ቃለ-መሕትት ምስ ድምፃዊ ተስፋኣለም ኣረፋይነ (ቆርጫጭ)
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ቃለ-መሕትት ምስ ድምጻዊ ተስፋኣለም ኣረፋይነ (ቆርጫጭ)

"በጺሕዋ'ሎ 'እቲ ልዑል ጎይታ

ኣለኹ ኢሉ ጸሪጉ ንብዓታ

ባሕሪ'ኳ ወፊሩ ዝምለስየ

ንኺድ ንዓድና ንመለስየ"

እዚ ሓጺር ግጥሚ ካብ ናይ ድምጻዊ ተስፋኣለም ኣረፋይነ (ቆርጫጭ) 'ጥዑም ወረ' ዝብል ድርፊ ዝተወሰደ እዩ። ምስ ኣክሊሉ ጸጋይ ሓጺር ዕላል ገይሩ'ሎ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት