን ካልኦትን ኣይንሳተፍን። ሓደ እዋን ንሓደ ሰብ ሓገዝ ንምትእኽኻብ ኣርባዕተ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዉያን ኣብ ዝነበራሉ ወፍሪ ኣነ'ዉን ነይረ።

ብድሕሪ እዚ ርክብና እናሰጠመ ስለዝኸደ፡ ልክዕ ከምቲ ካልእ ማሕበረሰብ እንጽዉዓሉ ወይ ነቲ ከባቢ ዝገበርናዮ ኣበርክቶ ዝገልጽ ዓሸራ እነቐምጠሉ ሕቶ ኣቕሪብና።

ኣብቲ ሽዑ እዋን ሎሚ 'ሊትል ኢትዮጵያ' ተባሂላ ኣብ እትጽዋዕ መንደር ባህላዊ ቤት ብልዒታት ስለዝነበራ እቲ መገዲ ብሽምና ክጽዋዕ ዝገበርናዮ ጎስጓስ ተቐባልነት ምርካብ ኽኢሉ'ዩ።

ድሕሪ እዚ ኣነ'ዉን ኣብቲ መገዲ ዝነበረት ሓንቲ ቤት ብልዒ ዓዲገ ስራሕ ካብ ዝጅምር 18 ዓመታት ተቖጺሮም። ካብዚ ሓሊፉ ፕረዚደንት ማሕበር ንግዲ 'ሊትል ኢትዮጵያ' ኾይነ ን15 ዓመታት ኣገልጊለ።

Image copyright BERHANU ASFAW

ካብ መላእ ኣፍሪቃ ብሽም ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝተሰየመ መገዲ ኣብዛ ሃገር ስለዘየሎ፡ ናይ ኢትዮጵያ ስያመ ብሕታዊ ምዃኑ የኹርዐኒ። ኣብቲ ዝሰርሐሉ ቤት ብልዒ ኢትዮጵያዉያን ጥራሕ ዘይኮነ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት'ዉን የተኣናግድ'የ።

ኤርትራውያን ዓማዊለይ'ዮም። ንጥምቀት፣ ምረቓ፣ ሳልስትን ካልኦት ማሕበራዊ ኣኼባታትን ኣዳራሽ ይካረዩ'ዮም። ብምግቢ ኾነ ብባህሊ ዝተቐራረብና ስለዝኾንና "መሶብ" ንዐኦም'ዉን ገዝኦም'ዩ።

ካልእ እዚ መገዲ ፍሉይ ዝገብሮ፡ ዝኾነ ይኹን ምስ ኣፍሪቃ ዝዛመዱ ጉዳያት ዝፍጸመሉ ምዃኑ'ዩ። ከም ኣብነት፡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተመረጸሉ እዋን፡ ዝተፈላለያ ማዕኸናት ዜና ርኢይቶ ኣፍሪቃዉያን ንምቕባል ናብ 'ሊትል ኢትዮጵያ' እዮም መጺኦም።

ምስ ኢትዮጵያ ተዛሚዱ ሰልፊ እንትዉጻእ፡ ኩሉ ሰብ ኣብዛ መገዲ'ዩ ዝእከብ።

ካብ ምክፍፋል ናብ ሓድነት

ዋላ፤ኳ ተረሓሒቕና ንንበር፡ ልክዕ ከምቶም ኣብ ካልእ ቦታን ሃገርን ዝርከቡ ኢትዮጵያዉያን ኣብ ዉሽጢ ዓዲ ዝፍጠሩ ነገራት እንትህልዉ ኣብዚ ዘለና'ዉን ብሰልፍን ብዝተፈላለዩ መገዲታትን ድምጽና ነስምዕ ኢና።

ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ካልኦት ጸገማት እንትለዓሉ ኢትዮጵያውያን ብሓድነት እናተንቀሳቐስና ምርኣይ ልሙድ'ዩ።

Image copyright BERHANU ASFAW

ምልዉዋጥ ስምዒት ኢትዮጵያዉያን

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ መሪሕነት ካብ ዝመጽእ ናብዚብጣዕሚ ዝገርመኒ ዘሎ፡ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዘለዉ ዉሑዳት ኢትዮጵያዉያን ሕዚ ዘሎ ስምዒቶም ተሓዲሱ'ዩ።

ሓሓሊፉ ናይ ኤምባሲ ሰባት ኣብቲ ቤት ብልዒ ክጥቀሙ እንትመጽኡ፡ ኣትዮም ክግልገሉ ዘይደልዩ ሰባት ብዙሓት'ዮም ነይሮም። ሕዚ ግና ምምሕያሽ ይርአ ኣሎ። ሕዚ ብጎባን ዓይኒ ምርእኣይ ተሪፉ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምዝታይ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ክኣ ብጣዕሚ'ዩ ዘሐጉሰኒ።

ኹሉ ሰብ ንዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝድግፍ ስለዝኾነ፡ ቅድሚ ሕዚ ጠጠዉ ኢሉ ክዘራረብ'ኳ ዝፈርሕ ዝነበረ ሰብ ሕዚ ምዉህሃድ ጀሚሩ'ሎ።

ቅድሚ ሕዚ ገንዘብ ረድኤት ናብ ዉሽጢ ዓዲ ከይልኣኽ ዝካትዑ ዝነበሩ ሰባት ሕዚ ብሙሉእ ልቦም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይሓስቡ ኣለዉ።

ኣጋጣሚ ኾይኑ እቲ ቐዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተሸመሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ እየ ነይረ። ኣብቲ ሽዑ እዋን፡ ካብ ከተማ ምዉጻእ ተኸልኺሉ ስለዝነበረ፡ ኣዝዩ ኸቢድ ስምዒት ዓሲሉ ነይሩ። እታ ሃገር ተረጋጊኣ እትቕጽል ኣይመስልን ነይሩ።

ብዙሓት ሰባት ሕማቕ ነገራት ክፍጠሩ'ዮም ዝብል ግምት ነይሩዎም። ሕዚ ኣብ ዉሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝተወሰዱ ስጉምታት ግና ኣብዛ ከተማ ዝነበረ ስምዒታት'ዉን ለዊጡዎ ኣሎ።

Image copyright BERHANU ASFAW

ኮይኑ'ዉን ግና ኣብ ሞንጎ ከተማታት ሎስ ኣንጀለስን ኣዲስ ኣበባን ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣሎ። ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሓደ ዝፈላለያሉ'ዩ።

ክሳብ ሕዚ ካብ ኣእምሮይ ክፍለ ዘይኽኣለ ግና ኣብ 1993 ዝነበረ ዕግርግር'ዩ። ኣነ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝወጻእኹሉ ግዘ ናይ ተምሃሮ ሰልፊ፣ ማእሰርትን ዝተፈላለዩ ጸገማትን ኣብ ዝነበርሉ እዋን ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ጸገም ክፍጠር ይኽእል'ዩ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን።

ናብራይ ንምልዋጥ "መሶብ" ዝተብሃለ ቤት ብልዒ ከፊተ ስራሕ ካብ ዝጅምር ናብዚ፡ በብዓመቱ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝካየድ ዉድድር 'ኢሚግራንት ቢዝነስ' ብምስታፍ ተሸላሚ ኮይነ'የ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሉዊዚያና ጋምቦ

ቤት ብልዒ መሶብ ምስ ሓወይ ብምዃን ቅድሚ 18 ዓመት እንትንዕድጎ፡ ብዘለና ቕርበት ኣሕዋት ዘይመስሎም ብዙሓት ፈተዉትና ኣለዉ።

ንሕና ምስ ባህልናን ምግብናን ብዘለና ጥቡቕ ርክብ ናብራ ብዘይእንጀራ ዝኸዉን ኣይመስለናን። ሓልሓሊፉ ግና ካብ እንጀራ ወጻኢ ዝመርጾም መግቢታት ኣለዉ።

ሉዊዚያና ጋምቦ ዝተብሃለ ኣብ ደቡባዊ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝዝዉተር መግቢ ይፈቱ እየ። ክንዲ እንጀራ ዝኸዉን ግና የለን።

ንመጻኢ ንሃገረይ ሰላምን ብሩህ ተስፋን እምነ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት