ንብሪጣንያዉያን ገጢማ ዝተዓወተት ኣፍሪቃዊት
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ንብሪጣንያዉያን ገጢማ ዝተዓወተት ኣፍሪቃዊት

እዚ ዛንታ ተቓላሲት ንግስቲ ያኣ ኣሳንቴዋ ናይ ንግስነት ኣሻንቲ ጋና ኢዩ። እቶም ሰብኡት ተስፋ ቆሪጾም ኣብ ዝነበርሉ እዋን ተስፍኦም ብምሕዳስ ንእንግሊዛዉያን ክቃለሱን ንወርቃዊ መንበሮም ክዕቅቡን ኣክኢላቶም። እቲ ዛንታ እንሆ