ታይላንዳውያን መንእሰያት ካብ በዓቲ ምውጽኦም እፎይታ ፈጢሩ

እቶማ ናይ መወዳእታ ካበቲ በዓቲ ዝወጹ ሰለስተ ታይላንዳዉያን ጠለቕቲ ምስ ሓደ ሓኪም Image copyright EPA
ናይ ምስሊ መግለጺ እቶማ ናይ መወዳእታ ካበቲ በዓቲ ዝወጹ ሰለስተ ታይላንዳዉያን ጠለቕቲ ምስ ሓደ ሓኪም

መስርሕ ምውጻእ እቶም ንልዕሊ ክልተ ሰሙን ኣብ ሓደ ብማይ ዘዕለቕለቐ በዓቲ ተዓጊቶም ዝጸንሑ 12 ታይላንዳዊያን ትሕቲ ዕድመ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪን ኣሰልጣኒኦምን ትማሊ ብዓወት ምስ ተዛዘመ ኣብታ ሃገር ደስታን እፎይታን ሰፊኑ።

እቶም ሓሙሽተ ናይ መወዳእታ ትማሊ ሰሉስ`ዮም፡ ድሕሪ 17 መዓልታት ወጺኦም።

እቲ ሽግሮምን ሰለስተ መዓልታት ዝወሰደ ንዕኦም ናይ ምውጻእ መስርሕን ኣቓልቦ ምሉእ ዓለም ስሒቡ ነይሩ`ዩ።

ሕጂ ዓለም ብምልእታ ምስ ታይላንዳዉያን ብምዃን ነዚ ሓጎስ ትጽምብል ኣላ።

እቶም ብኣማኢት ዝቑጸሩ ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕንን ብደርዘናት ዝቑጸሩ ምኩራት ሓንበስትን ነቲ መስርሕ ብሰሉስ ምሸት ምስ ዛዘምዎ፡ ኣብ ከባቢ`ቲ ኣብ ኣውራጃ ቺያንግ ራይ ዝርከብ ታም ሉዋንግ ተባሂሉ ዝጽዋዕ በዓቲ ብስሓቕ፣ ጣቕዒትን ዓውዓውታን መሊኡ።

ሰባት ድማ ካብ ባህሊ ታይላንዳውያን ወጻኢ ናይ ኢድ ሰላምታ ተለዋዊጦም ኢሉ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ጆናታን ሄድ።

ተቐማጦ ጎረቤት ከተማ ዝኾነት ቺያንግ ራይ ድማ ናብ ከባቢ`ቲ እቶም ዝደሓኑ መንእሰያት ተዓቑቦምሉ ዝነበሩ ሆስፒታል ብምውሓዝ ጥሩምባ መካይኖም ብምንፋሕን ደስታኦም ገሊጾም።

እቲ ድራማ ከመይ`ሉ`ዩ ጀሚሩ?

ኣባላት ሓንቲ ጋንታ ዝኾኑ እዞም መንእሰያት፡ ብ 23 ሰነ ናብ ዓዶም እናተመለሱ ብዝዘነበ ብርቱዕ ዝናብ ተዓጊቶም።

እቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 11ን 17 ዝርከቡ ኣባላት ጋንታ ዋይልድ ቦርስ (ድቢታት በረኻ) ንዑደት`ዮ ምስ ኣሰልጥኒኦም ናብቲ በዓቲ ኣትዮም።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ብብሪጣናውያን ሓምበስቲ ዉሽጢ ዉሽጢ (ጠለቕቲ) ኣብ ሓደ ደንደስ ተኣጒዶም ተረኺቦም።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ እቶም መንእሰያትን ኣሰልጣኒኦምን ብ23 ሰነ ኢዮም ብዉሕጅ ተዓጊቶም

ንምውጽኦም ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ምስ ተፈልጠ ግን እቲ ናይ ምርካቦም ደስታን ሓጎስን ብሻቕሎት ተተኪኡ`ዩ።

እቶም ኣወዳት በቲ ኣብ`ቲ በዓቲ ዝጸንሕዎ ነዊሕ እዋን ተዳኺሞም ብምንባሮም ሓንቢሶም ክወጹ ኣይከእሉን።

በቲ ሕልኽላኽ ዝመልኦ ናይ ሰለተ መዓልታት መስርሕ ዝደሓኑ እቶም ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣወዳት ብሰንበት ክወጹ ከለዉ፡ ኣርባዕተ ካልኦት ድማ ብሰኑይ ወጽዮም፡ እቶም ዝተረፉ ኣርባዕተ ኣወዳትን ኣሰልጣኒኦምን ድማ ትማሊ ሰሉስ ብሰላም ወጺኦም።

ኩሎም ድማ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለዉ፡ እንተኾነ ግን መጠን`ቲ ዘጋጠሞም ሽግርን ጸበባን ኣብ ግምት ኣእቲኻ ኣብ ደሓን ዝኾን ኩነታት ጥዕና ኣለዉ።

"እዚ ትኣምር ድዩ፣ ስነ-ፍልጠት (ሳይንስ) ዋላ`ስ እንታይ፡ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን። ኩሎም 13 ኣባላት ጋንታ ዋይልድ ቦርስ ካብ`ቲ በዓቲ ወጺኦም ኣለዉ" ኢሉ እቲ ነቶም ደቂ ዘውጸአ ሓይሊ ባሕሪ ታይላንድ።

እቶም ደቂ ሕጂ እንታይ ይጽበዮም?

እቶም ብሰንበትን ሰኑይን ዝወጹ ቀዳሞት ገና ኣብ ሆስፒታል`ዮም ተዓቚቦም ዘለዉ፡ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጥዕንኦም ግን ኣብ ጽቡቕ ኩነንታት ኣሎ።

እቶም ድሒሮም ዝወጹ ኣርባዕተ ኣወዳትን ወዲ 25 ዓመት ኣሰልጣኒኦምን`ውን ኣብቲ ሆስፒታል ተሓዊሶሞም ኣለዉ።

ንዝቕጽል ሸውዓተ መዓልታት ድማ ኣብ ሆስፒታል ክትትል እናተገብረሎም ክጸንሑ`ዮም።

ተወሺቦም ክጸንሑ ስለዘለዎም ግን ወለዶም ብማዕዶ ብመሳኹቲ ጥራይ ክርእይዎም ተፈቒድሎም ኣሎ።

ኣብቲ በዓቲ ዝተበከለ ማይ ምስታይን ምግላጽ ንቕልቀል ኣዕዋፍን መንካዕን ንሓደገኛ ረኽሲ ከቃልዕ ከምዝኻል ፈላጣት ይመኽሩ።

ኣብቲ በዓቲ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን፡ እቶም ኣወዳት ክብደት ቀኒሶም መግቢ ንምብላዕ ድማ ሃሪፎም።

ኣዒንቶም ካብ ብርሃን ጸሓይ ርሒቐን ስለዝጸንሓ ድማ ክሳብ ዝለማመዳ ንገለ መዓልታት ናይ ጸሓይ መከላኸሊ መረጼን ከድልዮም`ዩ።

ካብ ምሉእ ዓለም ድማ ናይ ክንክን ልግስታት ተለጊስሎም ኣሎ።

  • ፊፋ ነቶም 12 ኣወዳት ነቲ ጽባሕ ሰንበት ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝካየድ ናይ ዋንጫ ዓለም ናይ ፍጻመ ጸወታ ክዕዘቡ መእተዊ ቲኬት ለጊስሎም ኣሎ። እንተኾነ ግን ኣዝዮም ደኺሞም ስለዘለዉ ክጓዓዙ ኣይክኽእሉን`ዮም።
  • ጋንታ በነፊካ ናይ ፖርቱጋል ድማ ኩሉ ወጻኢታቶም ሸፊና ንሓደ ሰሙን ኣብ ክለብ`ታ ጋንታ ክጸንሑ ዓዲማቶም ኣላ።
  • ሓያሎ ካብ`ቶም ኣወዳት ዝድግፍዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ሃንቲ ጸውታ ናይ`ታ ጋንታ ክዕዘቡ ዓዲማቶም።
  • ሓደ ካብ`ቶም ኣወዳት ኣብቲ በዓቲ ማልያ ናይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ለቢሱ ዝተሳእሎ ስእሊ ምስተራእየ፡ እቶም ንጸወታ ፍርቂ ፍጻመ ናይ ዋንጫ ዓለም ምስ ክሮኤሻ ክገጥሙ ዝዳለዉ ዘለዉ ተጻወትቲ ጋንታ እንግሊዝ ናቶም መጻወቲ ዕጥቂታት ናብ`ቶም ኣውዳት ክሰዱ`ዮም።

ከመይ`ሎም`ዮም`ከ ድሒኖም?

40 ካብ ታይላንድ 50 ካልኦት ድማ ካብ ደገ ዝመጹ 90 ክኢላታት ጠለቕቲ ኣብ`ቲ በዓቲ ኣትዮም ሓጊዞሞም። ነቶም ኣወዳት ድማ በቲ ማይን ጸልማትን መሪሖም ኣውጺኦሞም።

ምእታውን ምውጻእን ካብቲ ብማይ ዘዕለቕለቐ በዓቲ ነቶም ምኩራት ጠለቕቲ`ውን ከይተረፈ ኣድካሚ`ዩ ነይሩ። እቲ መስርሕ ብገመድ ተመሪሕካ ኣብ`ቲ ማይ ብእግሪ ምምራሽ፣ ምሕኳርን ምሕንባስን የጠቓልል።

ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ድማ ብኽልተ ናይ ገጽ ማስኬራ ዝለበሱን ናይ ጋዝ ዕትሮ ዝተሰከሙን ምኩራት ሓንበስቲ እናተሰነየ ወጺኡ።

እታ ዝጸንከረት ክፋል ድማ ኣብ ሓንቲ ጸባብ መንቀራቕሮ`ያ ነይሩ ምኽንያቱ እቶም ሓንበስቲ ናይ ጋዝ ዕትሮኦም ኣውጺኦም ክሓልፍዋ ስለዝነበሮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ